Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
BLOG-BG-HIGH
Home » Depresyon » Diyalektik Davranışçı Terapi

Diyalektik Davranışçı Terapi

Diyalektik Davranışçı Terapi Nedir? Diyalektik Davranışçı Terapinin Amacı ve Prensipleri Nelerdir? Terapideki Hedefler Nelerdir? Borderline ve Diyalektik Davranışçı Terapi

Diyalektik Davranışçı Terapi Borderline

Diyalektik Davranışçı Terapinin geliştiren psikoterapistler, sadece farkındalık odaklı ya da sadece değişim odaklı terapi ekollerinin her zaman psikolojik rahatsızlıkları veya zorlukları tedavi etmekte yeterli olmadığını görümüştür. 1980 yıllarında Marsha Linehan tarafından oluşturulmuş hem kabullenmeye hem de değişime eşzamanlı olarak odaklanan ve terapide hem farkındalık hem de değişim stratejilerini simültane olarak kullanan bir terapi yöntemidir.

Diyalektik Davranışçı Terapi başlangıçta sınırda kişilik bozukluğu (borderline kişilik bozukluğu) tedavi etmek için geliştirilmiştir. Daha sonrasında yapılan araştırmalar borderline kişilik bozukluğu, depresyon, bulumia, tıkanırcasına yeme, bipolar bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve madde bağımlılığı olan bireylerin terapisi için başarılı olduğunu göstermiştir.

Diyalektik Davranışçı Terapi özellikle dört kilit alanda terapötik beceriler sağlamaya odaklanmaktadır. Birincisi farkındalık, bir bireyin şu andaki kabul ve mevcut olma yeteneğini geliştirmeye odaklanır. İkincisi sıkıntı toleransı, kişinin ondan kaçmaya çalışmak yerine, olumsuz duyguların hoşgörüsünü arttırmaya yöneliktir. Üçüncüsü duygu düzenlemesi, bir kişinin yaşamında sorunlara yol açan yoğun duyguları yönetme ve değiştirme stratejilerini kapsar. Dördüncüsü kişilerarası etkililik, bir insanın başkalarıyla iletişim kurmasına olanak tanıyan tekniklerden oluşur. İddialı, öz saygıyı korur ve ilişkileri güçlendirir.

Diyalektik Davranışçı Terapinin Genel Amaçları ve Prensipleri

Bireysel terapi seansları haftada bir yapılır, terapinin başlangıcında ya da kriz durumlarında haftada iki kez yapılabilir. Bireysel terapide temel amaç, değişim için motivasyonun sağlanması ve devam ettirilmesidir.

Kapsamlı bir Diyalektik Davranışçı Terapide tüm danışanlar ilk yıl bir dizi beceri eğitimi alırlar. Bu eğitimde beceri kazandırılması ve diğer terapi işlevlerinin aynı anda yerine getirilmesi mümkün olmadığından becerilerin başka bir grup formatında öğretilmesi planlanmıştır. Diyalektik grup beceri eğitimi program olarak yoğun bir psikoeğitim formatında düzenlenmiştir.

Telefon konsültasyonu Diyalektik Davranışçı Terapide önemli bir yere sahiptir. Kendine zarar verme ve borderline kişilik bozukluğu olan çoğu danışan, etkili bir yardım istemede zorluklar yaşar. Bazı danışanlar yardımı hak etmediklerini düşünüp utanç ve korku hissederek yardım istemeyi reddederler. Diğer danışanlar ise yardım isteme konusunda sorun yaşamaz fakat yardım istediklerinde talepkarlık, kötüye kullanma, suistimal etme ya da diğer etkisiz yöntemleri kullandıklarından başarısız olur. Bu konsültasyonun diğer amacı danışanların terapide öğrendikleri davranış ve bilişsel becerileri günlük yaşamlarına uyarlamak için destek olmaktır. Aynı zamanda telefon konsültasyonu danışanların son seansta yaşadıkları yanlış anlama ve çatışma durumlarını tamir etmeye fırsat vererek, yakın terapi ilişkisinin devamını sağlar.

Diyalektik Davranışçı Terapi Temel Davranış Hedefleri

  • Aşama: Yaşamı tehdit eden davranışları azaltmak

Bu aşamada terapi danışanın kendine zarar veren ve yaşamını tehdit eden davranışları hedef alır.

  • Aşama: Terapiyi engelleyen davranışları azaltmak

Bu aşamada terapi hem terapistin hem de danışanın terapi etkinliğini azaltan, riske atan, danışan ve terapist ilişkisini zedeleyen davranışları hedef alınır ve azaltılır. Örneğin, terapiye geç kalmak veya gelmemek, terapiye madde etkisinde gelmek vb.

  • Aşama:Yaşam kalitesini engelleyen davranışları azaltmak

Bu aşamada danışanın yaşam kalitesini azaltan ve aile, arkadaşlık, romantik ilişkilerinde problem yaratan veya iş ortamındaki verimliliğini engelleyen durum ve davranışlar hedef alınır.

  • Aşama: Davranış becerilerini arttırmak

Bireysel seansları arasında geçen bir hafta boyunca hedef davranışlardan hangilerinin yapıldığını izlemek amacıyla Diyalektik Davranışçı Terapi Günlük Kartı kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *