Sıkça Sorulan Sorular


Psikolog Kimdir?

Bir psikolog, insanların psikolojik problemlerinin davranışlarına, kişisel ve kişilerarası ilişkilerine ve gündelik yaşamlarına olan etkileri üzerine çalışır. Psikologlar Psikoloji üzerine lisans eğitimini tamamlayarak Psikolog ünvanına sahip olurlar, Uzman Klinik Psikologlar lisans eğitimlerine ek olarak klinik alanda uzmanlık programlarını tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog ünvanına sahip olurlar. Psikologların çalışma alanları farklılıklar gösterebilmektedir.

Psikologlar Ne Yapar?

Psikoloji insanların düşünce, davranış ve duyguları hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiyi yardımcı olmak amacıyla kullanmaya çalışırlar. Bu, insanların zihinlerini anlamaya ve onların yaşamlarında daha iyi olmalarına yardımcı olmaya çalışmak anlamına gelir. Psikologlar, insanların zihinlerini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikologlar, insanların zihinlerini anlamaya yardımcı olmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunlar arasında anketler, görüşmeler, testler ve çeşitli çalışmalar sayılabilir. Bu yöntemler, insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını anlamaya yardımcı olur. Psikologlar, insanların zihinleri hakkında bilgi edinmeyi amaçları olmakla birlikte, bu bilgiyi insanların yaşamlarında daha iyi olmalarına yardımcı olmak için de kullanırlar. Örneğin, insanların depresyon, anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları ile başa çıkmak için psikologların yardımına başvurabilirler. Ayrıca, psikologlar, insanların davranışlarını değiştirmek için teknikler ve öneriler sunabilirler.

Terapi Nedir ve Terapi Süreci Nasıl İşler?

Terapi, sorunlu davranışları, inançları, duyguları, ilişki sorunlarını veya somatik tepkileri (vücuttaki duyumları) çözmek için bir psikolog ile çalışma sürecidir. Terapi, psikolog ve danışan arasında dürüst, açık ve güvene dayalı bir ilişki kurmaya dayanır. Bireysel, grup veya aile terapisinde, psikolog ile ilişkiniz gizlidir ve sadece konuştuğunuz şeyin içeriğine değil, aynı zamanda sürece de odaklanır. Psikologlar ruh sağlığınızı iyileştirmek için duygularınızı anlamanıza ve düşünmemiş olabileceğiniz davranışsal seçenekleri keşfetmenize yardımcı olacaktır. Psikolog ile birlikte terapi sürecinde, çözmek istediğiniz sorunları tanımlayacak ve duygusal refahınızı elde etmenize yardımcı olacak hedefler koyacaksınız. Genellikle, terapi seansları bir yıldan daha az bir süre devam eder, ancak bazen daha uzun süre devam edebilirler.

Terapi ile İyileşebilir miyim?

Evet, psikoterapi genellikle insanların psikolojik rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir. Psikoterapi, kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve değiştirmeyi hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Psikoterapi, birçok farklı rahatsızlık için etkilidir, örneğin: depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, cinsel istismar, aşırı stres, öfke yönetimi gibi. Psikoterapi, insanların yaşamlarında olumlu değişiklikler yaratmaya yardımcı olur. Psikoterapi sürecinde, kişi terapistle birlikte çalışarak, duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve değiştirme fırsatı bulur. Bu süreçte, kişinin öz benlik saygısını ve benlik değerini arttırmayı hedefler. Psikoterapi, birçok farklı teknik ve yaklaşımı kapsar. Bu teknikler ve yaklaşımlar, kişinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Örneğin, kognitif davranışçı terapi, kişinin düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeyi hedefler. Duygu düzenleme terapisi ise, kişinin duygularını tanıma, anlama ve düzenleme becerisini geliştirmeyi amaçlar. Psikoterapi, genellikle tek başına değil, diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanır. Örneğin, depresyon tedavisinde, psikoterapi ile birlikte ilaç tedavisi de kullanılabilir. Bu tedavi yöntemlerinin hangisinin daha etkili olduğu, kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Sonuç olarak, psikoterapi genellikle insanların psikolojik rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir ve yaşamlarında olumlu değişiklikler yaratmaya yardımcı olur. Bu tedavi yöntemini kullanırken, kişinin ihtiyaçlarına uygun teknik ve yaklaşımların seçilmesi önemlidir.

Psikologlar İlaç Tedavisi Uygular mı?

Psikologlar, ilaç tedavisi uygulamaya yetkili değillerdir. Ancak, psikologlar genellikle psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde ilaç tedavisine yardımcı olabilirler. Örneğin, bir psikolog, bir hastasının depresyon veya anksiyete gibi bir rahatsızlığının tedavisinde ilaç tedavisine yardımcı olabilir. Bu durumda, psikolog, hastasının durumunu değerlendirir ve ilaç tedavisine ihtiyaç duyup duymadığını belirler. Eğer ilaç tedavisine ihtiyaç varsa, psikolog hastasını bir psikiyatriste ya da diğer bir hekime yönlendirir. Psikologlar, ilaç tedavisinin yanı sıra, farklı psikoterapi tekniklerini de kullanarak, insanların psikolojik rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilirler. Örneğin, bir psikolog, depresyon tedavisinde kognitif davranışçı terapi veya duygu düzenleme terapisi gibi teknikleri kullanarak, hastasının düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeyi hedefleyebilir. Sonuç olarak, psikologlar ilaç tedavisi uygulamaya yetkili değillerdir ancak, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde ilaç tedavisine yardımcı olabilirler. Bu tedavi yöntemlerinin hangisinin daha etkili olduğu, kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Hangi Durumlarda Psikoterapi Desteği Almalıyım?

Psikoterapi, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve değiştirmeyi hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, birçok farklı psikolojik rahatsızlık için etkilidir ve genellikle tek başına değil, diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanır. Örneğin, depresyon tedavisinde, psikoterapi ile birlikte ilaç tedavisi de kullanılabilir. Psikoterapi desteği almak için birçok farklı neden olabilir. Aşağıda bazı durumları sıralayabiliriz: Duygu ve düşüncelerinizi anlamaya çalışıyorsanız: Eğer duygu ve düşüncelerinizi anlamaya çalışıyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Örneğin, depresyon, anksiyete, stres gibi rahatsızlıklarınız varsa ve bunları anlamaya çalışıyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. İletişim becerilerinizi geliştirmeyi hedefliyorsanız: Eğer iletişim becerilerinizi geliştirmeyi hedefliyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Örneğin, aşırı stres, ilişki sorunları gibi nedenlerle iletişim becerilerinizi geliştirmeyi hedefliyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Yaşam koşullarınızı değiştirmeyi hedefliyorsanız: Eğer yaşam koşullarınızı değiştirmeyi hedefliyorsanız. Yaşadığınız travmaları işlemeyi hedefliyorsanız: Eğer yaşadığınız travmaları işlemeyi hedefliyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Örneğin, cinsel istismar, fiziksel şiddet, kayıp gibi travmalarınız varsa ve bunları işlemeyi hedefliyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Öfke yönetimi ile ilgili sorunlarınız varsa: Eğer öfke yönetimi ile ilgili sorunlarınız varsa, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Örneğin, aşırı öfke nöbetleriniz varsa ve bunları kontrol altına almayı hedefliyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Yeme davranışlarınız ile ilgili sorunlarınız varsa: Eğer yeme davranışlarınız ile ilgili sorunlarınız varsa, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Örneğin, yeme bozukluklarınız varsa ve bunları düzene sokmayı hedefliyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. İlişki sorunlarınız varsa: Eğer ilişki sorunlarınız varsa, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Örneğin, eşinizle ya da sevgilinizle ilişki sorunlarınız varsa ve bunları çözmeyi hedefliyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuz deneyimlerin etkisi altında kalıyorsanız: Eğer geçmişte yaşadığınız olumsuz deneyimlerin etkisi altında kalıyorsanız, psikoterapi desteği almayı düşünebilirsiniz.

Terapide Danışanın Gizliliği Nasıl Korunmaktadır?

Terapide hastanın gizliliği, çeşitli yasal ve etik ilkelerle korunur. Örneğin, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sağlık Hizmetlerinde Güvenlik ve Gizlilik Yönetmeliği" gereğince, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, hastalarının sağlık bilgilerini güvenlik ve gizlilik ilkelerine uygun olarak saklamak ve korumanın yanı sıra, bu bilgilere sadece ilgili kişilere ve yetkililere erişim izni vermelidir. Ayrıca, terapide hastanın gizliliği, mesleki etik ilkeler doğrultusunda değerlendirilir. Örneğin, terapistler, hastalarının güvenini kazanmalı ve onların gizliliğini korumalıdır. Bu nedenle, terapistler, hastalarının konuştuğu konuları asla başka kişilere açıklamaz ve bu bilgileri güvenli bir şekilde saklar. Sonuç olarak, terapide hastanın gizliliği, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda korunmaktadır. Bu ilkeler, hastaların sağlık bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini koruma amacıyla yayımlanmıştır ve terapistler tarafından da uygulanmalıdır.

Online terapi etkili midir?

Online terapi, internet üzerinden gerçekleştirilen terapidir. Bu tür terapiler, hastaların ve terapistlerin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması nedeniyle daha esnek ve pratik bir seçenek olabilir. Ancak, online terapi, her hasta için uygun olmayabilir ve etkili olup olmadığı, hastanın ihtiyaçlarına ve durumuna göre değişebilir. Birçok araştırma, online terapinin etkili olduğunu göstermiştir. Örneğin, bir çalışmada, online terapi uygulanan hastaların, fiziksel olarak terapi alan hastalara göre daha az stres seviyesi ve daha iyi uyku kalitesi olduğu görülmüştür. Ayrıca, bir diğer çalışmada, online terapi uygulanan hastaların, fiziksel olarak terapi alan hastalara göre daha az anksiyete ve depresyon belirtisi gösterdikleri bulunmuştur. Ancak, online terapi, bazı hastalar için etkili olmayabilir. Örneğin, online terapi, sosyal fobi gibi sosyal anksiyete bozukluğu olan hastalar için etkili olmayabilir, çünkü bu hastaların terapi sürecinde sosyal etkileşimin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca, online terapi, başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duyan hastalar için de etkili olmayabilir. Sonuç olarak, online terapi, etkili bir terapiyi yerine getirebilir ancak etkili olup olmadığı, hastanın ihtiyaçlarına ve durumuna göre değişebilir. Online terapi, hastaların ve terapistlerin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması nedeniyle daha esnek ve pratik bir seçenek olabilir, ancak bazı hastalar için etkili olmayabilir. Bu nedenle, online terapi uygulanırken, hastanın ihtiyaçları ve durumu dikkate alınmalıdır.

Terapinin amacı nedir?

Psikoterapi, bir kişinin düşünceleri, davranışları ve duyguları üzerinde olumlu değişiklikler yapmayı hedefleyen bir tür terapidir. Bu amaçla, psikoterapistler çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırlar. Genellikle, psikoterapi sürecinde kişinin geçmiş deneyimleri, duyguları ve düşünceleri hakkında konuşulur ve bu bilgilere dayanarak kişinin mevcut sorunlarını anlamaya çalışılır. Psikoterapi ile bireylerin yaşamlarını daha iyi hale getirmeyi ve yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmelerini hedefler. Psikoterapi genellikle bir kişinin bir psikoterapistle günlük olarak veya haftada birkaç kez görüştüğü bir süreçtir. Ancak, psikoterapi süresi ve sıklığı her kişi için farklılık gösterebilir ve kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Psikoterapinin amacı, bir kişinin düşünceleri, davranışları ve duyguları üzerinde olumlu değişiklikler yapmak ve kişinin yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bu amaçla, psikoterapistler çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırlar ve kişinin geçmiş deneyimleri, duyguları ve düşünceleri hakkında konuşulur. Genellikle, kişinin mevcut sorunlarını anlamaya çalışılır ve bu bilgilere dayanarak kişinin yaşamını daha iyi hale getirmeyi ve yaşamını daha sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmesine yardımcı olunur.

Terapide ne konuşulur?

Psikoterapide, kişinin geçmiş deneyimleri, duyguları ve düşünceleri hakkında konuşulur. Bu, kişinin mevcut sorunlarını anlamaya çalışırken ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine yönelik çözümler üretebilmek için yararlı olabilir. Örneğin, kişinin çocukluk döneminde yaşadığı olayların, geçmişteki ilişkilerin ve bu olaylar ve ilişkilerin kişinin şimdiki davranışları üzerindeki etkisini anlamaya çalışılabilir. Psikoterapide, kişinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların nasıl çözülebileceği konusunda konuşulur, ancak bu sorunlar sadece kişinin geçmişteki deneyimleriyle ilgili değildir. Aynı zamanda, kişinin mevcut durumu ve yaşadığı sorunlar hakkında da konuşulur. Bu, kişinin ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamaya yardımcı olabilir ve kişinin bu ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğine yönelik çözümler üretebilir. Psikoterapide ayrıca, kişinin düşünceleri, duyguları ve davranışları hakkında konuşulur ve bu düşünceler, duygular ve davranışların nasıl değiştirilebileceğine yönelik çözümler üretebilir. Bu, kişinin yaşamını daha iyi hale getirmeyi ve yaşamını daha sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmesine yardımcı olabilir. Psikoterapi sürecinde, kişinin geçmiş deneyimleri, duyguları ve düşünceleri hakkında konuşulur ve bu bilgilere dayanarak kişinin mevcut sorunlarını anlamaya çalışılır. Bu amaçla, çeşitli teknikler ve yöntemler kullanılır ve kişinin yaşamını daha iyi hale getirmeyi ve yaşamını daha sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmesine yardımcı olunur.

Bir Psikoterapi Seansı Kaç Dakika Sürer?

Ortalama bir psikoterapi seansı 45-50 dakika olarak planlanır. Terapistin çalışma ekolüne göre değişiklik gösterebilir. Çift Terapilerinde ise yine terapistin çalışma ekolüne göre 45 dakika ya da 90 dakikalık seanslar yapılabilmektedir.

Psikoterapide Etik Dışı Davranışlar Nelerdir?

Etik dışı bir davranış, bir psikoloğun mesleki etik kurallarına ve yükümlülüklerine aykırı olarak yaptığı bir davranıştır. Mesleki etik kuralları, psikologların mesleki faaliyetlerini yöneten ve kişisel ve profesyonel açıdan dürüst olmalarını sağlayan kurallardır. Etik dışı bir davranış, genellikle bir psikoloğun mesleki etik kurallarına aykırı olarak yaptığı bir davranıştır ve bu davranışlar, kişisel ve profesyonel açıdan dürüst olmayı zedeleyebilir. Örneğin, bir psikoloğun bir danışanı/hastası ile terapi dışı bir ilişki kurması etik dışı bir davranıştır ve bu davranış, kişinin güvenini zedeleyebilir. Aşağıdaki durumlar da etik dışı bir davranış olarak görülebilir: Bir psikoloğun danışanı/hastasıyla herhangi bir maddi ilişki kurması Bir psikoloğun danışanının/hastasının bilgilerini ifşa etmesi Bir psikoloğun danışanının/hastasının sağlık durumunu aşırı abartması veya azaltması Bir psikoloğun danışanının/hastasının tedavi sürecine müdahale etmesi Bir psikoloğun danışanının/hastasının tedavisine yeterince ilgi göstermemesi Bu nedenlerden dolayı, bir psikoloğun etik dışı bir davranış sergilemesi, mesleki etik kurallarına aykırıdır ve bu davranışlar, kişinin güvenini zedeleyebilir. Bu nedenle, bir psikoloğun etik dışı bir davranış sergilemesi kesinlikle kabul edilemez ve önlenmesi gereken bir durumdur.