Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
BLOG-BG-HIGH
Home » Depresyon » Depresyon

Depresyon

Depresyon Nedir? Depresyon Belirtileri Nelerdir? Risk Etkenleri Nelerdir? Terapi Süreci Nasıl İlerler? Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikodinamik Terapi Depresyonda Nasıl Çalışır?

depresyon terapi

Depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyen üzüntü, kayıp ya da öfke duygularıyla tetiklenir. En temel özelliklerinden bir tanesi bireyin eskiden yaptığı aktivitelere karşı ilgi kaybı yaşamasıdır. Bu ilgi kaybı hali bir süre sonra yerini hayata katlanamama düşüncesine bırakır. Birey için yaşamak

Depresyondaki kişi, düşünce olarak durumuyla ilgili ümitsiz, çaresiz ve karamsarlık içinde olur. Bireyde bu şartlarda yetersizlik ve kendini değersiz hissetme gibi düşünceler oluşur. Bu dönemde intihar düşünceleri ve planları artış sergileyebilir ancak bu bireylerin içerisinde bulunduğu durumun zorluğu ile ilgilidir. İntihar düşünceleri her zaman ciddiye alınması gereken bir durumdur. Son zamanlarda intihar ile ilgili düşüncelerin zihninizde belirdiğini fark ediyorsanız bunları ciddiye almalı ve mutlaka bir uzman desteği almanız önerilir.

Depresyon, bireyin fizyolojik hastalıklarının da daha ciddi bir noktaya gelmesine neden olur. Örneğin diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi fiziksel hastalıkları tetikleyerek ölüm riskini de arttırabilir.

Depresyon İçin Risk Etkenleri Nelerdir?

 • Erken ebeveyn kaybı
 • Madde ve alkol kötü kullanımı
 • Kaygı bozuklukları
 • Kadın olmak
 • Erken ebeveyn kaybı
 • Düşük sosyoekonomik düzey
 • Ayrı yaşama, boşanmış olma
 • İşsizlik: İşsizlik depresyonda risk etkeni olması yanında işte verimliliğini de azaltır
 • Daha önce depresyon geçirmiş olma
 • Yakın zamanda önemli yaşam olayları, stres etkenleri
 • Kişilik yapısı
 • Çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü
 • Bazı ilaçlar
 • Tıbbi hastalıklar
 • Hormonal değişiklikler

Depresyon Tekrar Eder Mi?

Depresyon yineleyici bir hastalıktır. Daha önce yaşanmış olması tekrarlama olasılığını arttırıyor.

Depresyonda yineleme için risk etkenleri:

Daha önceki depresyondan kalıntı belirtilerin varlığı

Aile öyküsü olması

Daha önce geçirilmiş depresyonda, kaygı ve madde kullanımının olması

Depresyonun 60 yaş üzerinde başlaması

Depresyon Belirtileri

 • Birey bu dönemde kendini üzgün, kaygılı hisseder. Bu duygular günlük işlevselliği bozacak derecede yoğun hissedilir.
 • Umutsuz ve karamsarlık duyguları nedeniyle geleceğe dair planlar yapılmaz. Bireyin bu dönemde hayatından, ailesinden veya sosyal çevresinden herhangi bir beklentisi yoktur. Aksine kendini tüm bu çevreden uzaklaştırır ve yalnız kalmayı tercih eder.
 • Çökkünlükle birlikte aşırı sinirlilik ve öfke hali görülür.
 • Depresyon yaşayan birey daha öncesinde sevdiği ve vakit geçirmekten zevk aldığı kişileri bu dönemde görmek istemeyebilir. Ruh hali sebebiyle çevresindekilere kayıtsız kalabilir veya birey için katlanılmaz olabilirler.
 • Daha önce yapılan ve bireye keyif veren aktivitelere ilgi kaybı azalır.
 • Birey kendini bu dönemde suçlu, değersiz ve çaresiz hisseder.
 • Bu dönemde öz bakıma ayrılan süre azalır. Bunun nedeni bireyin kendine verdiği değerin azalmasıdır.
 • Enerji kaybı görülür ve aşırı yorgunluk hissedilir. Birey gününün çoğunu hareket etmeden geçirir.
 • Hareketler ve konuşma gözle görülür derecede yavaşlar.
 • İştah ve kiloda değişiklikler olur.
 • Uyku problemleri yaşanır. Birey uykuya dalmada sorunlar yaşayabilir ve sabah erken saatlerde uyanır.
 • Fiziksel bir sorun olmadığı halde görülen ağrılar, kramplar, sindirim sorunları olabilir.
 • Birey herhangi bir işe konsantre olmakta problem yaşar. Gün için bir konuda karar vermekte veya bir durumu hatırlamakta zorluk çekebilir. Bu da bireyin iş yaşamına zarar veren etmenler arasına girer.
 • Bireyin ölüm ile ilgili düşüncelerle çokça meşgul olur. İntihar girişimleri, planları ve düşünceleri sıkça görülür.
 • Cinsel istek de azalma görülür.

Terapi Süreci

Psikodinamik Terapi

Bu yöntemde kişinin kendisine zarar veren, kendisinde sıkıntı yaratan duygu ve davranışlarını incelenir. Burada amaçlanan kişinin kendi istek ve arzuları ile çevresi arasında meydana gelen uyumsuzluğun sonunda oluşan çatışmaları çözümleyerek depresyonun tedavi edilmesini sağlamaktır. Bu yöntemde kişide mutsuzluk yaratan ilişkiler ve davranışların köklerinin farkına varması amaçlanır. Bu nedenle de terapist hastanın çocukluğundan bu yana geçirdiği tüm yaşam deneyimlerini derinlemesine danışanla birlikte inceler. Bu şekilde hastanın kendisini tanıması sağlanır. Hasta, onu etkileyen yaşantıların farkına varır. Böylece, olayların üstesinden gelmesini engelleyen tutumlarını değiştirir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Orta ve şiddetli belirtiler gösteren vakalar da dahil olmak üzere depresyon terapisinde etkili olmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), depresyondaki maladaptif düşünme biçimini (kendini eleştirme, umutsuzluk) ve eylemsizlik, sosyal çekilme, kaçınma gibi davranış örüntülerini hedef alır. Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), hastalara depresyonla savaşmak için gerekli bilişsel ve davranışçı becerileri öğreten, yapılandırılmış, iş birliğine dayalı, kısa süreli ve sorun odaklı bir psikoterapi yöntemidir. Ortalama 10-20 seans sürer ve 4-6. seanslarda depresif belirtilerde belirgin düzelme görülür

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *