Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

 

Psikodinamik Terapi Nedir?

Kişinin mevcut davranışında ortaya çıkmayan bilinçdışı süreçlerine odaklanan terapi ekolüdür. Psikodinamik terapinin hedefleri, danışanın öz farkındalığı ve geçmişin şimdiki davranış üzerindeki etkisinin anlaşılmasını sağlamaktır. Kısaca psikodinamik yaklaşım, danışanın geçmişteki işlevsel olmayan ilişkilerden kaynaklanan çözülmemiş çatışmaları ve bu çatışmaların şimdiki hayatındaki etkilerinin anlamlandırılmasına imkan sağlar.


Psikodinamik terapi, modern terapilerin en eskisidir. Bu nedenle, oldukça gelişmiş ve çok taraflı bir insan gelişim ve etkileşimi teorisine dayanmaktadır. Psikodinamik terapi sayesinde bireyler duygularını, düşüncelerini, geçmiş tecrübelerini ve inançlarını gözden geçirir ve zaman içerisinde geliştirdiği kalıpları farklı açılardan değerlendirmeye yardımcı olur.


Psikodinamik terapide terapistin rolü, kişilerin tekrarlayan kalıpları tanımasına, sıkıntılarından nasıl kaçtıklarını görmelerini sağlar. Bu sıkıntılarla başa çıkmak için ne tür savunma mekanizmalarını geliştirdiklerinin fark etmelerinde yardımcı olmaktır. 

Terapist ve danışanın etkili terapötik ilişki kurması farkındalık sürecinin önemli kısımlarındandır. Anılar, acı verici duygular ve tecrübeleri bilinçdışında tutmak için, insanlar savunma mekanizmalarını geliştirirler. Psikodinamik yaklaşımlı terapistler, danışanların bilinçdışının ifadesi için duygularını, rüyalarını, korkularını, vb. konuları konuşmaya teşvik eder.


Psikodinamik yaklaşıma göre bilinçdışı düşünceler insanların davranışlarını etkiler. Acı veren duygular konuşulduğunda savunma mekanizmalarının ortaya çıkardığı semptomlar azalır veya serbest kalır. Araştırmalarda psikodinamik terapinin başta kişilik bozuklukları olmak üzere, depresyon, anksiyete bozukluklarında vb. etkili olduğu görülmüştür. Psikodinamik terapi diğer terapilerden teorik ve teknik açıdan ayrılır. Hastanın deneyimlerini ve ilişkilerini iyileştirmek için olumsuz ve çelişkili düşünceleri veya bastırılmış duyguları tanıyarak kabul etmesi, anlaması ve ifade etmesi üzerine odaklanır. Bu tekniklerle, hasta bu duyguları nasıl bastırdığını ve bastırmanın karar vermede, davranış ve ilişkilerinde nasıl etkilediğini anlamasını sağlar.

Psikodinamik Terapi Süreci Nasıl İşler?

Psikodinamik terapi sürecinde terapiye başvuran kişinin, psikolog ya da terapistin de yardımıyla, mevcut konular, korkular, arzular, hayaller ve fanteziler dahil olmak üzere akla gelen her şey hakkında özgürce konuşması teşvik edilir. Amacı ise bireyin çatışmalarını, engellemelerini, kendisini nasıl sabote ettiğini fark etmesi, kendi içsel kapasitesini, kaynaklarını ve becerilerini artırabilmesini sağlamaktır.. Hasta, terapi sona erdikten sonra bile iyileşme devam edebilir. Bazı hastalar için bir yıl veya daha kısa süreli Psiko-Dinamik terapi yeterli olsa da diğerlerinde kalıcı faydalar elde etmek için uzun süreli bir psikoterapi süreci gerekli olabilir. Terapiye başvuran kişiler, daha önceki deneyimlerin ve duyguların bu derin keşfi ve analizi ile mevcut sorunlarını analiz etmeyi ve çözmeyi ve mevcut ilişkilerde davranışlarını değiştirmeyi öğrenirler.

Psikodinamik Terapinin Kullanımı

Psikodinamik yaklaşım çok çeşitli zihinsel ve duygusal semptomları, davranışları ve davranış modellerini değiştirir. Problemler, duygular ve travmatik olaylar ile ilgili konuşmak, bireyin ruhsallığını anlamlandırmasını sağlar. Bu durum bireyin derin bir öz-farkındalık geliştirmesini sağlar.

Psikodinamik terapide çalışılan diğer ruhsal sorunlar;

 • Kişilik Bozuklukları
 • Stres ve kaygı kaynaklı fiziksel problemler
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar,
 • Depresyon
 • Depresyonla ilişkili diğer bozukluklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Borderline Kişilik Bozuklukları
 • Fiziksel temeli olmayan fiziksel belirtiler
 • Üzüntü, keder
 • Yalnızlık

Son olarak psikodinamik terapi almanın faydaları gerçektir.İşlevsiz olan davranışları ve tetikleyicilerini tanıma yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Psikodinamik yaklaşım, yaptığımız işi neden yaptığımıza, geçmiş olayları ve bilinçaltı yapıları mevcut davranış ve davranış kalıplarına bağlayan cevaplar sunar. Terapinin etkileri uzun ömürlüdür.

 

**Bu sayfada kullanılan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır, teşhis içermez.

Online Terapi