Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

Aile Baskısı  

Aile Baskısı, Şişli Terapi Enstitüsü, Beşitaş Terapi, Nişantaşı Terapi, Sarıyer Terapi

Hayatımızda yaygın olarak karşımıza çıkan önemli sorunlarının arasında gelen Aile Baskısı, Aile bireyleri arasında yaşanan  karmaşık baskı sorunları genellikle ileride önüne geçilmez büyük yıkımlar ve travmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aile Baskısı ve Psikoloji 

Sağlıklı aileler sağlıklı toplumların temelini oluşturmaktadır. Aile üyelerinin birbirleriyle kurduğu ilişkiler aynı zamanda her üyenin toplumsal  yaşamdaki  ilişkilerinin belirlenmesinde önemlidir. Aile içinde kurulan iletişim, karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliği kavramları ailenin işlevsel olmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Ailenin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirip getirememesinde aile içindeki ilişkilerin yapısı önemli bir belirleyicidir.

 Aşırı kontrolcü, baskıcı bir yaklaşımı benimseyen ailelerle yetişen bireyler  yetişkinlik çağında psiko-sosyal ve toplumsal sorunlar – şiddet, zorbalık, istismar vb. yaşayabilmektedir. Bu durum bireylerin sosyal ilişki kurduğu diğer bireylere de yansımaktadır. Örnek vermek gerekirse; bazı aileler çocuklarının başarılı olması için, bazıları ekonomik veya sosyokültürel sebeplerden dolayı uygun evlilik yapması için, bazı aileler mükemmeliyetçilik kavramını ön planda tuttukları için, bazıları ise sosyal çevrenin kendileriyle alakalı yorumları ile fazlasıyla ilgilendiği için bireye baskı uygulayabilir.

Aile baskısı ve psikolojide ebeveyn çocuk ilişkisindeki gibi eşlerin birbirine baskı uygulaması da oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Eşler arasındaki baskı içeren ilişki, eşlerin birbirlerine olan tahammüllerini ve sevgilerini azaltarak evlilik ilişkisini bozabilir, hatta evliliklerin sonlanmasına sebep olabilir. Eşler arasındaki baskı çift taraflıdır; baskı uygulayan birey de kendi baskısından baskı uygulanan birey kadar etkilenir. Baskı, baskı uygulayan bireye aşırı sorumluluk yüklediği gibi, baskı uygulanan taraftan da var olması gereken sağlıklı sorumluluğu kaldırır. Aile küçük bir ekosistem olduğu için eş ilişkisindeki sorunların çözülemiyor oluşundan çocukların da etkileneceği unutulmamalıdır. Böyle bir aile ortamında yetişmek, bireyin dünyayı keşfetmesini, çevresiyle sağlıklı iletişime geçebilmesini, yeteneklerini fark edebilmesini, özgüven duygusunu geliştirmesini aksatır.

Sınav Baskısı 

Genç bireylerde sınav zamanlarında  yaşanılan  aile  baskısı  da  ön  plana  çıkmaktadır.  Sınavlarda çocuklarının  başarısını  isteyen  ebeveynler  çocuklarına  bu  sınavlarda  başarılı  olmaları  için  baskı yapar.  Onları  yakın  çevrelerindeki  akranları  ile  kıyaslamalar yapar.  Çocuklarının aldığı puanların eksik ve yetersiz olduğunu düşünürler. Bu da çocukların üzerinde psikolojik olarak büyük bir sorun oluşturmaktadır. Günümüzde ailelerin kurduğu eğitim baskısı sonucunda intihar eden genç bireyler de bulunmaktadır.  Önceki  yıllarda  üniversite  sınavına  giren  genç  bir  öğrenci  sınavın kötü geçmesi  sonucunda  ailesinden  korktuğu  için  odasında  hap  içerek  intihar  etmiştir.  Yakın  tarihe baktığımız zaman da bunun benzeri birçok örnek bulunmaktadır.

Eş Baskısı

Ailelerin baskıları gençlerin tüm tercihleri üzerinde de hakimiyet kılmakta. Bunların örnekleri de evlilik konusunda yaşanmaktadır. Gençler 21. yüzyıl olmamıza rağmen hala daha istemedikleri ve ailelerin tercih ettiği kişiler ile evlenmek zorunda bırakılmaktadır. Kendi tercihleri bu konuda kabul görülmeyen ya da sorulmayan gençler evden kaçmakta ya da intihar etmektedir. Günümüzde aile baskısı sonucunda ailesine sorunlarını anlatamayan ve yaşadığı baskı neticesinde evden kaçan genç bireyler oldukça fazladır. Bu gençler evden kaçmaları sonunda hayallerinden kopmakta ve duygusal travmalar yaşamaktadır. Yaşanılan travmalar büyük çoğunlukla intihar ile sonuçlanmaktadır.

Aile Baskısının Yarattığı  Psikolojik Hastalıklar

Aile  baskıları bireylerin özgüvenlerini zedelemekte ve kişilerin sosyal ortamlarda kendilerini  ifade etmelerine ve sosyalleşmelerine zarar vermektedir.  Kişiler kendilerinin daha önce üzerlerinde kurulan baskılardan dolayı konuşamaz ve sürekli utanılacak hale düşeceklerini düşünürler. Bu da kişilerin iş hayatı ve aile hayatlarında olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu durum bireyde, Sosyal fobi rahatsızlığının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu  rahatsızlığın  yanında  aile  baskıları  neticelerinde  kişilerde anksiyete  bozuklukları  da  ortaya çıkmaktadır. Depresyon, sosyal fobi, anksiyete, alkol ve madde kullanımı, agorafobi  bu baskıyı yaşayan insanlar görülen en önemli rahatsızlıklardır.   , Bu konular hakkında detaylı bilgi almak için Şişli Terapi Enstitüsü’ne 0552 347 00 20  ulaşabilirsiniz.BEŞİKTAŞ/ BALMUMCU

Online Terapi