Psikonevroz

Psikonevroz

Psikonevroz Nedir? | DSM | ICD | Psikolojik Rahatsızlıkların Sınıflandırılması | Psikonevrozun Tanımlanması

Psikonevroz Nedir? 

Psikonevroz; mevcut klinik yaklaşımda kullanılmasa da daha öncesinde çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tanımlanmasında kullanılan bir terimdir. Günümüzde psikolojik rahatsızlıkların daha kolay tespit edilebilmesi ve tedavinin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi adına iki farklı sınıflandırma yönteminin kullanıldığı söylenebilir:

  1. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından tanımlanan, tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ve “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” adı verilen DSM sistemi
  2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geliştirilen, dünyada resmi tanı sınıflama sistemi olarak kabul edilen ve “International Classification of Diseases” adı verilen ICD sistemi

DSM

DSM sistemi; belirli aralıklarla Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yeniden düzenlenerek kılavuz halinde yayınlanır. Bu anlamda, günümüzde DSM-5 kriterlerinin ruhsal sorunların tanımlanmasında sıklıkla kullanıldığını söylemek mümkündür. DSM-3’ten itibaren kılavuzlarda psikonevroz terimi yer almamaktadır; bunun yerine psikonevroz içinde değerlendirilen bozukluklar kendisine has tanımlar ve farklı isimlerde kılavuzda açıklanmıştır.

ICD

Psikonevroz halen ICD-10 sisteminde yer alan bir terimdir. Bu farklılık nedeniyle, psikonevroz tanımı konunun uzmanları tarafından farklı şekillerde ele alınır veya bu tanımın bazı durumlarda klinik açıdan kullanılması tercih edilmeyebilir.

Psikolojik Rahatsızlıkların Sınıflandırılması

Psikolojik rahatsızlıklar, temelde iki başlık altında sınıflandırılır. Hasta tarafından gerçeklik algısında bozulma görülüp görülmemesine bağlı olarak, hastalıklar psikoz veya nevroz olarak iki sınıfta incelenir. Psikotik hastalıklar; hastanın gerçeklik algısının bozulmasına bağlı olarak gerçekte var olmayan sesler duyma, imgeler görme veya inançlara sahip olma gibi halüsinasyon ve hezeyan olarak kabul edilen unsurlara rastlanan hastalıklardır. Nevrotik hastalıklarda, kişiler çeşitli sebeplere bağlı olarak bazı kişisel ve çevresel faktörlere karşı anormal psikolojik tepki ve davranışlar gösterse de hastanın gerçeklik algısı korunur ve çoğunlukla hastalar yaptıkları bu davranışların bilincindedir.

Psikonevrozun Tanımlanması

Psikonevroz nedir? | Şişli Terapi Enstitüsü  Bu bağlamda, psikonevroz teriminde değerlendirilen hastalıkların gerçeklik algısının bozulmadığı endişe, korku, saplantı, depresyon veya takıntı gibi duygularla iç içe olduğu söylenebilir. Tanım olarak psikonevroz, “kişide içsel çatışmaya yol açan ruhsal hastalıkları” kapsar. Bir diğer tanıma göre, “kişinin bulunduğu çevreye yeterli uyum sağlayamaması, yaşam tarzında buna yönelik gerekli değişiklikleri uygulayamaması ve daha zengin, karmaşık ve tatmin edici bir kişilik özelliği kazanamaması” olarak da kabul edilebilir.

Aşağıdaki psikolojik bozukluklar sıklıkla psikonevroz tanımı içerisinde değerlendirilir:

 

Powered by Froala Editor

Paylaş