Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile-Danismanligi

Aile danışmanlığı, aile içi ilişkilerin iyileştirilmesi, iletişim sorunlarının çözülmesi ve aile üyelerinin duygusal sağlığının desteklenmesi amacıyla yapılan profesyonel bir müdahaledir. Bu yazıda, aile danışmanlığının tanımını, faydalarını, süreçlerini ve kullanılan teknikleri detaylı olarak ele alacağız.

Aile Danışmanlığının Tanımı

Aile danışmanlığı, aile üyelerinin aralarındaki ilişkileri iyileştirmek ve aile içi sorunları çözmek amacıyla bir danışman eşliğinde yürütülen terapötik bir süreçtir. Bu süreç, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, sorunları daha etkili bir şekilde ele almalarını ve sağlıklı iletişim becerileri geliştirmelerini sağlar.

Aile danışmanları, eğitimli profesyonellerdir ve genellikle psikoloji, sosyal hizmetler veya danışmanlık alanında uzmanlaşmışlardır. Ailelerin ihtiyaçlarına göre bireysel, çift veya grup terapisi şeklinde hizmet verebilirler. Aile danışmanlığının amacı, aile üyeleri arasındaki ilişkileri daha sağlıklı ve işlevsel hale getirmektir.

Aile Danışmanlığının Faydaları

Aile danışmanlığı, çeşitli durumlar ve sorunlar için faydalıdır. İşte aile danışmanlığının bazı faydaları:

 • İletişim Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki iletişim sorunlarını çözerek, daha açık ve etkili bir iletişim sağlar.
 • Sorun Çözme Becerileri: Aile üyelerinin, karşılaştıkları sorunları birlikte çözme becerilerini geliştirir.
 • Duygusal Destek: Aile üyelerinin duygusal ihtiyaçlarına cevap vererek, stres ve kaygıyı azaltır.
 • İlişki Güçlendirme: Aile içi ilişkileri daha sağlam ve sağlıklı hale getirir.
 • Anlayış ve Empati: Aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını ve empati kurmalarını teşvik eder.

Aile Danışmanlığı Süreci

Aile danışmanlığı süreci genellikle birkaç aşamadan oluşur. Bu aşamalar, danışmanın aileyi daha iyi tanıması ve aile üyelerinin ihtiyaçlarına göre bir tedavi planı oluşturması için önemlidir.

1. Başlangıç Görüşmesi

İlk görüşmede, danışman aile üyeleriyle tanışır ve onların sorunlarını anlamaya çalışır. Bu aşamada, aile üyelerinin beklentileri ve hedefleri belirlenir.

2. Değerlendirme

Danışman, aile üyelerinin iletişim tarzlarını, ilişkilerini ve karşılaştıkları sorunları değerlendirir. Bu değerlendirme, danışmanın tedavi planı oluşturmasına yardımcı olur.

3. Tedavi Planı Oluşturma

Değerlendirme aşamasından sonra, danışman aile üyeleriyle birlikte bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, aile üyelerinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre şekillenir.

4. Müdahale ve Terapi

Tedavi planına uygun olarak, danışman aile üyelerine çeşitli terapötik müdahalelerde bulunur. Bu müdahaleler, aile üyelerinin iletişim becerilerini geliştirmelerine, sorunlarını çözmelerine ve ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olur.

5. İzleme ve Değerlendirme

Terapi sürecinin sonunda, danışman aile üyeleriyle birlikte tedavi planının etkinliğini değerlendirir. Gerekirse, tedavi planında değişiklikler yapılır ve aile üyelerinin ilerlemesi izlenir.

Aile Danışmanlığında Kullanılan Teknikler

Aile danışmanlığında çeşitli terapötik teknikler kullanılabilir. Bu teknikler, aile üyelerinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre seçilir. İşte bazı yaygın teknikler:

1. Yapısal Aile Terapisi

Bu teknik, aile üyelerinin rollerini ve ilişkilerini yeniden yapılandırmayı amaçlar. Aile üyeleri arasındaki sınırları belirleyerek, daha sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturur.

2. Stratejik Aile Terapisi

Stratejik aile terapisi, aile üyelerinin davranışlarını ve etkileşimlerini değiştirmeyi hedefler. Bu teknik, aile üyelerinin sorunlarını daha etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

3. Sistemik Aile Terapisi

Sistemik aile terapisi, aile üyeleri arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri anlamaya çalışır. Bu teknik, aile içindeki iletişim kalıplarını ve dinamiklerini analiz ederek, sorunları çözmeyi amaçlar.

4. Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi, aile üyelerinin düşünce ve davranışlarını değiştirmeyi hedefler. Bu teknik, aile üyelerinin daha sağlıklı düşünme ve davranış kalıpları geliştirmelerine yardımcı olur.

Aile Danışmanlığının Tarihsel Gelişimi

Aile danışmanlığının kökenleri, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanır. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan bu disiplin, zamanla dünya genelinde yaygınlaşmıştır. Özellikle 1950’li yıllarda, aile danışmanlığı alanında önemli gelişmeler yaşanmış ve birçok yeni teknik ve yaklaşım geliştirilmiştir.

Aile Danışmanlığında Etik ve Gizlilik

Aile danışmanlığı, etik ve gizlilik prensiplerine dayanır. Danışmanlar, aile üyelerinin mahremiyetine saygı gösterir ve bilgileri gizli tutar. Ayrıca, danışmanlar profesyonel sınırlarını korur ve aile üyelerine zarar vermemek için etik kurallara uyarlar.

Aile Danışmanlığına İhtiyaç Duyulan Durumlar

Aile danışmanlığı, çeşitli durumlar için gereklidir. İşte aile danışmanlığına ihtiyaç duyulan bazı durumlar:

 • Evlilik Sorunları: Çiftler arasındaki iletişim ve ilişki sorunları.
 • Boşanma ve Ayrılık: Boşanma veya ayrılık sürecindeki aile üyelerinin duygusal desteğe ihtiyaç duyması.
 • Çocuk ve Ergen Sorunları: Çocuklar ve ergenlerin yaşadığı davranış ve uyum sorunları.
 • Travma ve Kayıp: Aile üyelerinin yaşadığı travmatik olaylar ve kayıplar sonrası destek ihtiyacı.
 • Bağımlılık Sorunları: Aile üyelerinin madde bağımlılığı ve diğer bağımlılık sorunları.

Aile Danışmanlığında Sık Karşılaşılan Sorunlar

Aile danışmanlığı sürecinde, sık karşılaşılan bazı sorunlar şunlardır:

 • İletişim Sorunları: Aile üyeleri arasındaki iletişim eksiklikleri ve yanlış anlamalar.
 • Güven Sorunları: Aile üyeleri arasındaki güven eksikliği ve ihanet hissi.
 • Rol ve Sorumluluklar: Aile üyelerinin rollerinin ve sorumluluklarının net olmaması.
 • Duygusal Sorunlar: Aile üyelerinin yaşadığı duygusal stres ve kaygılar.

Aile Danışmanlığı ve Kültürel Duyarlılık

Aile danışmanları, kültürel duyarlılık göstererek aile üyelerinin kültürel arka planlarını ve değerlerini dikkate alır. Bu, danışmanlık sürecinin daha etkili olmasını sağlar ve aile üyelerinin ihtiyaçlarına daha uygun müdahalelerde bulunulmasına yardımcı olur.

Aile Danışmanlığı Hizmeti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aile danışmanlığı hizmeti alırken, aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • Danışmanın Uzmanlığı: Danışmanın eğitim ve deneyim düzeyine dikkat edilmelidir.
 • Gizlilik ve Etik: Danışmanın gizlilik ve etik kurallara uygun çalıştığından emin olunmalıdır.
 • Danışmanlık Yöntemleri: Danışmanın kullandığı yöntemlerin aile üyelerine uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.
 • Uygunluk: Danışmanın aile üyeleriyle uyumlu bir çalışma ilişkisi kurabilmesi önemlidir.

Aile danışmanlığı, aile içi ilişkileri iyileştirmek ve aile üyelerinin duygusal sağlığını desteklemek için

önemli bir araçtır. İyi bir danışmanlık süreci, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve sorunlarını daha etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olabilir.

Kaynakça

 1. Michel Foucault – Akıl Hastalığı ve Psikoloji
 2. Donald W. Winnicott – İnsan Doğası
 3. Sigmund Freud – Günlük Yaşamın Psikopatolojisi
 4. Karen Horney – Kadın Psikolojisi
 5. Salman Akhtar – Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis

Online Terapi