Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

Geç Boşalma/ Gecikmiş Ejakülasyon

Erkeklerde görülen geç boşalma sorunu boşalmada belirgin bir gecikme yaşanması ya da hiç boşalamama olarak tanımlanabilir.

 Erkeklerde geç boşalma en nadir görülen cinsel işlev bozukluklarından birisi olmakla beraber, erken boşalmada olduğu kadar cinselliği ve cinsel hayatı etkiler. Geç boşalma sorunu görülen erkeklerin çoğunda cinsel istek görülür, ereksiyon yaşanır fakat cinsel birleşme sırasında orgazm olamama sorunu vardır. Özelikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için oldukça yorucu ve sıkıntılı bir süreçtir çünkü cinsel istekten doğan arzu ve heyecandan orgazma geçiş kısıtlanmış veya engellenmiştir. Halk arasındaki yanlış bir inanış olan; erkeğin partnerini daha uzun süre tatmin edebileceği inancı, genellikle danışanın bir psikolog ve tedavi arayışını olumsuz etkiler. Sanılanın aksine bu bir avantaj değil, çift için kötü bir deneyime yol açabilecek bir durumdur.  

Geç Boşalmanın Nedenleri ve Temel Özellikleri

Geç boşalma durumunda ejakülasyonun 25-30 dakikadan daha fazla sürmesi ya da hiç gerçekleşmemesi görülebilir. 6 ay veya daha uzun süredir devam ediyor olması tanı konulabilmesi açısından önemlidir. Geç boşalma sorunu yaşam boyu (ilk cinsel deneyimden sonra ortaya çıkan ve süregelen) ya da edinilmiş (başka birçok etmene bağlı olarak sonradan görülen) olabilir. Her cinsel temasta ortaya çıkabileceği gibi aralıklarla veya durumsal olarak da olabilir. ABD Ulusal Sağlık ve Sosyal Yaşam Anketi’ne göre erkek katılımcıların %8’inde geç boşalma sorununa rastlamıştır. Aynı zamanda bu problemin yaş ile bağlantılı olduğu ön görülmüştür. Klinik raporlara göreyse bu yaygınlık %3 ile %9 arasındadır. Yukarıda belirtildiği üzere çok yaygın bir bozukluk olmamakla beraber, ereksiyon veya cinsel isteksizlik gibi diğer cinsel bozukluklarla karşılaştırılabilme olasılığı da vardır. Bazı psikolog ve klinisyenlere göre birtakım korkular geç boşalmayı etkileyebilir. Bunların arasında kastrasyon korkuları (penisin vajina içinde zarar görmesi, yaralanması), partnere zarar verme korkusu, kontrol kaybı korkuları, performans korkusu, başarısızlık ve yetersizlik gibi başlıkları görebiliriz. Erken boşalma sorununda olduğu gibi bazı doğal hastalıklar (örneğin Prostat hastalığı) veya ilaç kullanımı da bu durumu etkileyebilir.

Terapi Süreci

Danışan bir psikologla çalışmaya karar verdikten sonra terapi başında detaylı cinsel öykü alınır. Çoğu durumda evlilik terapisi de cinsel terapiye dahil edilir ve kişinin partneri de sürecin bir ortağıdır. Problemin altında yatan çatışmalar incelenir. Altında yatan nedenlere göre (kaygı, korku, cinsel isteksizlik, uyarılma eksikliği gibi) uzman bir psikolog ile birlikte uygun tedavi yöntemi belirlenir. Ancak ilaçla tedavi yöntemi henüz yoktur.

Online Terapi