Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

Kumar Bağımlılığı Nedir?

kumar-bagimliligi

Kumar bağımlılığı, modern toplumlarda giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi ve internet erişiminin yaygınlaşması, kumar faaliyetlerine erişimi kolaylaştırmış ve bağımlılık riskini artırmıştır. Bu makalede, kumar bağımlılığının tanımı, belirtileri, nedenleri, sonuçları ve tedavi yöntemleri ele alınacaktır.

Kumar Bağımlılığının Tanımı

Kumar bağımlılığı, kişinin kumar oynama isteğini kontrol edememesi ve bu nedenle sosyal, mesleki ve kişisel hayatında ciddi sorunlar yaşaması durumudur. Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi, kumar bağımlılığı da beyin kimyasallarında değişikliklere yol açar ve bireyin karar verme yetisini olumsuz etkiler. Kumar bağımlılığı, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Tanı ve İstatistik El Kitabı’nda (DSM-5) “Kumar Bozukluğu” olarak sınıflandırılmıştır.

Kumar Bağımlılığının Belirtileri

Kumar bağımlılığının belirtileri çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Bu belirtiler arasında şunlar yer alır:

 • Kumar Oynamaya İlişkin Sürekli Düşünceler: Birey, sürekli olarak kumar oynama düşünceleriyle meşgul olur ve geçmiş kumar deneyimlerini hatırlar.
 • Artan Kumar Oynama İhtiyacı: Heyecanı yakalamak için daha fazla para ile kumar oynama isteği duyar.
 • Başarısız Kontrol Çabaları: Kumar oynama isteğini kontrol etme veya azaltma girişimlerinin başarısız olması.
 • Kumar Oynamak İçin Yalan Söyleme: Kumar oynama alışkanlığını gizlemek için aile üyelerine, arkadaşlarına veya terapistlere yalan söyler.
 • Kumar Oynarken Kaçış Arama: Stresli veya depresif ruh hallerinden kaçmak için kumar oynar.
 • Kaybettikten Sonra Kumar Oynama İsteği: Kayıplarını telafi etmek için tekrar kumar oynama ihtiyacı duyar.
 • Sosyal ve Mesleki Sorunlar: Kumar nedeniyle iş, eğitim veya aile sorumluluklarını ihmal eder.

Kumar Bağımlılığının Nedenleri

Kumar bağımlılığının nedenleri çok çeşitli olabilir. Bu nedenler genellikle biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan oluşur:

 • Biyolojik Faktörler: Beyindeki ödül sisteminin anormal işleyişi, dopamin seviyelerindeki dengesizlikler.
 • Psikolojik Faktörler: Düşük benlik saygısı, depresyon, anksiyete, stres.
 • Çevresel Faktörler: Ailede kumar oynayan bireylerin varlığı, kumarın sosyal kabul görmesi, ekonomik zorluklar.

Kumar Bağımlılığının Sonuçları

Kumar bağımlılığı, bireylerin yaşamlarını birçok açıdan olumsuz etkiler. Bu etkiler hem psikolojik hem de fiziksel olabilir:

 • Finansal Sorunlar: Kişi, kumar borçları nedeniyle ciddi mali sorunlar yaşar.
 • Aile ve Sosyal İlişkilerde Bozulma: Kumar bağımlılığı, aile içi çatışmalara ve sosyal izolasyona yol açabilir.
 • Psikolojik Sorunlar: Depresyon, anksiyete ve diğer ruh sağlığı sorunları.
 • Hukuki Problemler: Kumar borçları nedeniyle yasa dışı faaliyetlere yönelme riski.

Kumar Bağımlılığının Tedavi Yöntemleri

Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır ve çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur:

 • Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi (CBT), kumar bağımlılığı tedavisinde etkili bir yöntemdir.
 • Grup Terapisi: Gamblers Anonymous gibi destek grupları, bağımlılıkla mücadelede yardımcı olabilir.
 • Medikal Tedavi: Antidepresanlar ve diğer ilaçlar, bağımlılıkla ilişkili psikolojik sorunları hafifletebilir.
 • Davranışsal Müdahaleler: Kişinin kumar oynama davranışlarını değiştirmeye yönelik stratejiler.

Sonuç

Kumar bağımlılığı, bireyin hayatında ciddi olumsuz etkilere yol açan bir hastalıktır. Erken tanı ve tedavi, bağımlılıkla mücadelede kritik öneme sahiptir. Bireylerin ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi, kumar bağımlılığının önlenmesi ve tedavi edilmesi açısından önemlidir.

Kaynakça

 1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).
 2. Griffiths, M. D. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use.
 3. Lesieur, H. R., & Rosenthal, R. J. (1991). Pathological gambling: A review of the literature. Journal of Gambling Studies.
 4. National Center for Responsible Gaming. (2020). Gambling Disorders: A Guide for Clinicians and Researchers.

Online Terapi