Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

Çocuklarda Duygu Düzenleme (Regülasyon) Becerileri

Cocuklarda-Duygu-Duzenleme-Regulasyon-Becerileri

Çocuklarda duygu düzenleme, çocukların duygularını tanıma, anlama ve yönetme becerisi olarak tanımlanır. Çocuklarda bu becerinin gelişimi, sosyal, duygusal ve akademik başarı için kritik bir öneme sahiptir. Duygu düzenleme becerileri, çocukların zorlayıcı durumlarla başa çıkmalarını, stresle mücadele etmelerini ve olumlu sosyal ilişkiler kurmalarını sağlar. Bu yazıda, çocuklarda duygu düzenleme becerilerinin önemi, gelişimi ve desteklenme yolları ele alınacaktır.

Çocuklarda Duygu Düzenleme Nedir?

Duygu düzenleme, duyguların kontrol edilmesi, uygun bir şekilde ifade edilmesi ve yönlendirilmesi sürecidir. Bu süreç, hem olumlu hem de olumsuz duyguların dengelenmesini içerir. Çocuklar, duygularını tanıyarak ve yöneterek daha sağlıklı ilişkiler kurar ve yaşamlarını daha dengeli bir şekilde sürdürebilirler.

 • Duyguların Tanınması: Çocuklar, farklı duyguları tanımayı ve bu duygulara isim vermeyi öğrenirler. Örneğin, öfke, üzüntü, mutluluk gibi duyguların farkında olmak.
 • Duyguların Anlaşılması: Çocuklar, duygularının nedenlerini ve bu duyguların nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışırlar. Örneğin, bir oyuncağın kırılması sonucu üzüntü hissetmek.
 • Duyguların Yönetilmesi: Çocuklar, duygularını uygun bir şekilde ifade etmeyi ve bu duygularla başa çıkmayı öğrenirler. Örneğin, öfkelendiklerinde derin nefes almak veya sakinleşmek için bir süre ara vermek.

Duygu Düzenleme Becerilerinin Gelişimi

Çocuklarda duygu düzenleme becerileri doğumdan itibaren gelişmeye başlar ve bu süreç, ebeveynler ve bakım verenlerin desteğiyle şekillenir. Duygu düzenleme becerilerinin gelişimi, çeşitli evrelerden geçer:

 • Bebeklik Dönemi: Bebekler, temel duygusal ihtiyaçlarını ağlayarak ifade ederler. Bu dönemde, ebeveynlerin bebeklerin ihtiyaçlarına hızlı ve uygun yanıt vermesi, güven duygusunun gelişmesini sağlar.
 • Erken Çocukluk Dönemi: Çocuklar, dil becerilerinin gelişmesiyle birlikte duygularını daha iyi ifade etmeye başlarlar. Bu dönemde, ebeveynler çocukların duygularını tanımalarına yardımcı olmalıdır.
 • Okul Çağı: Çocuklar, sosyal ilişkiler kurarak duygularını yönetmeyi öğrenirler. Bu dönemde, duygusal zekanın geliştirilmesi önemlidir.
 • Ergenlik Dönemi: Ergenler, daha karmaşık duygusal deneyimlerle karşılaşır ve bu duyguları yönetmeyi öğrenirler. Ebeveynlerin destekleyici ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemesi kritik öneme sahiptir.

Duygu Düzenleme Becerilerini Destekleme Yolları

Çocukların duygu düzenleme becerilerini geliştirmeleri için çeşitli stratejiler ve yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler, çocukların duygusal sağlığını ve genel refahını artırmak için önemli araçlardır.

 • Duygusal Eğitim: Çocuklara duygularını tanımayı ve bu duygularla başa çıkmayı öğretmek önemlidir. Duygusal eğitim programları, çocukların duygusal zekasını geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 • Model Olma: Ebeveynler ve öğretmenler, çocuklara duygularını nasıl yöneteceklerini göstererek örnek olmalıdır. Kendi duygularını sağlıklı bir şekilde yöneten yetişkinler, çocuklar için güçlü bir model oluşturur.
 • Duygusal Destek Sağlama: Çocukların duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve onları desteklemek, güvenli bağlanma ve sağlıklı duygusal gelişim için önemlidir. Çocukların duygularını ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlanmalıdır.
 • Problem Çözme Becerilerini Öğretme: Çocuklara, zor durumlarla başa çıkmak için problem çözme becerileri kazandırmak, duygusal regülasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Bu beceriler, stresli durumlarla başa çıkmayı ve çözüm odaklı düşünmeyi içerir.
 • Aktif Dinleme ve Empati: Çocukların duygularını anlamak ve onlara empati göstermek, duygusal regülasyon becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Aktif dinleme ve empati, çocukların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.

Duygu Düzenleme Sorunları ve Çözümleri

Bazı çocuklar, çeşitli nedenlerle duygu düzenleme becerilerinde zorluk yaşayabilirler. Bu durum, çocukların sosyal ilişkilerini ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir. Duygu düzenleme sorunlarının çözümü için bazı stratejiler şunlardır:

 • Terapi ve Danışmanlık: Duygu düzenleme sorunları yaşayan çocuklar için profesyonel yardım almak önemlidir. Terapi ve danışmanlık, çocukların duygusal zorluklarını aşmalarına yardımcı olabilir.
 • Duygusal Farkındalık Geliştirme: Çocukların duygusal farkındalıklarını artırmak, duygularını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu, duygusal farkındalık egzersizleri ve mindfulness teknikleri ile sağlanabilir.
 • Aile ve Okul İşbirliği: Aileler ve okullar, çocukların duygusal gelişimini desteklemek için işbirliği yapmalıdır. Bu, çocukların tutarlı ve destekleyici bir çevrede büyümelerini sağlar.
 • Pozitif Güçlendirme: Çocukların olumlu davranışlarını ve duygu yönetimi becerilerini pekiştirmek için pozitif güçlendirme teknikleri kullanılabilir. Bu, çocukların özgüvenlerini artırır ve sağlıklı duygusal gelişimlerini destekler.

Sonuç

Çocuklarda duygu düzenleme becerileri, sağlıklı bir duygusal gelişim ve genel refah için kritiktir. Bu becerilerin geliştirilmesi, çocukların sosyal, akademik ve kişisel başarılarını artırır. Ebeveynler, öğretmenler ve bakım verenler, çocukların duygu düzenleme becerilerini desteklemek için çeşitli stratejiler ve yöntemler kullanarak onların sağlıklı bir duygusal gelişim süreci geçirmelerine yardımcı olabilirler.

Kaynakça

 1. Freud, S. & Breuer, J. (2001). Histeri Üzerine Çalışmalar. Payel Yayınevi.
 2. Freud, S. (2000). Bir Yanılsamanın Geleceği ve Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları. İdea Yayınları.
 3. Winnicott, D. W. (2017). İnsan Doğası. Pinhan Yayıncılık.
 4. Freud, S. (1989). Cinsel Yasaklar ve Normaldışı Davranışlar. Ara Yayıncılık.
 5. Horney, K. (2017). Kadın Psikolojisi.

Online Terapi