Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

Sude Kurt

Klinik Psikolog Sude Kurt Sude Kurt, Psikoloji lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi’nde bölüm ikincisi olarak yüksek onur derecesi ile tamamladı. Lisans eğitiminin ardından İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nde kurum psikoloğu olarak öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmaların yanı sıra velilere yönelik grup atölyeleri düzenledi.

Uzman Klinik Psikolog

Sude Kurt, Psikoloji lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi’nde bölüm ikincisi olarak yüksek onur derecesi ile tamamladı. Lisans eğitiminin ardından İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nde kurum psikoloğu olarak öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmaların yanı sıra velilere yönelik grup atölyeleri düzenledi.

FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edildi. Tez çalışmasını Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Deveci danışmanlığında ortoreksiya nervoza ile kişilik özellikleri ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine yazarak ‘’uzman klinik psikolog’’ unvanını aldı. Bu süreçte Klinik Uygulama ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde psikanalitik yönelimli süpervizyon eşliğinde yetişkin psikoterapisi çalışmalarını yürüttü.

Çalışma Alanları

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında; Bakırköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Özel Fransız Lape Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Moodist Psikiyatri Nöroloji Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev aldı. Ayrıca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Korona Virüs Enfeksiyonu Ruhsal Destek Programı ile Deprem Sonrası Psikososyal Destek Hattı’nda da 1 yıl süreyle gönüllülük esaslı çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte, T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Doç. Dr. Ersin Uygun rehberliğinde “Covid-19 Pandemisi Koşullarında Psikososyal Destek Çalışanları İçin Stres Yönetimi Rehberi” yazım sürecinde yer aldı.

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Başak Yücel danışmanlığında obezite cerrahisi girişimi öncesinde gelen hastaların psikolojik değerlendirmelerini yaptı. Beslenme problemleri yaşayan bireylere yönelik atölyeler düzenledi.

Eğitimler

Uzmanlık Alanları

Psikoloji Akademisi’nden Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Psikodiyet Akademi’den Psikodiyet Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR I. Düzey Eğitimi ve Türk Psikologlar Derneği’nden Travma Psikolojisi Eğitimi, Psk. Dr. Feyza Bayraktar’dan Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi ve Yeme Bozuklukları Tedavisinde Temel Yaklaşımlar Eğitimi’ni aldı. 

Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Rorschach ve TAT Eğitimi’ne ve World Human Relief tarafından verilen Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı Eğitimi’ne devam etmektedir.

Psikanalitik yönelimli süpervizyon alan Uzman Klinik Psikolog Sude Kurt, kişisel psikanalitik sürecine de devam etmektedir. 

Uzman Klinik Psikolog Sude Kurt online ve yüz yüze olarak Şişli Terapi Enstitüsünde çalışmalarına devam etmektedir

İletişime Geçin

Size Ait Bir Alan Oluşturun

Terapi her şeyden önce kendinize yaptığınız bir yatırımdır.