Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

Ahmet İmamoğlu

Klinik Psikolog Ahmet İmamoğlu 2016 – 2019 yılları arasında 3 yıl süren Bütüncül Psikoterapi eğitiminin teori, vaka formülasyonu ve süpervizyon modüllerini tamamlamıştır. Eğitim kapsamında Heinz Kohut, Otto Kernberg ve James Masterson’ın terapi yaklaşımları üzerine çalışmıştır.

Uzman Klinik Psikolog

2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Ankara Üniversitesi Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde stajını tamamlamış; Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde gönüllü olarak çalışmıştır.

2015 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan ‘Narsisizm: Algılanan ebeveyn tutumları ve savunma mekanizmaları açısından bir inceleme’ isimli tezini tamamlayarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı üzerine eğitim alarak süpervizyon eşliğinde klinik çalışmalarını yürütmüştür. Bu süreçte Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yetişkin ve çocuk kliniği pratiğini gerçekleştirmiştir.
Çalışma Alanları

2016 – 2019 yılları arasında 3 yıl süren Bütüncül Psikoterapi eğitiminin teori, vaka formülasyonu ve süpervizyon modüllerini tamamlamıştır. Eğitim kapsamında Heinz Kohut, Otto Kernberg ve James Masterson’ın terapi yaklaşımları üzerine çalışmıştır.

2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na kabul edilmiştir. 

Doktora eğitimi süresince Yetişkin ve Çocuk-Ergen Psikopatolojisi, Aile ve Çift Terapisi, Bağımlılık, Nöropsikoloji, Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Psikoterapi ve Psikanalitik Psikoterapi Uygulamaları üzerine dersler almıştır. Program kapsamında Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi ile Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik uygulamalara ve psikodinamik psikoterapi seminerlerine katılmıştır.

Eğitimler

Uzmanlık Alanları

Akademik çalışmalar kapsamında kişilik yapılanmaları, benlik saygısı ve erken dönem aile yaşantılarını konu alan araştırmalar yürütmüştür. 

2021 yılında doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamıştır. Halen, borderline kişilik özelliklerine sahip bireylerde mentalizasyon becerilerine ilişkin doktora tez çalışmasını ve bunun yanı sıra diğer akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişime Geçin

Size Ait Bir Alan Oluşturun

Terapi her şeyden önce kendinize yaptığınız bir yatırımdır.