Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile Danışmanlığı Nedir? | Terapi Süreci | Aile Terapisinde Amaç ve Konunun Ele Alınış Biçimi |

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı veya aile terapisi, sağlıklı ve işlevsel aile ilişkileri geliştirmek, ilişkileri sürdürmek için uygulanan bir yöntemdir. Aile danışmanlığında amaç, ailedeki sorunları belirlemek ve bu sorunların kaynağını saptadıktan sonra çözebilmektir. Bu sorunlar duygusal, psikolojik veya davranışsal olabilir. Aile terapisine yönelik birçok yaklaşım, aile sistemleri teorisinden kaynaklanmaktadır. Bu, ailelerin birbirinden bağımsız çalışan insan grupları yerine belirli sistemler içinde çalıştığını göstermektedir. Aile sistemleri teorisine göre, bir aile üyesindeki değişiklikler, sevinçleri ve üzüntüleri, ailenin diğer bölümlerindeki kişilerin değişikliklerini de etkileyecektir. Bireylerin sevinçleri ve üzüntüleri, diğer aile  üyeleriyle yaşadıkları sorunlar ya da yeni yaşama geçmenin zorlukları konusunda destek aldıkları psikoterapi sürecidir. Aile danışmanı , aile içerisinde ortaya çıkan,  ilişkilerdeki sorunları açığa çıkaran ve bireylerin bu sorunlar hakkında farkındalık kazanmalarına neden olan kişilerdir. Terapist bu süreçte;

  • Aile üyelerinin  birbirlerini saygı ile dinleyip anlamasına,
  • Bireyler arasında oluşan görüş ayrılıkların farkında olunmasına,
  • Bireylerin ortada olan sorun hakkında konuşmasına,
  • Durumla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılmasına,
  • Değerleri olduğu gibi kabul etmeye,
  • Beklentilerin açık bir dille ifade edilmesine yardımcı olur.

Aile danışmanlığı türleri

Bazı aile danışmanları ev ziyaretleri veya çevrimiçi oturumlar sunmaktadır. Bunlar, ailelere ofis tabanlı toplantılardan daha fazla rahatlık sağlayabilir. Ancak diğer aileler ev ortamı dışında danışmanlığı tercih edebilirler. Birkaç tür aile danışmanlığı vardır:

Fonksiyonel aile terapisi

Bu genellikle karmaşık duygusal veya davranışsal sorunları olan bir çocuğu veya ergenin var olduğu ailelerle çalışılabilmektedir. Çocuk ve ebeveynleri veya bakıcıları 8-30 haftalık seanslara birlikte katılabilir. Oturumlar, ailelerin çocuğun davranışlarıyla başa çıkmak ve aile işleyişini geliştirmek için stratejiler öğrenmelerine yardımcı olacaktır.

Sistemik terapi

Bu, çocuk ve ergenlerin davranışsal ve duygusal sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır. Bu terapi yaklaşımı ayrıca çocuğun davranışıyla ilgili daha geniş konulara odaklanır. Örneğin, okullar veya mahalleler gibi sosyal sistemlerle olan etkileşimlerini geliştirmeyi hedefleyebilir.

Nesiller arası terapi

Bu, ebeveynler veya bakım verenler ve çocuklar arasındaki gibi nesiller arasındaki etkileşimleri inceleyen bir terapi yöntemini içerir. Amaç, zorlukların geçmişteki tepkilerin ailenin mevcut etkileşimlerini veya sorunlarını nasıl etkilediğini anlamaktır. Kuşaklar arası terapi, sorunlar ve davranış kalıpları nesiller boyunca devam ettiğinde faydalıdır. Ayrıca, geçmişteki davranışlar gelecekteki davranışların iyi bir tahmincisi olduğundan, gelecekte sorunların nasıl gelişebileceğini tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Yapısal terapi

Yapısal terapi, aile yapısından kaynaklanan sorunları yönetebilmek için çalışılabilir. Üyeler arasında uygun sınırlarla, işleyen ve dengeli bir aile hiyerarşisi ve güvenilir kaynak elde etmeyi amaçlar. Yapısal terapilerdeki temel fark, sorunlara neden olan belirli davranışlardan ziyade yapıya odaklanılmasıdır.  

Terapi Süreci 

Aile Danışmanlığı | Şişli Terapi Enstitüsü | Beşiktaş | PsikologAile  danışmanlığı  konusu bireyi tek başına ele almaz aileyi bir sistem içinde ele alır bu yüzden diğer psikoterapi  ekollerinden farklıdır. Bütüncül bir  yaklaşımla tüm aile değerlendirildiği için sonuca daha rahat ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkan ya da çıkacak olan sorunlar sadece aile üyelerindeki bireylerin bireysel sorunu olarak değil ailesel olarak değerlendirilir. Aile terapisi veya danışmanlığı seansları, bireysel olarak değil tüm aile bireyleri ile bir arada yapılır. Sadece gerekli durumlarda bireysel seans yapılabilir onun dışındaki seans aile üyelerinin bulunduğu şekilde gerçekleşmektedir. Hatta olası durumlarda çekirdek aileyi dışardan etkileyen büyükanne ya da büyükbaba gibi akrabaların da görüşleri dinlenir. Böylece sorun bireysel değil bütünsel bir yaklaşım ele alınır.  

Aile Terapisinde Amaç ve Konunun Ele Alınış Biçimi

Aile Danışmanlığı | Şişli Terapi Enstitüsü | Beşiktaş | PsikologAile danışmanlığındaki amaç; aile içinde yaşanan sorunlar, ölüm, kronik hastalıklar, ayrılık, boşanma gibi durumlarda bireylere psikolojik açıdan destek olmaktır. Bu anlamda işlenen konu açık ve nettir. Aile bireylerinin yaşadıkları sorunların çözümü ve kişilerin birbirlerine olan davranışlarında iyilik hali sağlanır. Sınırların belirgin ve zaman zaman esnek olarak kalması sayesinde daha sağlıklı bir çatı altında yaşamaları konusunda destek verilir. Aile terapisinde danışan olan birey değil de tüm aile ele alındığı için bütüncül bir yaklaşımla aileye daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulur. Oluşan sorunun kökeni ve çözümü hakkında kişilere farkındalık kazandırılır. Bireyde meydana gelen ve tüm aileyi etkileyen problemlerin çözümüne yönelik terapi çeşitleri uygulanır. Uzman bir psikolog eşliğinde ilerleyen terapi sürecinde aile üyelerinin aralarındaki patolojik durumlar değerlendirilir ve ilişkilerde aksayan yönler bulunup ortaya çıkarılarak diğer üyelerin de bunu görmeleri sağlanır. Böylece bireysel ve ailesel yaklaşımla yaşanan olumsuzluklar iyilik haline dönüştürülmeye çalışılır. Şişli Terapi Enstitüsü olarak aile danışmanlığı sağlıyoruz. Size uygun bir terapistimize sizi yönlendirmemizi isterseniz bize 05523470020 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Powered by Froala Editor

Paylaş