Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
sislilogow

Uzman Psikolog

Sultan Kaleli

Sultan KALELİ

Uzman Psikolog

Bireysel Terapi, Ergen Terapisi, Bağımlılık Terapisi, Online Terapi

Sultan Kaleli

Uzman Psikolog Sultan Kaleli lise eğitimini Pertevniyal Lisesi’nde tamamlamış ve 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans Eğitim sürecinde, Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bahçelievler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yüksek Lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde başlamış olup, 2010 yılında “Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulan Kişilerin Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi” konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun olmuştur.

2005-2006 yılları arasında SHÇEK bünyesinde yer alan Beyoğlu 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi ile Ayvansaray Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde çocuk koruma ekibinde görev yapmıştır. Bu süre içinde sokakta çalıştırılan/yaşayan/suça sürüklenen çocuk ve gençlere yönelik; psikolojik gelişimlerini destekleyici görüşmeler düzenlenmesi, eğitim programlarının hazırlanması, sokakta yaşayan çocuk ve gençlerin koruma altına alınması, mahkeme tarafından talep edilen sosyal inceleme raporlarının düzenlenmesi çalışmalarında yer almıştır.

2006-2007 yılları arasında aile danışmanlık özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuk ve gençlerle birlikte zihinsel, duygusal, psikolojik ve gelişimsel süreçlerini destekleyici bireysel ve grup çalışmalarında yer almıştır.

2007-2017 yılları arasında Adalet Bakanlığı bünyesinde denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan genç ve yetişkin yükümlülere yönelik hazırlanan müdahale programlarında görev almıştır. Alkol ve madde bağımlılığı, öfke kontrolü, yaşantısal becerilerin desteklenmesi gibi konu başlıkları altında bireysel ve grup çalışmaları yürütmüş olup çeşitli seminerler gerçekleştirmiştir.2013-2014 yılı arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Jale Kerimol Johnson’un eğitmenliğinde gerçekleştirilen, ‘İleri Düzeyde Bağımlılık Danışmanlığı’ Eğitimini tamamlamıştır.

2008-2014 yılları arasında Türkiye Sokak Çocukları Vakfı bünyesinde yer alan gençlerin biyopsikososyal ve eğitim alanlarında gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ‘Gençlik Evi Projesi’ kapsamında birebir destek sağlayan gönüllü profesyonel olarak çalışmıştır. Proje kapsamında yürüttüğü çalışmalarını Prof. Dr. Gökhan Oral süpervizörlüğünde gerçekleştirmiştir.

Çalışma Alanları

Bireysel Terapi: Bağımlı Davranışlar, İnsan Bağımlılığı, İlişki Bağımlılığı, Yeme Bağımlılığı, Kimyasal Madde Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı, Bağımlı Ebeveyni Danışmanlığı, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, İletişim Problemleri

SERTİFİKA VE KATILIM BELGESİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi- İleri Düzeyde Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi (2013-2014, 9 ay)

‘Hayat İçin Değişim Programı Eğitimi (HAYDE), 17/11/2014-21/11/2014, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi

‘Öfke Kontrol Programı Eğitimi’, 17/02/2014-21/02/2014, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi

‘Çocuk Müdahale Programı 3 Eğitimi’, 08/02/2010- 12/02/2010, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi

‘Yetişkinler İçin Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Müdahale Programı (SAMBA) Eğitimi, 25/06/2012- 29/06/2012, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi

‘Çocuk Müdahale Programı-2’nin Eğitimi’, 12/10/2009- 16/10/2009, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi

‘Grupla Çalışma Eğitimi’, 12/03/2012- 16/03/2012, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi

‘Grupla Çalışma Metotlar’, 30/03/2009- 03/04/2009, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, ‘Uygulamalı Temel Narkotik Kursu’, 2-4 Haziran 2009

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, ‘Türkiye’de sık karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu’, 6-7 Mart 2008

 

Danışan Yorumları

Psikolog Sultan Kaleli hanım ile madde kullanımı sorunum sebebiyle iletişime geçmiştim. O dönem bağımlı olmadığını düşünen bir kullanıcıydım. Kendisinin sürece yaklaşımı oldukça profesyonelce ve yol göstericiydi. Doğru soruları sormamı sağlayarak, yanıtları aramamda çok önemli bir desteği oldu. Yaklaşımı yargılamayan, destek olmak üzerine kurulu anlayışlı ve sabırlıydı. Her aşamada yanımda olduğunu biliyordum. Bugün 7 aydır 'temiz' biri olarak Psikolog Sultan hanım olmasaydı başarabilir miydim emin değilim. Kanımca her sosyal ekonomik sınıftan çok hasta ile çalışmış olması bu konuda yetkinliklerinin temelini ve yaklaşımının profesyonelliğini oluşturuyor. Bağımlılıkta doğru yönlendirme hem hasta hem de hastalık için en belirleyici etmen, bu zor süreçte kılavuz her şeyden daha önemli. Teşekkürler Psikolog Sultan hanım