Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
sislilogow

Uzman Klinik Psikolog

Emre Bulut Görentaş

Emre Bulut Görentaş

Uzman Klinik Psikolog

Bireysel Psikoterapi, Çoçuk ve Ergen Terapisi, EMDR TerapisiEmre Görentaş

Lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen 450 saatlik ‘Aile Danışmanlığı Eğitimi’ni tamamlamıştır.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde ‘Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamış ve ‘Uzman Klinik Psikolog’ unvanını almaya hak kazanmıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde, çeşitli rehabilitasyon merkezleri ve ruh sağlığı merkezlerinde saha çalışmalarını tamamlamıştır.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde ‘Aile Danışmanı’ ve ‘Psikolog’ olarak görev yapmış, özel gereksinimli çocuklarla çalışmıştır. Son 3 yıldır bir kamu biriminde ‘Klinik Psikolog’ olarak çalışmakta, çocuk ve yetişkin danışanlarla bireysel görüşmeler yapmaktadır. Çocuklara yönelik sosyal beceri çalışmaları, ailelere yönelik çok sayıda seminer ve çalışma grupları düzenlemiş ve yönetmiştir.

Çocuk görüşmelerinde; Oyun Terapisi, Sanat Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini almış ve bu ekollerle çalışmaktadır. Projektif Testler, WISC-R Zekâ Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Stanford BINET, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Bir İnsan Çiz Testi uyguladığı testlerdir.

Yetişkin görüşmelerinde; EMDR, Şema Terapisi, Sanat Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Kişilik Bozukluklarında Dinamik Terapi eğitimlerini almış ve bu ekollerle çalışmaktadır. Ayrıca M.M.P.I uygulayıcısıdır.

Çalıştığı Konuların Başlıcaları,

ÇOCUKLARDA

 • Çocuklarda Fobi
 • Çocuklarda Anksiyete
 • Çocuklarda Davranış Bozukluğu
 • Çocuklarda Alt Islatma
 • Çocuklarda Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

YETİŞKİNLERDE

 • Travma
 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Kişilik Bozuklukları
 • Fobiler

KATILDIĞI EĞİTİM VE KONGRELER

Psikoloji Zirvesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - İstanbul - 2012

 1. Ulusal Psikoloji Kongresi - Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul - 2012

Ulusal Psikoloji Öğrencisi Kongresi -Girne Amerikan Üniversitesi- Kıbrıs - 2012

İstanbul Psikoloji Günleri Hasta ve Hastalık - İstanbul Üniversitesi - İstanbul - 2012

Kişilik Bozuklukları Eğitimi (Prof. Dr. Doğan ŞAHİN - Çapa Tıp Fakültesi)

SÜPERVİZYON (14 HAFTA – Uzm. Psk. Zeynep MAÇKALI

SÜPERVİZYON (14 HAFTA – Uzm. Psk. Bahar CÖMERT

SÜPERVİZYON (14 HAFTA – Uzm. Psk. Duygu YAKIN

BAĞIMLILIK (YEŞİLAY)

 

 

 

 

Danışan Yorumları

.