Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü

Uzman Klinik Psikolog

Burak Okci

Bireysel Psikoterapi & Çift Terapisi & Cinsel Terapi & Travma Terapisi 

 

 

Uzman Klinik Psikolog Burak OKCİ

Lisans Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesi ile tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince İstanbul Üniversitesi’nde 450 saatlik teorik eğitim ve süpervizyon sürecinden oluşan Aile Danışmanlığı eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Işık Üniversitesinde Klinik Psikoloji- Yetişkin bölümüne kabul edilmiş, buradaki eğitim sürecinin sonunda onur derecesiyle Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazanmıştır.

Okan Üniversitesinde halen Uygulamalı (Klinik) Psikoloji alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırmaları Merkezinde (CETAD) aldığı eğitim ve süpervizyon sürecinden sonra Cinsel Terapist ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince Çapa Tıp Fakültesi, Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri psikiyatri servisinde ve çeşitli ruh sağlığı merkezlerinde saha çalışmalarını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan Bilişsel ve Davranışçı Terapiler eğitimlerini tamamlamıştır. Işık Üniversitesi’nde yüksek lisans sürecini tamamlarken Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu ve Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel ile birlikte bir ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını yürütmüş ve 52. Psikiyatri Kongresinde sunmuştur.

Cinsel yönelim ve cinsel kimlik konularında eğitimler almış, birçok çalışma yürütmüş ve LGBTİ bireylerle çalışmaya devam etmektedir. Çeşitli okullarda saha çalışmaları, çocuklar ile sosyal beceri çalışmaları ve ailelere yönelik seminerler düzenlemiştir.

Birçok sivil toplum kuruluşlarında ruh sağlığı alanında gönüllü çalışmalar yürütmektedir.

Bir yandan analiz sürecinden geçmektedir ve analitik yönelimli süpervizyon eğitimlerine devam etmektedir.

Çalışma alanları:

Bireysel (Yetişkin) Psikoterapi: Panik bozukluk, agorafobi, sosyal kaygı, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluğu, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, öfke problemleri, yakın ilişki problemleri, travma

Cinsel Terapi: Erken boşalma, geç boşalma, sertleşme bozuklukları, kadında uyarılma ve orgazm bozuklukları, cinsel isteksizlik ve vajinismus.

Çift Terapisi: Evlilik öncesi çift ilişkileri, evlilik içi çatışma problemleri, aldatma/aldatılmaya bağlı çift problemleri, ayrılık öncesi çift ilişkileri. Tüm dünyada, araştırmalara, bilimsel kanıtlara dayanan tek ilişki terapisi yöntemi olan Gottman Çift Terapisi ekolü ile çalışmaktadır.

Tez & Poster & Sözlü Bildirileri

2017 “Cinsel Yönelimin Bağlanma Stilleri, Cinsel Doyum ve Psikopatoloji Yönünden Değerlendirilmesi” FMV Işık Üniversitesi

2016 “Yeni Cinsel Doyum Ölçeği Kısa Formu Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması” FMV Işık Üniversitesi – 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2016.

2012 “Detecting Bias Towards Gay and Lesbian Couples in Neighbor Preferences By Using Vignette Design” İstanbul Bilgi Üniversitesi – 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014.

Katıldığı Eğitimler

( 09/19-) Psike İstanbul (Psikanalize Giriş Seminerleri)

(– 01/18) Uzman Klinik Psikolog Suzan Uğur Girginer,  Psikodinamik Psikoterapi  Eğitimi ve Süpervizyonu

(12/18 – 11/18) The Gottman Institute & PSİKOLOJİSTANBUL, Gottman Çift Terapisi I. Ve II. Düzey

(05/18 – 05/18) DBE ve EMDR INSTITUTE, EMDR I. Düzey Uygulayıcı Sertifikası

(05/18 – 01/18) DATEM (DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI VE TERAPİLERİ MERKEZİ), Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları

(03/16 – 01/16) İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ruh Sağlığı Alanında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması

(03/17 – 10/14) CETAD (CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ), Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimi

(05/15 – 09/14) T.C. İstanbul Üniversitesi, Aile Danışmanlığı

 

 

Danışan Yorumları

Uzman Klinik Psikolog Burak Okci ile 6 seanslık bir terapi sürecimiz oldu. Ben de eşim ile birlikte tavsiye üzerine gittim. Cinsel sorunlarımız ile ilgili Psikolog Burak Bey'i tercih ettik.Görüşmelerimiz ile birlikte daha iyi iyi cinsel yaşantımız oldu. İlk defa bir psikolog ile görüşmüştük, başlarda çok utanmıştım. Davranışları güzel ve anlayışlı. Uzman Klinik Psikolog Burak Okci'ye teşekkür ediyorum