Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü

Uzman Klinik Psikolog

Burak Baran YAVUZ

Uzman Klinik Psikolog Burak Baran Yavuz lisans eğitimini 2011-2015 yılları arasında FMV Işık Üniversitesi’nde başarı bursuyla tamamladı. Lisans dönemi sırasında Yavuz, Doç. Dr. Rob Booth ve Doç. Dr. Müjde Peker’in asistanlığını yaptı. Booth ve Peker’in araştırmalarına çeviri yapma, deney yürütücülüğü ve data düzenlemesi gibi katkılarda bulundu.

Hastane stajlarını Marmara Üniversitesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları E. A. hastanelerinde tamamlayan Yavuz, Işık Üniversitesinden zaman perspektifi ve duygu düzenleme becerileri ilişkisini incelediği lisans teziyle 2015 yılında dereceyle mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini 2015-2017 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde gören Uzman Klinik Psikolog Burak Baran Yavuz bu süreçte Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi eğitimi, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan 1 yıl süreyle Bilişsel ve Davranışçı Terapiler süpervizyonu ve ders kapsamında Wisc-R uygulama eğitimi aldı. Eğitimlere ek olarak Yavuz Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlediği I. ve II. Travma Sempozyumlarında Sahada İlk Müdahale ve  Pozitif Psikoloji çalışma gruplarında yer aldı.

Klinik Psikoloji stajını Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde yapan Burak Baran Yavuz burada 1 yıl süreyle Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizörlüğünde danışan gördü ve BDT temelli terapiler uyguladı. DABATEM’de Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizyonu altında yabancı/mülteci danışanlara yabancı dilde (İngilizce) terapi uyguladı.

Yavuz şemalar, mizah kullanımı ve psikolojik iyi oluş ilişkisi üzerine yazdığı yüksek lisans tezi ile 2017 yılında klinik psikoloji yüksek lisansını tamamladı, tezden üretilen makale 2021 yılında yayınlandı.

Burak Baran Yavuz, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu direktörlüğünde Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi (DATEM)’de Merkez Koordinatörü olarak Şalcıoğlu tarafından verilen eğitimlerin düzenlemelerini yaptı ve danışanlarına BDT temelli yöntemlerle terapi uyguladı. Burada geçirdiği süre boyunca çeşitli doktora derslerinde misafir olarak bulundu ve akademik çalışmalara destek verdi.

Zorunlu askerlik hizmeti çerçevesinde DATEM’den ayrılan Yavuz, 1 yıl süreyle orduda psikolog olarak görev yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra MEF ve Işık Üniversiteleri’nde Türkçe ve İngilizce olarak lisans seviyesinde dersler verdi.

Yavuz, MEF Üniversitesi Sosyal Davranışsal Deneysel Araştırma Laboratuvarı (Sobeer Lab) üyesidir ve burada araştırmalarına devam etmekte, MEF Üniversitesinde psikoterapiye dönük dersler vermekte ve üniversiteden bağımsız olarak terapi hizmetini yürütmektedir.

Yavuz, Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir; akademik düzeyde İngilizce (IELTS: 7) ve giriş seviyesinde Almanca (A2) bilmektedir. İstatistik ve araştırma konularında deneyimlidir. SPSS ve Ofis uygulamalarına hakimdir.

Uzman Klinik Burak Baran Yavuz, akademik çalışmalarının yanı sıra İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Şişli Terapi Enstitüsünde danışan kabul etmektedir. Özellikle anksiyete kökenli ruhsal bozukluklarda çalışmalarını devam etmektedir. Özel olarak Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler ve Depresyon ile çalışmaktadır.

Uzman Klinik Psikolog Burak Baran Yavuz'dan randevu almak için 02123470020 ya da 05523470020 nolu telefonlardan Şişli Terapi Enstitüsüne ulaşabilirsiniz.