Skip to main content
Şişli Terapi Enstitüsü

Psikolog

Atacan Küçükoğlu

Psikolog Atacan Küçükoğlu Bornova Anadolu Lisesindeki eğitiminin ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Nöropsikoloji Birimi ve Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünde stajlarını tamamladı.

Lisans eğitiminin sonunda Dr. Yasemin Meral Öğütçü ve Klinik Psikolog Gamze Çarboğa ile sosyal anksiyete ve kendine yönelik dikkat arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmayı 2018 yılında Sofya’da gerçekleşen 48th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) kongresinde sundu.

Yüksek lisans öğreniminde İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında ders dönemlerini tamamlayıp tez sürecinde akademik kariyerine devam etmektedir.

Psikolog Atacan Küçükoğlu Yüksek lisans döneminde başladığı Dr. Görkem Gökçelioğlu’nun 2 yıl süren Kişilik Bozuklukları ve Psikodinamik Psikoterapi Eğitimini bitirmesinin yanında National Guild of Hypnotists (NGH) onaylı hipnoterapi eğitimlerini de tamamladı.

Halen The International Psychoanalytical Association (IPA)’a bağlı İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD)’den ve derneğe bağlı analistlerden almakta olduğu çeşitli psikanalitik eğitimlerin ve süpervizyonların yanı sıra kişisel psikanalitik sürecine devam etmektedir.

Çalışma Alanları

Paranoid Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Şizotipal Kişilik Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Histriyonik Kişilik Bozukluğu, Narsistik Kişilik Bozukluğu, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Depresyon Bozuklukları, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları, Obsesif-Kompülsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları

Varoluşsal anlam arayışı, Kişiler arası problemler, Eksiklik hisleri, İlişkisel sorunlar, Boşluk duyguları, Kendini gerçekleştirme ve kendi oluş süreci, Aldatılma, terk edilme ve reddedilme korkuları, Özgüven ve motivasyon eksiklikleri, Kendini tanıma ve anlama, Değersizlik ve yetersizlik duyguları, Belirsizlikle başa çıkma, Kararsızlık sorunları, Özgürleşme ve bağımsızlaşma

Aldığı Eğitimler

Kişilik Bozuklukları ve Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi – Dr. Görkem Gökçelioğlu, Uzm. Psk. Ayşegül Erdem, Uzm. Dr. Alişan Burak Yaşar

National Guild of Hypnotists (NGH) Sertifikalı Uygulamalı Hipnoz Eğitimi (I. ve II. Modül) – Dr. Görkem Gökçelioğlu, Burak Gökhan Sayıcı

Psikanalizle Tanışma Seminerleri – İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD)

Lacancı Psikanalize Giriş (Yaz Seminerleri) – Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği

Psikoterapi Kuramları ve Uygulamaları – İstanbul Okan Üniversitesi Prof. Dr. Doğan Şahin

Bilişsel Davranışçı Terapiler – İstanbul Okan Üniversitesi Kl. Psk. Sinem Taşyaran Unan

İleri Psikopatoloji ve Olgu Formülasyonu – İstanbul Okan Üniversitesi Dr. Görkem Gökçelioğlu

Akademik Çalışmalar

Meral, Y., Küçükoğlu, A., Çarboğa, G. (2018). The more thoughts about thoughts the more social anxiety. Poster presentation at 48th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Sofia, Bulgaria

Psikolog Atacan Küçükoğlu İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Şişli Terapi Enstitüsü bünyesinde tam zamanlı olarak yüz yüze ve online psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Beşiktaş'ta Uzman Psikologlarımızdan Destek Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz