Skip to main content
Şişli Terapi Enstitüsü

Uzman Klinik Psikolog

Ahmet İmamoğlu

Ergen Ve Yetişkin Terapisti

 

2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Ankara Üniversitesi Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde stajını tamamlamış; Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde gönüllü olarak çalışmıştır. 2015 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan ‘Narsisizm: Algılanan ebeveyn tutumları ve savunma mekanizmaları açısından bir inceleme’ isimli tezini tamamlayarak mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimi kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı üzerine eğitim alarak süpervizyon eşliğinde klinik çalışmalarını yürütmüştür. Bu süreçte Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yetişkin ve çocuk kliniği pratiğini gerçekleştirmiştir.

2016 – 2019 yılları arasında 3 yıl süren Bütüncül Psikoterapi eğitiminin teori, vaka formülasyonu ve süpervizyon modüllerini tamamlamıştır. Eğitim kapsamında Heinz Kohut, Otto Kernberg ve James Masterson’ın terapi yaklaşımları üzerine çalışmıştır.

2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na kabul edilmiştir. Doktora eğitimi süresince Yetişkin ve Çocuk-Ergen Psikopatolojisi, Aile ve Çift Terapisi, Bağımlılık, Nöropsikoloji, Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Psikoterapi ve Psikanalitik Psikoterapi Uygulamaları üzerine dersler almıştır. Program kapsamında Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi ile Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik uygulamalara ve psikodinamik psikoterapi seminerlerine katılmıştır.

Akademik çalışmalar kapsamında kişilik yapılanmaları, benlik saygısı ve erken dönem aile yaşantılarını konu alan araştırmalar yürütmüştür. 2021 yılında doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamıştır. Halen, borderline kişilik özelliklerine sahip bireylerde mentalizasyon becerilerine ilişkin doktora tez çalışmasını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Kişilik Bozuklukları, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Post-Travmatik Stres Bozukluğu (PTSD- TSSB), İlişki Problemleri, Bedensel Belirti Bozuklukları, Özgüven Eksikliği, Öfke Kontrolü, Benlik Algısı

Eğitimler

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) / Türk Psikologlar Derneği, Ekim 2014

Bağlanma Örüntülerinin Yaşam Senaryoları Aracılığıyla Değerlendirilmesi/ Türk Psikologlar Derneği, Mayıs 2015

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi/ Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği, 2016-2019

Psikanalize Giriş Seminerleri/ İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği, 2018-2019

Nesne İlişkileri Niteliği Değerlendirme Eğitimi/ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ekim 2019

Lacancı Psikanalize Giriş (Yaz Seminerleri)/ Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği, Temmuz 2020

 

İstanbul Beşiktaş'ta Uzman Psikologlarımızdan Destek Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz