Skip to main content
Şişli Terapi Enstitüsü

Uzman Psikologlarımız

Psikolojik Destek Almak İstediğiniz Uzman Psikolog Hakkında Bilgi Edinin

Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Psikanalitik/Psikodinamik Terapi, Mesleki Süpervizyon, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

 

Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Psikanalitik/Psikodinamik Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

 

Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Psikanalitik/Psikodinamik Terapi, Mesleki Süpervizyon, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

 

Bireysel Terapi, Çift ve Aile Terapisi, Ergen Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gottman Çift Terapisi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

Ergen ve Yetişkin Terapisti, Bütüncül Psikoterapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

Bireysel Terapi,  Ergen Terapisi ve Yetişkin Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Online Terapi, devamı için...

 

 

 Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Psikanalitik/Psikodinamik Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

 

Çift ve Aile Terapisi, Bireysel Terapi,  Ergen Terapisi, Bağımlılık Terapisi, Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

Ezgi Çonguroğlu

Çift ve Aile Terapisi, Bireysel Terapi,  Ergen Terapisi, Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Online Terapi,  devamı için...

Uzman Klinik Psikolog Orhan Taruk

Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Psikanalitik/Psikodinamik Terapi, Cinsel Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

 

 Çocuk ve Ergen Terapisti, Oyun Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

 

Ergen ve Yetişkin Terapisti, Bilişsel Davranışçı Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi devamı için...

Şişli Terapi Enstitüsü, alanında kendisini yetiştirmiş uzman bir kadroyu bünyesinde barındırmaktadır. Uzmanlarımız çalışma alanlarında sürekli olarak kendisini geliştiren, kendi terapi/analiz süreçlerinden geçmiş ya da geçmektedirler. Uzmanlarımız psikoterapi sürecinin bir parçası olarak süpervizyon süreçlerine de devam etmektedirler.

Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Sosyal Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Travmatik Yaşantılar, İlişkisel Problemler, Çocuk Oyun Terapileri, Çift Terapisi, Bağımlılık Terapisi, Cinsel Terapi, Kişilik Bozuklukları alanlarında çalışmalarına devam etmektedirler.

Ülkemizde psikoloji lisansına sahip olmayan, farklı lisans bölümlerinden mezun olmuş pek çok insan psikoloji yüksek lisansı yapıp kendilerini 'Uzman Psikolog' olarak tanıtabilmektedirler. Psikoloji lisansı 4 yıllık bir eğitimi kapsamaktayken yüksek lisans eğitimleri, özellikle niteliksiz üniversitelerde, birkaç ayda tamamlanabilmektedir. Psikolog olmak psikoloji lisansı ile başlayan ve psikoloji lisansına sahip olmayla mümkün olan bir mesleki unvandır.

Ruh sağlığı oldukça hassas bir alandır. Pek çok kimse tarafından terapi 'sadece konuşma' olarak görülse de terapi bir teknik ve müdahale bütünüdür. Psikoterapide olan biten her şeyin, var olan her unsurun pek çok anlamı da olabilmektedir. Psikoterapi alanında kendisini yetiştirmiş uzman psikologlar aynı zamanda kendi bireysel terapi süreçlerine de önem vermek durumundadır.

Psikoterapiden geçmek, terapistin kendi iç dünyasında olan bitenden haberdar olması ve kendi içinde yolculuk yapabilme imkanı yakalamasıdır. Kendisini dinlemeyi deneyimlememiş, kendisini duymamış bir terapistin bir başkasını dinlemesi, duyması oldukça zor bir durumdur.

Aynı zamanda bir klinik psikoloğun süpervizör desteği alması da oldukça önemlidir. Karşısındaki bireyi nasıl konumlandırdığı, nasıl duyduğu, ne hissettiği, bu hissettiklerini onunla nasıl yaşantıladığını görmesinin ender yollarından biri süpervizyondur.

Şişli Terapi Enstitüsü olarak uzmanlarımızın kendi analiz/psikoterapi süreçlerinden geçmiş/geçmekte olmalarını; süpervizyon almış/almakta olmalarını önemsiyoruz.

Bir uzman psikolog desteğine ihtiyaç duyuyorsanız psikoloji lisansına sahip bir klinik psikologtan destek alabilir, destek alacağınız psikoloğa lisansı ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Ayrıca kendi terapi sürecinden geçip geçmediğini de doğal olarak merak edebilir ve bu sorunun yanıtını da alabilirsiniz.

İstanbul Beşiktaş'ta Uzman Psikologlarımızdan Destek Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz

Psikolog, İstanbul- Beşiktaş

 • Uzman Psikolog Bünyamin İrak, Çift ve Aile Terapisi, Bireysel Terapi,  Ergen Terapisi, Bağımlılık Terapisi, Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi alanlarında çalışmaktadır, randevu oluşturmak için sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 • Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Psikanalitik/Psikodinamik Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi, Psikolog Atacan Küçükoğlu hakkında daha fazlası ve randevu| terapi ücretleri, Şişli Psikolog, Beşiktaş'ta psikolog, Şişli Terapi Enstitüsü
 • Uzman Klinik Psikolog Orhan Taruk Kimdir? Hakkında | Çalışma Alanları | Yorumlar | Randevu

  Lisans Eğitimi ve Çalışmaları

  Uzman Klinik Psikolog Orhan Taruk lisans eğitimini Tbilisi State University of Georgia’da Psikoloji  bölümünde  tamamlamıştır. Psikoloji lisansının ilk iki yılında genel psikoloji alanında son iki yılında Çocuk Psikolojisi alanında eğitimler almıştır.  Okul öncesi ve okul çocuklarının gelişimi, sosyalleşmeleri, ebeveyn stillerinin çocukluk dönemindeki etkileri ile ilgili çalışmalar yürütmüştür. Eğitimi süresince Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Balıklı Rum Hastanesi, Fransız Lape Hastanesi  ve  Florence Nightingale Hastanesinde Psikoz, Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Post Travmatik Stres Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısı almış bireylerin klinik değerlendirmesi ve psiko-sosyal müdahale programları üzerinden gözlemlerde bulunmuştur.
 • Ergen ve Yetişkin Terapisti, Bütüncül Psikoterapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi
 • Ergen ve Yetişkin Terapisti, Psikanalitik Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi, Uzm. Klinik Psikolog İbrahim Deniz hakkında daha fazlası ve randevu| terapi ücretleri, Şişli Psikolog, Beşiktaş'ta psikolog
 • Uzman Psikolog Güldane Kılınç Salman Lisans Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden tamamladı. Lisans eğitiminin son yıllarından itibaren travmayla ilgilenmeye başladı. Travmanın ergen ve yetişkin bireyin yaşamı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yaparak travma ile ilgili dersler aldı.

  Lisans eğitimi sonrasında yine travma yönelimli olarak Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ruhsal Travma Programına kabul edildi. Yüksek lisans programı süresince travmanın ruhsal yaşamdaki etkilerine yönelik çalışmalara katıldı. Travma Sonrası Stres Bozuklukları, Travmatik Yas, Travmaya bağlı olarak gelişen Alkol- Madde Kötüye Kullanımı, Anksiyete Bozuklukları, Panik Bozukluk, Akut Stres Bozukluk, Fobiler, Duygu Durum Bozukları ile ilgili eğitimler aldı.

  Lisans eğitimi boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaları gözlemlemek üzerine stajını tamamladı. Alan Çalışması dersi kapsamında Şizofreni Dostları ve Yakınları Derneğinde sosyal beceri çalışmaları yürüttü.  2008 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği ortak projede Yetişkinlerde Olumsuz Yaşam Olayları Araştırmasına katıldı. Uzman Psikolog Güldane Kılınç Salman Yüksek Lisans Bitirme Tezini “Kadın Konukevinde Kalan Kadınlarda İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalarla Depresyon, Umutsuzluk ve Travma Sonrası Stres Belirtileri Arasındaki İlişki” isimli tezi ile tamamladı. Tez çalışmasının sonuçları makale olarak  üniversite dergisinde yayınlandı. 2010 yılında Kocaeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Ergen Biriminde görev aldı.
 • Sude Kurt, Psikoloji lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi’nde bölüm ikincisi olarak yüksek onur derecesi ile tamamladı. Lisans eğitiminin ardından İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nde kurum psikoloğu olarak öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmaların yanı sıra velilere yönelik grup atölyeleri düzenledi. Daha sonra, FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edildi. Tez çalışmasını Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Deveci danışmanlığında ortoreksiya nervoza ile kişilik özellikleri ve duygu düzenleme güçlükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine yazarak  ‘’uzman klinik psikolog’’ unvanını aldı. Bu süreçte Klinik Uygulama ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde psikanalitik yönelimli süpervizyon eşliğinde yetişkin psikoterapisi çalışmalarını yürüttü. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında; Bakırköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Özel Fransız Lape Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Moodist Psikiyatri Nöroloji Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev aldı. Ayrıca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Korona Virüs Enfeksiyonu Ruhsal Destek Programı ile Deprem Sonrası Psikososyal Destek Hattı’nda da 1 yıl süreyle gönüllülük esaslı çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte, T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Doç. Dr. Ersin Uygun rehberliğinde “Covid-19 Pandemisi Koşullarında Psikososyal Destek Çalışanları İçin Stres Yönetimi Rehberi” yazım sürecinde yer aldı. Psikoloji Akademisi’nden Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Psikodiyet Akademi’den Psikodiyet Eğitimi ve Türk Psikologlar Derneği’nden Travma Psikolojisi Eğitimi aldı. Psk. Dr. Feyza Bayraktar ile Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi ve Yeme Bozuklukları Tedavisinde Temel Yaklaşımlar Eğitimi’ni tamamladı. Halen, Psk. Dr. Feyza Bayraktar süpervizörlüğünde danışan takip etmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Başak Yücel danışmanlığında obezite cerrahisi girişimi öncesinde gelen hastaların psikolojik değerlendirmelerini yapmaktadır. Ayrıca, beslenme problemleri yaşayan bireylere yönelik atölyeler düzenlemektedir. Psikanalitik yönelimli süpervizyon alan Uzman Klinik Psikolog Sude Kurt, kişisel psikanalitik sürecine de devam etmektedir. 17 yaş ve üzeri yetişkinlere psikanalitik yönelimli bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. Çalışma alanlarını yeme bozuklukları, obezite psikolojisi, beden imajı, duygu yönetme becerileri, anksiyete bozuklukları, depresyon, travmatik yaşantılar, kayıp ve yas süreçleri ile kişilerarası ilişki sorunları oluşturmaktadır.
 • Uzman Psikolog / Aile Danışmanı Emel Ezgi Çonguroğlu lisans eğitimini İstanbul Ticaret üniversitesinde tamamlamış, ardından aynı üniversitede tezli Aile Danışmanlığı ve Eğitimi yüksek lisans programını tamamlamıştır. Ezgi Çonguroğlu, lisans eğitimi süresince birçok sağlık kurum ve kuruluşunda stajyerlik yapmış ve ayrıca  özel okullarda  da gönüllü olarak staj yapmıştır. 2012-2016 yılları arasında Doğa  Eğitim kurumlarında okul psikoloğu olarak görev yapmış, burada okul öncesi çocuklara yönelik uyum sorunları, ayrılık kaygısı, bilişsel beceri eğitimleri konularında çocuklarla çalışmıştır. Ayrıca ailelerle anne baba atölyeleri, aile eğitimleri, çocuklarda cinsel eğitim gibi çeşitli alanlarda atölye çalışmaları yapmış, seminerler vermiş ve aile danışmanlığı yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Küçükçekmece Ailem Aile Danışmanlık merkezinde aile danışmanı/uzman psikolog olarak çalışmıştır. Burada yetişkinlere yönelik kaygı, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi ve travma sonrası stres bozukluğu konularında düzenli çalışmalar sürdürmüştür. Ayrıca çift ve ailelere evlilik sorunları, ilişki problemleri ve boşanma süreci yönetimi gibi konularda destek vermiş ve ayrıca çiftlere cinsel terapi alanında uzman desteği sağlamıştır. 2018-2021 yılları arasında Bilfen Özel Eğitim kurumunda ergenler ve ailelerine yönelik olarak çalışmalarını sürdürmüş ayrıca o yıldan bu zamana kadar da özel bir kurumda yetişkinlere yönelik  bireysel danışmanlık desteği sağlamış ve bu süreçte Bilişsel Davranışçı terapi süpervizyonu eşliğinde vakalar takip etmiştir. Türk Psikologlar ve Bilişsel Davranışçı Terapiler Dernek üyesidir. Ayrıca Viyanda yayımlanmakta olan Tuna Dergide yazar olarak psikoloji ile ilgili yazıları yayınlanmaktadır. Çalışma Alanları Cinsel İşlev Bozuklukları, Vajinismus, Cinsel İsteksizlik, Orgazm Bozuklukları, Cinsel Eğitim, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Aile İçi İletişim Problemleri konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Aldığı Eğitimler
  • Bilişsel Davranışçı Terapi- Prof. Dr. Mehmet Z. SUNGUR
  • Cinsel Terapi- Dr. Cem KEÇE
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi-DR. Nevin Dölek
  • Yas Danışmanlığı-Dr. Nevin Dölek
  • Moxo-Moxo Türkiye
  • Çocuk ve Ergenlerde Bilişel Davranışçı Terapi-Dr. Nevin Dölek
   
 • Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Psikanalitik/Psikodinamik Terapi, Mesleki Süpervizyon, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi, Uzm. Klinik Psikolog Enes Kuş hakkında daha fazlası ve randevu| terapi ücretleri, Şişli Psikolog, Beşiktaş'ta psikolog, Şişli Terapi Enstitüsü
 • Psikolog Hande Soykan Uzun lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamış, ardından aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde stajyerlik yapmış,  gönüllü olarak Yeditepe Atlas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde de staj yapmıştır. 2015-2021 yılları arasında Küçükçekmece Ailem Aile Danışmanlık Merkezinde klinik psikolog olarak çalışmıştır. Burada çocuklara yönelik olarak Oyun Terapisi ile çocuklarda Öfke, Kayıp, Yas, Kaygı gibi konularda düzenli çalışmalar sürdürmüştür. Oyun Terapisi eğitimi süresince süpervizyon eşliğinde vakalar takip etmiştir. Çalışma Alanları Oyun Terapisi, Ebeveynlik Tutumları, Aile İçi İletişim Problemleri, Boşanma Sürecine Bağlı Sorunlar, Çocukluk Korkuları, Alt Islatma (enürezis), Kaka Kaçırma (enkoprezis), Çocuklarda Sınır Koyma Problemleri, Kardeş Kıskançlığı, Öfke Kontrolü, Çocukluk Çağı Depresyonu, Kaygı Problemleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Obsesif Kompulsüf Bozukluk, Özgüven Eksikliği, Ergenlik Sorunları, Sınav Kaygısı
 • Beyza Sıdan, Psikoloji lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde onur derecesi ile erken dönemde tamamladı. Daha sonra Okan Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edildi. Tez çalışmasını Dr. Öğr. Üyesi Özlem Mestçioğlu danışmanlığında Romantik İlişkilerdeki Şiddetin incelemesi üzerine yazmaya devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerine ek Yıldız Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitim programını tamamladı. Uluslararası geçerliliği olan Gottman Çift Terapisi I. Düzey temel eğitimi ve II. Düzey uygulama eğitimini aldı. Ayrıca Dr. Nevin Dölek’in verdiği Kısa Süreli Çözüm Odaklı eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde “Çocukların Yaşam Değişiklikleri Ölçeği Projesi’nde” araştırma asistanı olarak görev aldı. KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) kapsamında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde onkoloji servisinde uzun dönem stajyer psikolog olarak çocuklarla tematik sanat terapisi etkinlikleri düzenledi. Daha sonra Çimenev’de stajyer psikolog ve “Müzik ile Sanat Terapisi” adlı çalışmalarda atölye yürütücüsü olarak çalıştı. Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde staj bitirme sınavını başarı ile tamamlayarak eğitim sertifikası almaya hak kazandı. Richard J. Haier tarafından “Zekanın Sinirbilimi” adlı kitabın bölüm çevirilerini yaptı. AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ve KAÇUV iş birliğinde yürütülen çalışmada gönüllü psikolog olarak çalıştı. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminde bilişsel davranışçı terapi ekolünde süpervizyon sürecini tamamladıktan sonra bilişsel davranışçı terapisi ve Gottman Çift terapisi süpervizyon sürecine devam etmektedir. Yetişkin, çift ve aile odaklı psikoterapi yapmaktadır.