Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
BLOG-BG-HIGH
Home » Çocuk Danışmanlığı » Suskunluk Sarmalı

Suskunluk Sarmalı

suskunluk_sarmali_neden_susuyoruz_h107_28391

Suskunluk Sarmalı Nedir| Temel Faktörler | Suskunluk Sarmalının Oluşmasında Etki Eden Faktörler |

Suskunluk Sarmalı Nedir?

Suskunluk sarmalı; bir kişinin/grubun savunduğu fikir, mensubu olduğu toplumun ‘genel-geçer’ kabul ettiği görüşlere uygun değilse, bu kişi toplumdan dışlanma korkusu nedeniyle konuşurken kendini kısıtlar veya fikrini söylemekten vazgeçer. Aynı kişi fikrinin (veya kendi fikrine yakın görüşlerin) toplum nezdinde yaygınlaşmaya başladığını sezerse, bu kez fikrini yüksek sesle söylemeye başlar.

Suskunluk Sarmalı | Şişli Terapi Enstitüsü | Beşiktaş

Temel Faktörler

Suskunluk sarmalı, kişisel düşüncenin başkalarının ne düşündüğüne bağlı olduğunu ele alan temel sosyo-psikolojik düşünceden kaynaklanır.

Terapistler sürekli değişim halinde olan bu sosyo-psikolojik sürecin, kişilerin toplumdaki değişimi takip ederek bunlara uymaya çalıştıkları sonucuna ulaşmaktadır. Popülaritesini ve yaygınlığını kaybeden görüşler bırakılıp yükselişe geçen görüşe yaklaşılır.

Suskunluk sarmalı şu dört faktörle açıklanır:

  1. Sosyal bir varlık olarak çoğu insan doğası gereği, çevresinden dışlanma korkusu yaşayabilir. Saygı görme ve popüler olma beklentisi içindedir.
  2. Dışlanma riskini önlemek, çevresi içinde popülaritesini ve saygınlığını korumak için, insanlar çevrelerini, yakından takip eder. Ne tür görüş ve tarzların yeni ve popüler olduğunu sürekli anlamaya çalışırlar. Kişiler topluma uygun bir şekilde kendilerini ifade etmeye ve davranmaya çalışırlar.
  3. Görüşler ve davranışların iki grup halinde durağan olduğu ve değişime açık olduğu alanlar şeklinde bir ayrım yapılabilir. Görüşlerin görece kesin ve durağan olduğu alanlarda (örneğin gelenek), kişinin bu geleneğe uygun sözler söyleyip topluma uyumlu bir profil çizmesi ya da bu geleneğe karşı beyanlarda bulunuyorsa ‘dışlanma’ riskini göze almış olması gerekir. Görüşlerin değişime açık ya da tartışmalı olduğu alanlarda ise kişi, toplum tarafından dışlanma korkusu olmadan ifade edebileceği görüşleri bulmaya çalışır.
  4. Kişiler, çevrelerini gözlemleyerek görüşlerinin toplumda yaygınlaşmaya başladığını fark ederse, artık toplum içinde kendilerine güvenerek, korkmadan konuşmaya başlar. Tam tersi durumda ise, kişiler, görüşlerinin toplumda geri plana düşmeye başladığını fark ettikleri anda, içlerine kapanarak konuşmamaya, suskunlaşmaya, sosyal ortamlardan geri çekilmeye başlar.

Suskunluk Sarmalının Oluşmasına Etki Eden Faktörler

Suskunluk Sarmalı | Şişli Terapi Enstitüsü | Beşiktaş | Psikolog

Toplumdan dışlanma ve korkusu, fikrini özgürce söyleme isteği, kişinin benliğinde doğuştan var olan ‘genel-geçer görüşe uyum gösterme’ duygusu suskunluk sarmalının oluşmasına etki eden faktörlerdir.

Terapi Süreci

Suskunluk sarmalı özellikle toplumlar için hem yaşam konforunun azalması hem de bireylerin farklı fikir ve görüşlerini ifade edebilmeleri açısından bir tehdit unsuru olarak görülmektedir. Bireyler farklı görüşlerin dile getirilmesine kanal açmalı ve kendini ifade etmelidir. Ancak bu her zaman kolaylıkla halledilebilen bir durum değildir. Çocuk ya da yetişkin birey çevreyi ve dünyayı güvensiz olarak kodlamasına sebebiyet veren durumlarla sıklıkla karşılaşmışsa bu durumda suskunluk sarmalına girer ve kendiliğinden çıkmakta zorluklar yaşayabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikodinamik terapi gibi ekoller bireyin zihinsel dünyasında bu zorluğun oluşmasına sebebiyet veren etmenleri çalışır. Psikoterapi sürecinde kişiyi suskunluğa iten ve bu durumun ortaya çıkmasına sebebiyet veren duygusal ve düşünsel süreçler çalışılabilir. Şişli Terapi Enstitüsü olarak bu problemi yaşayan bireylere yönelik uzman psikolog desteği sağlıyoruz. Size uygun bir terapiste sizi yönlendirmemizi isterseniz bize başvuruda bulunabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *