Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
BLOG-BG-HIGH
Home » Online Terapi » SOMATİZASTON BOZUKLUĞU

SOMATİZASTON BOZUKLUĞU

somatizasyon-problemleri-ve-basa-cikma-yollari-16034504546094-k

SOMATİZASYON BOZUKLUĞU (PSİKOSOMATİK BOZUKLUKLAR)

Çoğu kişinin aklına sağlık deyince yalnızca bedensel sağlık gelir. Oysa sağlıklı olmak beden sağlığı yanında ruh sağlığını da içerir. Bedensel olarak sağlıklı olsanız da, kendinizi yine de iyi hissetmeyebilirsiniz. Bedensel sağlık ile ruh sağlığı arasında keskin bir sınır yoktur. Beden ve zihin birbirini hem olumsuz hem de olumlu yönde etkileyebilirler.

Beden ve zihin bütün davranışlarımızda olduğu gibi bize yansımada bulunur. Bedende yaşanan fizyolojik bir bozukluk olarak görülse de özünde psikolojik veya sosyal alanda yaşanan problemler ile ilişkilidir. Somatik bozukluk da bununla özdeşleşen bir şeydir.

Soma vücut, beden anlamına gelmektedir. Somatizasyon ise bedenselleştirme anlamına gelir. Psikolojide somatizasyon bozukluğu fiziksel rahatsızlıkların, organik kaynaklı olmayan; psikolojik kaynaklı olduğu düşünülen hastalıklardır.

Genel olarak somatizasyon bozukluğu, stres ya da ruhsal sıkıntıların dışa vurumu ve strese cevap vermenin bir yoludur. Bu rahatsızlıklara sahip olan kişiler, fizyolojik şikayetlerden muzdarip olsa da aslında fizyolojik bir hastalıkları yoktur. Bu kişiler tıbbi yardım arama davranışı gösterirler.

HANGİ RAHATSIZLIKLAR SOMATİK KÖKENLİ OLABİLİR?

Baş ağrısı, karın ağrısı, kas ağrısı, aşırı yorgunluk ve halsizlik, denge problemleri, görme ve işitme bozuklukları, ağrılar, cilt hastalıkları, saç dökülmesi,kadınlarda farklı sebeplerle açıklanamayan adet öncesi sendromu gibi rahatsızlıklar psikosomatik kökenli olabilir.

Organlardaki yapısal bozuklukların ruhsal sorunlardan dolayı ortaya çıkması, kısmi psikosomatik hastalıklar arasında yer alır. Mide ve bağırsak ülseri, astım bronşit, ülseratif kolit, romatoid artrit ve nörodermetit gibi rahatsızlıklar bu gruptadır.

Herhangi bir yapısal bozukluk olmaksızın tamamen psikolojik sebepler yüzünden ortaya çıkan psikosomatik hastalıklar arasında tansiyon problemleri, çarpıntı, hazımsızlık, ishal, reflü, kabızlık gibi mide ve bağırsak hareket bozuklukları; kaşıntı, deri hastalıkları, migren, bedenin uç noktalarında uyuşma, karıncalanma hissi yer alır.

SOMATİZASYON BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Somatizaston bozuklukları kişinin duygusal çatışmalarından ya da travmalardan meydana gelebilir. Fakat bunun yanı sıra kalıtımsal nedenler, yapısal etkenler, erken çocukluk döneminde başlayan bireyleşme gelişimindeki eksiklikler gibi nedenler de somatik bozuklukların oluşumuna yol açabilmektedir.

Klasik psikanaltik kurama göre yaşanan içsel (ruhsal) çatışma ve bunaltı, somatik işlev bozukluğuna döndürülerek açıklanamayan bedensel yakınmaları ortaya çıkarmaktadır. Böylece ortaya çıkan belirti, bilinç dışı çatışmanın yarattığı bulantıyı azaltmakta ve hasta ortaya çıkan belirtiler nedeniyle ilgi görmekte, hoşa gitmeyen işlev ve sorumluluklardan kurtulmaktadır. Kişinin psikolojik yapısı, algısal faktörleri, kişisel inançları, duygu durumları ve kişilik özellikleri somatik bozukluk geliştirmesini etkileyebilmektedir.

Kronik olarak depresyonlu kişiler ya da kronik olarak anksiyeteli kişilerde psikosomatik hastalıklar daha sık görülebilmektedir.

SOMATİZASYON BOZUKLUĞUNUN TEŞHİSİ

Somatik hastalıklarda belirtiler fizyolojik olarak ortaya çıkar ve bu noktada kişiler, bir hekimden yardım alma arayışına girer. Daha önce psikosomatik hastalıklarla karşılaşan bazı hekimler hastaya yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra durumun psikolojik olduğunu fark edebilir ve hastayı uzman bir psikoloğa yönlendirebilir. Fakat bu tür vakalarla sık karşılaşmayan uzman hekimler daha derinlemesine sağlık taramaları yaparak kişinin kaygılarını arttırabilir.

SOMATİZASYON BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ

Somatik yakınmalarla başvuran hastaların bedensel sağlıklarıyla ilgili endişeleri olduğundan yapılan inceleme ve tetkiklerin sonuçları açıklanmalıdır. Görüşmelerdeki tema yavaş yavaş fiziki yakınmalardan psikososyal duruma kaydırılır. Hastalara, uygun bir görüşme tekniği ile, ifade etmekte zorluk çektikleri duygusal yönlerini anlatabilecekleri ortam hazırlanmalıdır. Somatik duyumlar yanında duygusal sorunların da konuşulması hastanın yeni bir bakış açısı kazanmasına, eskiden beri kullanmakta olduğu somatik durumlara odaklanmanın yerini duygusal sorunlara odaklanmanın almasını sağlayabilir.

Hastaların amaçları ve tedaviden beklentileri yeniden düzenlenmelidir. Hastaların tamamen iyileşmeleri her zaman mümkün olmadığından hastalık davranışını değiştirme ve işlevselliğin artırılmasına odaklanılmalıdır. Somatizasyon ender olarak bilinçli bir süreçtir. Hastanın doktora inanması için, erken dönemde hiçbir şeyin yok ya da hepsi sinirsel gibi yaklaşımlardan kaçınılıp yakınmaların yasallaştırılması yerinde olacaktır.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *