Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
BLOG-BG-HIGH
Home » Çocuk Danışmanlığı » Sanat Terapisi

Sanat Terapisi

images
Sanat Terapisi Nedir? Sanat Terapisinin Amacı Nedir? Sanat Terapisinde Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Britannica Ansiklopedisinde sanat “başkaları ile paylaşılabilir estetik objelerin, deneyimlerin deneyimlerin kazanım becerileri ve hayal gücünün kullanımı” olarak tanımlanmaktadır. Bu geniş göre sanatın insanlık tarihi kadar eski olduğu, prehistorik sanattan, çağdaş sanata kadar uzandığı ortaya çıkmaktadır. Sigmund Freud ise sanatı kişisel bunalımları, karabasanları olumsuz etki yaratmadan boşaltma, bu yolla bir rahatlık ve ferahlık hissetme, hoşnutluk elde etme ve bütün bu işler nedeniyle de "güzel" diye tanımlanma işi olarak tanımlıyor. Sanatın tanımlanması belki bilmeli bilmece bilgi ileri sürülmektedir. Ancak genel olarak kabul gören bir gerçek vardır ki o da sanatın yaratıcılığın bir ifadesi olduğudur.

Psikoloji ekollerinden biri olan Gestalt terapi yaklaşımı; yaşamı tek alana yoğunlaşarak sürdürmenin, kişilikte kutuplaşmaya neden cevap ve bu durum ruhsal bozukluk yaratabilir savunur. Gestalt terapi yaklaşımına göre; bireyin tüm özelliğinin farkında olması ve kendini bir bütün olarak algılayabilmek, ruh sağlığını dengede tutabilmenin bir gereğidir. Haber üretme, yaşam mücadelesi yürüttüğünü tartışmak, başarı içinuşan bireylerin ruhsal dengelerini sağlamadaki pozitifdaki etkisimasız bir gerçektir. Psikolojik açıdan sanat; uygulama çatışma ve sürtüşmelerinden, mutluluk, tutku ve coşkularından kaygılara sanat yoluyla çözüm aramadır veya cevap vermedir.

Psikoterapi ve Sanat

Eski zamanlardan beri bilinen rehabilite edici özel yanı sıra, sanat duygu ve düşünceleri ifade etmede başarılı ve etkili etkili dışavurum aracıdır. Kişilerin, sözel dil bastırılmış duygularını ve altında yatan çatışmaları ifade etmede biliniyor. Bu tür psikolog ya da psikiyatrlar hasta ile iletişim kurarken sanat gibi dışavurumcu terapi formları olabilir. Çünkü sanat, aklın kelimelere uyguladığı bilinçli sansürü gizlenmiş olan duygu bilinçaltına gizlenmiş olan duygu ve deneyimleri ortaya dökebilecek yapıdadır. Bir yandan terapötik ilişkiyi yansıtırken diğer yandan terapötik ilişkiyi yansıtırken diğer yandan iletilmiş ve bilinçsiz duygularını yansıtır, ruhun bilinçli ve bilinçsiz yönleri arasında diyalogu bilinçlendirir ve bilinçsiz materyale somut biçim verir. Bu açıdan sanat;

Sanat terapisinin amaçları; bilinçaltına atılmış, bilinçaltı ile düşünceleri açığa çıkarmak ve kişilere, bilinçaltı ile olan uyumsuz davranış yapıları konusunda iç görü kazandırmaktır. İngiliz Çocuk doktoru, psikiyatrist ve psikanalist Winnicott (1971) psikoterapinin bireylerin başkaları ve kendileri ile iletişim sağladığında yüksek bir şekilde bir oyun formu olduğunu görebilir. Winnicott, dışavurumcu terapi formu çözme, dış objeler kullanabildiği bu potansiyel potansiyelinin örneği olarak dışarı çıkardığını düşünmektedir. Yaratıcı etkileşimde, dış fenomenlere çeşitli anlam ve duygular yükleyebilmektedir. Duygularını ve düşüncelerini sözel yolla dışarı vurmada problem yaşayan bireylerde uygulanabilir.

Sanat Terapisi ve Amaçları 

Amerikan Sanat Terapisi Derneği sanat terapisini; onun yaştan bireylerin zihinsel, fiziksel ve duygusal iletişimlerini geliştirip geliştirmenin sanat yapmanın ilerini kullanan bir terapi ekolü olarak tanımlanmaktadır. Sanat terapisi alanı umut ve iyileşme sağlamanın yanı sıra danışanlara hayatın anlamını bulma konusunda yardım etmek için yardım etmek için sanat terapisi alanı ve yaratıcı süreci birleştirmektedir. Sanat terapisinin amacı korkutma, kaygılarını, huzursuzluk ve mutsuzluklarını defetmek değil, bu olumsuz duyguları bazı yaratıcı modaliteler kullanarak gerçeğe dönüştürmek için dönüştürmek. Sanat terapisinin iki temel amacından bahsedilebilir; bilinçaltına atılmış, bilinçaltı ile düşünceleri açığa çıkarmak ve kişilere, bilinçaltı ile olan uyumsuz davranış yapıları konusunda iç görü kazandırmaktır.

  • Tanı: Sözel iletişim problemi olan olgular için sözel olmayan bir iletişim ve öykü alma yöntemi olarak kullanılmalıdır. Bu olgulara örnek olarak küçük yaş, konuşma-işitme engelli, mental retardasyon gibi örnekler verilebilir.
  • 2- Tedavi: Olguların travma sonrası rehabilitasyon ve sosyal hayata uyarlama aşamalarında oldukça faydalıdır.

Sanat terapisi multi-disipliner bir alandır, uygulaması bir ekip ve iş birliği birliği. Bu ekipte sıra sıra, psikiyatrist, psikolog, psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, nörolog, hemşire, rehberlik ve araştırma uzmanı da yer alabilir. Sanat çocuklara, gençlere, kişilere, yaşlılara ve ailelere uygulanabilir ve bu bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Sanat terapisinin temel tedavi ve değerlendirme alanları: anksiyete, depresyon, diğer zihinsel, duygusal sorunlar ve bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu, madde kullanımı ve bağımlılığı, aile ve ilişki sorunları, aile içi şiddet ve istismar, sakatlık ve hastalık ile ilgili sosyal ve duygusal zorluklar, travma, kayıplar ve yas, bilişsel, fiziksel ve nörolojik sorunlar, tıbbi hastalıklar ile ilgili psiko-sosyal zorluklar, stresle başa çıkma, hamilelerde anneliğe hazırlık, hiçbir rahatsızlığı olmayan ve kişisel gelişim talebi olan bireylere uygulanabilmektedir.

Sanat Terapisinde Kullanılan Teknikler

Sanat terapisinde sanat türü, yani ve malzemeleri, uygulanacak yaşı, mental ve fiziksel gelişimi ve yeteneği ile uyumlu olmalıdır. Bu faydalanımlarda kilit nokta başvuran kişi için en uygun sanat tekniğine ve malzemesine doğru karar verebilmektir. Sanat yapmanın duygularının en derin katmanlarına kadar ulaşabildiği göz önüne çıkan sanat terapisi seanslarında kullanılacak malzeme ve tekniğin katılımcının ruhsal savunma mekanizmalarını koruyacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Katılımcıya uygun olmayan malzeme ve teknik seçimi; hayal kırıklığına ve geri çekilmeye neden olabileceği gibi kişinin ajitasyonunun artmasına da neden olabilir.

Sanatında amaç göstermek kelime kullanmadan terapi anlatması, her türlü sanatın ekspresist deneyebilir: çizim, resim, boyama, kolaj, heykel, seramik, maket, fotoğraf, maske ve kuklalar, drama, müzik, dans, film.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *