Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
Home » Çocuk Danışmanlığı » Sağ Beyin ve Sol Beyin Özellikleri

Sağ Beyin ve Sol Beyin Özellikleri

beyin

Sağ Beyin ve Sol Beynin Özellikleri | Sağ Beyin | Yaratıcı Zeka | Sol Beyin | Mantıksal Zeka |

Sağ Beyin

İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre, sağ beyin – sol beyin şeklinde ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalara göre bizler, beynimizin gerçek potansiyelinin küçük bir bölümünü kullanırız.

Yaratıcı Zeka…

Sağ bölüm, bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller kullanır; resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir, önsezilerini ve hislerini takip eder. Nesnelerle soyut değil, duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üretici taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere, şiire, mecaza meraklıdır. Ayrıca vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hareketlerini kontrol eder.

Sağ Beyin ve Sol Beyin | Şişli Terapi Enstitüsü | Beşiktaş | Psikolog

İşlevleri

 • Yaratıcılık,
 • Subjektif,
 • Hatırlama,
 • Bütünü görme,
 • İç güdüsel ve sezgisel, hissetme,
 • İşitme, duyma, koklama, tat alma,
 • Vücudun sol tarafını kontrol etme,
 • Duygusaldır,
 • Dokunsal yollarla öğrenir,
 • Duyguları serbest bırakır,
 • Yüzleri hatırlar,
 • Daha fazla risk alır, daha az kontrollüdür,
 • Yazılı ya da gösterilen talimatlara uyar,
 • Problemleri bütüne bakarak çözer,
 • Çizimi ve nesneleri kullanmayı tercih eder,
 • Eşanlamlı biçimde düşünür,
 • Benzer nitelikleri arar,
 • Bütünseldir.

Sol Beyin

Mantıksal Zeka…

Sol bölüm konuşma ve dil merkezidir. Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri

 • Adlandırma,
 • Matematiksel işlemler,
 • Dili doğru kullanma,
 • İnceleme,
 • Parçayı görme,
 • Sistemli analiz etme,
 • Disiplinli objektif sınıflandırma,
 • Mantık yürütme, sıralama
 • Vücudun sağ tarafını kontrol etme,
 • Mantıksal olma,
 • İşitsel, görsel yollarla öğrenme,
 • Duyguları kontrol etme,
 • İsimleri hatırlama,
 • Az(kontrollü) risk alma,
 • Sözlü talimatlara uyma,
 • Problemleri parçalayarak çözme,
 • Yazma ve konuşma,
 • Farklılıkları arama,
 • Rasyoneldir,
 • Devamlıdır,
 • Zihinsel ağırlıklıdır,
 • Yapısaldır,
 • Planlıdır.

Sağ ve Sol Beyin Kavramı

Sağ elini kullanarak yazı yazan birinin sol eliyle yazı yazmaya çalıştığını düşünün: Sol el, yazı yazmak üzere yıllarca kullanılmadığı için artık yazı konusunda esnekliğini yitirmiştir. Sağ elimizle kalem tutarken sol elimizle cetvel, gönye gibi eşyaları aktif bir şekilde kullanabiliriz. Tam tersini yapmak istediğimizde ise sağ elimizle gönyeyi güzel kullanamadığımızı fark ederiz. Yani, el-kollarımız aslında birbirini tamamladığını, her birinin kendince güçlü özellikleri olduğunu görürüz. Sağ beyin – sol beynin konusu da buna benzer.

Beyni hiç kullanmamak, sağlıklı bir insan için söz konusu olamaz ancak beynin sağ tarafını veya sol tarafını daha fazla kullanmak –kullanmış olmak- mümkün. En ideal durumun her iki tarafı da dengeli kullanmak olduğu görüşü yaygındır çünkü sağ beyin ile sol beyin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Tıpkı kollarımız için verdiğimiz örnek gibi: beynimizin kullanılan bölümü (sağ-sol) pratikleşir, işlevselliği artar. Az kullanılan bölümü ise tembelleşir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *