Çalışma Alanlarımız

Terapistlerimiz

Aydın Psikolog Desteği Almak

Aydın, psikolog desteği ya da terapi almak adına çok uygun bir mevkidir. Aydın , bulunduğu konum ve nedeniyle pek çok imkana ve ulaşım hattına sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle Aydın ,  terapi veya psikoterapi hizmetine ulaşılan bir yerdir.

Aydın Yüz Yüze Terapi veya Psikoterapi  Almak

Terapi veya Psikoterapi, ilk uygulanmaya başlandığı günden bu yana birçok farklı biçim almasına rağmen en çok bilenen ve gözetilen terapi şekli Yüz yüze Terapi olarak düşünülür. Yüz yüze Psikoterapi almanın kendi içerisinde bir çok avantajı bulunmasına rağmen maalesef ki bazı dezavantajlara da sahiptir. Bunlar arasında bireyin psikoterapi alırken terapist ile aynı odada bulunuyor olmasının verdiği kolay yakınlaşma örnek olarak verilebilir. Bunun haricinde bireylerin kendi yaşantılarından yalnızca kendilerine hizmet eden bir zamanı ayırarak terapi odasına gelmeleri bile kişinin kendisine yaptığı bir yatırım gibi düşünülerek terapi almanın yarattığı iyileştiricilik hissedilebilir.

Yüz yüze terapilerin dezavantajlarından biriside konuma bağlı kalma zorunluluğudur. Aydın gibi merkezi ve bir çok ilçeye yakın olan bir ilçe için Yüz yüze Terapi almanın bu dezavantajı ortadan kalkmış olmaktadır. Aydın ‘nda yaşayan bireyler bir çok konuma hızlıca ulaşabildikleri için psikoterapi hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilirler.

Aydın Online Terapi veya Psikoterapi Almak

Yeni teknolojilerin üretilmesi sayesinde bireyler kendi evlerinde artık bir çok işi yapabilir hale geldi. Bir çok şirket çalışmalarını bir ofisten herkesin evinde bulunurken yapabilecekleri sistemlere geçiş yaptılar.  Bu duruma Psikoterapi veya Terapi yöntemleri de ayak uydurdu. Gelişen teknolojiler farklı ihtiyaçları doğurdu. Bir yandan da Pandemi süreci pek çok çalışmanın arada bir mesafe olmasına rağmen yine de yapılabileceğine dair şeyler öğretti. Online terapiye mesafeli olan pek çok psikolog bu süreçte online terapiyi deneyimlemek zorunda kaldı. Doğan bu ihtiyaçlara karşılık vermek adına terapistler psikoterapi süreçlerini online (çevirmiçi) olarak sürdürerek katıldılar. Terapi süreçlerinde en önemli konu başlıklarından biriside sürekliliktir. Bireyler terapilerine belirlenen zaman aralıklarında katılması istenir. Bu sürecin kesintiye uğraması bireyin var olabilecek gelişimini sekteye uğratabilir. Online Terapi hastalara nerde olurlarsa olsunlar terapi süreçlerine devam etme fırsatı tanır. İster yurtdışında olun isterseniz evinizde internet bağlantısının bulunduğu ve yalnız kalabildiğiniz neredeyse her yerde online terapi gerçekleştirilebilir. Bu avantajları nedeniyle Online Terapi günümüzde çok yaygın kullanılan bir yöntemdir.

Aydın Bölgesinde Hangi Terapi veya Psikoterapi Yönelimler Uygulanır

Psikoterapi gerek yüz yüze gerekse online olarak yapılsın tüm terapi yaklaşımlarının temel amacı bireyin içerisinde bulunduğu sıkıntıların nasıl üstesinden gelebileceğine dair yardımcı olamaya yöneliktir.

Psikoterapi çalışması belirli bir metodolojiye, tekniğe ve sıklığa ihtiyaç duyar. Ortalama bir psikoterapi

Bir  terapi odasında terapi sürecinizi yaşantılamak istiyorsanız ve Aydın gibi merkezi bir konumda yaşıyorsanız çalışmak istediğiniz terapisti bu bölgede araştırabilirsiniz.

Aydın bölgesel olarak bir çok terapistin bulunduğu bir bölge olduğu kadar bir çok terapi ekolünde çalışan psikologların da bulunduğu bir ilçedir. Aydın çocuk, ergen, çift ve aile, bireysel ve cinsel yönelimli olarak çalışan terapistlerin bulunduğu bir ilçedir.

Bu terapi yönelimleri kısaca şu şeklidedir;

Çocuk terapisi veya psikoterapisi genel olarak, çocuk bazen sosyal işlevlerinin olumsuz etkilendiği (kendilik algısı, okul başarısı, akran ilişkileri, aile ilişkileri vb.), fiziksel ihtiyaçlarının düzeninin bozulduğu (iştah, uyku, tuvalet becerisi vs.) durumlarda; kimi zaman psikosomatik (bedensel) yakınmalarla kimi zamansa davranışsal değişimler ya da duygusal patlamalarla kendini ifade eder. Hatta bu yakınmalar bir noktada yardım çağrısıdır. Çocuk, yaşadığı ruhsal zorluğu ifade etmeye çalışmaktadır. Çocuk terapisi veya psikoterapisi, çocuğu anlamaya ve iyileştirmeye yönelik aile ve uzman işbirliğinde gerçekleşen çalışmalardır.

Bireysel terapi veya psikoterapi,  bir psikoloğun günlük yaşantılarında  bazı sorunlarla  karşılaşılan bireylere yönelik yardımcı olduğu bir yöntemdir. Bireyin karşılaştığı bu sorunların yarattığı işlevsizliğin ortadan kalkmasını, bireyin kendisi ve çevresiyle olan etkileşiminin daha etkin bir hal almasını hedefler. Deneyimlenen sorunların çözümüne yönelik bir çok farklı psikoloji ekolü bulunmaktadır.

Çift ve Aile terapileri veya psikoterapileri sorunlu romantik ilişki ve aile içerisindeki problem yaratan unsurlar üzerine çalışılan terapi türleridir. Çift Terapisi romantik bir ilişki içinde yer alan iki kişinin, ilişkilerini anlama, çatışmaları çözme ve ilişki memnuniyetini artırmalarına yardımcı olduğu bir terapi yaklaşımıdır.

Günümüzde ergen bireyler bir önceki kuşaktan daha fazla stres altındadır. Bu stresin artmasının temel nedeni ergenleri etkileyen akademik, sosyal ve aile içi dinamiklerin hayatın içinde daha fazla baskı oluşturacak şekilde var olmasıdır. Stres etkenlerin hayatın çoğu alanında etkili olması baş edebilme konusunda zorluklara yol açabilmektedir. Bu nedenle ergenlik dönemindeki bireylere terapi veya psikoterapi sürecinde yer alma fırsatını sağlamak, bağımsızlığı teşvik eden becerilerin gelişmesinde ve oluşan baskıya rağmen kendilerini keşfedebilmelerine olanak sağlar.

Cinsel terapi, bireylerin ve çiftlerin cinsellikle ilgili memnuniyetini etkileyen tıbbi, psikolojik, kişisel veya kişiler arası faktörleri ele almalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir terapidir.

Çocuk Terapisi, Ergen ve Yetişkin Terapisi, Çift Terapisi, Bireysel Terapi gibi alanlar psikologların özellikle uzmanlaşmaya çalıştıkları alanlardandır. Bir psikolog bütün ruhsal sorunlarla ve her yaştan bireyle çalışmayı tercih etmeyebilir ya da bütün bu yaş gruplarıyla çalışmak bir alanda derinleşmeyi zorlaştırabilir. Dolayısıyla Terapist hangi yöntemle terapi yapacağına karar vererek o alan üzerinde uzmanlaşmayı hedefler. Bu yönelimlerin bir çokları hem yüz yüze terapi hemde online terapi şeklinde gerçekleştirilebilir. Aydın bu bir çok farklı terapi yöntemiyle çalışan terapiste ev sahipliği yapar.

 

Aydın ‘ında Bilişsel Davranışçı Terapi Almak

Bilişsel Davranışçı Terapi danışanların sorun yaşadıkları duygu, düşünce ve davranışları yönetmek ve ilişkilerde çatışmaları azaltmak için yeni beceriler geliştirmeyi hedefler. Bu terapiyi uzman psikologlar ve terapistler uygular. İşlevsel olmayan duyguları, davranışları ve düşünceleri değiştirerek sorunları çözmeye çalışır. Bilişsel Davranışçı Terapide kişiler, çarpık bilişlere meydan okumaya ve yıkıcı davranış modellerini değiştirmeye teşvik etmeye yönelik çözümlere odaklanır. Uzman psikolog ve terapistler kişilerin olumsuz kalıp yargılarını düzenlemek için bu terapi yöntemini uygularlar. Psikolog desteği almak istediğinizde alanında uzman ve eğitimli bir psikolog arayışında bulunmanız gerekmektedir.

BDT Terapinin Kullanımı

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli psikolojik sorunlarda uzman psikolog ve terapistler tarafından kullanılmaktadır;

 • Kaygı bozuklukları
 • Fobiler
 • Depresyon
 • Bağımlılıklar
 • Yeme bozuklukları
 • Panik ataklar
 • Öfke kontrol bozukluğu

Aydın ‘ında Psikodinamik Terapi Almak

Kişinin mevcut davranışında ortaya çıkmayan bilinçdışı süreçlerine odaklanan terapi ekolüdür. Psikodinamik terapinin hedefleri, danışanın öz farkındalığı ve geçmişin şimdiki davranış üzerindeki etkisinin anlaşılmasını sağlamaktır. Kısaca psikodinamik yaklaşım, danışanın geçmişteki işlevsel olmayan ilişkilerden kaynaklanan çözülmemiş çatışmaları ve bu çatışmaların şimdiki hayatındaki etkilerinin anlamlandırılmasına imkan sağlar.

  Psikodinamik terapi, modern terapilerin en eskisidir. Bu nedenle, oldukça gelişmiş ve çok taraflı bir insan gelişim ve etkileşimi teorisine dayanmaktadır. Psikodinamik terapi sayesinde bireyler duygularını, düşüncelerini, geçmiş tecrübelerini ve inançlarını gözden geçirir ve zaman içerisinde geliştirdiği kalıpları farklı açılardan değerlendirmeye yardımcı olur.

Psikodinamik yaklaşım çok çeşitli zihinsel ve duygusal semptomları, davranışları ve davranış modellerini değiştirir. Problemler, duygular ve travmatik olaylar ile ilgili konuşmak, bireyin ruhsallığını anlamlandırmasını sağlar. Bu durum bireyin derin bir öz-farkındalık geliştirmesini sağlar. 

Psikodinamik terapide çalışılan diğer ruhsal sorunlar;

 • Kişilik Bozuklukları
 • Stres ve kaygı kaynaklı fiziksel problemler
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar,
 • Depresyon
 • Depresyonla ilişkili diğer bozukluklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Borderline Kişilik Bozuklukları
 • Fiziksel temeli olmayan fiziksel belirtiler
 • Üzüntü, keder
 • Yalnızlık

 Son olarak psikodinamik terapi almanın faydaları, işlevsiz olan davranışları ve tetikleyicilerini tanıma yeteneğinden kaynaklanmaktadır.  

Aydın psikolog Hizmeti İçin Bize Ulaşın

Bizler Şişli Terapi Ensititüsü olarak, kişilerin ruh sağlığı sorunlarına profesyonel bir yaklaşım sunarak kişilerin ruh sağlıklarını korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaktayız.

Uzman bir psikolog, kişinin  semptomlarını ve nedenlerini anlamaya çalışarak, semptomların azalması ve anlaşılması yönünde uygun tedavi yöntemlerini belirlemeyi amaçlar. Siz de bu konuda zorluk yaşıyorsanız, İstanbul Beşiktaş’da bulunan ve Şişli Terapi Ensititüsü bünyesinde barındırdığımız uzman terapistlerimizden yüzyüze ve online terapi desteği alabilirsiniz.