Skip to main content
Şişli Terapi Enstitüsü
Home » Cinsel Terapi » Psikodinamik Terapi

Psikodinamik Terapi

Psiko-Dinamik Terapi Nedir? Psiko-Dinamik Terapi Süreci Nasıl İşler? Uzman Psikolog Hangi Durumlarda Psiko-Dinamik Terapi Kullanır ?

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi, kişinin mevcut davranışında ortaya çıkmayan bilinçdışı süreçlerine odaklanır. Psikodinamik terapinin hedefleri, danışanın öz farkındalığı ve geçmişin şimdiki davranış üzerindeki etkisinin anlaşılmasını sağlamaktır. Kısaca psikodinamik yaklaşım, danışanın geçmişteki işlevsel olmayan ilişkilerden kaynaklanan çözülmemiş çatışmaları ve bu çatışmaların şimdiki hayatındaki etkilerinin anlamlandırılmasına imkan sağlar.

Psikodinamik terapi, modern terapilerin en eskisidir. Bu nedenle, oldukça gelişmiş ve çok taraflı bir insan gelişim ve etkileşimi teorisine dayanmaktadır. Psikodinamik terapi sayesinde bireyler duygularını, düşüncelerini, geçmiş tecrübelerini ve inançlarını gözden geçirir ve zaman içerisinde geliştirdiği kalıpları farklı açılardan değerlendirmeye yardımcı olur. Psikodinamik terapide terapistin rolü, kişilerin tekrarlayan kalıpları tanımasına, sıkıntılarından nasıl kaçtıklarını görmelerine ve bu sıkıntılarla başa çıkmak için ne tür savunma mekanizmalarını geliştirdiklerinin fark etmelerinde yardımcı olmaktır. Terapist ve danışanın etkili terapötik ilişki kurması farkındalık sürecinin önemli kısımlarındandır.

Anılar, acı verici duygular ve tecrübeleri bilinçdışında tutmak için, insanlar savunma mekanizmalarını geliştirirler. Psikodinamik yaklaşımlı terapistler, danışanları bilinçdışındaki duyguların ortaya çıkması için duygularını, isteklerini, rüyalarını, fantezilerini, gündelik konuları ve korkularını konuşmaya teşvik eder. Psikodinamik yaklaşıma göre bilinçdışı düşünceler insanların davranışlarını etkiler ve acı veren duygular konuşulduğunda savunma mekanizmalarının ortaya çıkardığı semptomlar azalır veya serbest kalır. Araştırmalarda psikodinamik terapinin bağımlılıkta, başta kişilik bozuklukları olmak üzere, depresyon, anksiyete bozukluklarında ve yeme bozukluklarında da etkili olduğu görülmüştür.

Psikodinamik terapi diğer terapilerden teorik ve teknik açıdan ayrılır; hastanın deneyimlerini ve ilişkilerini iyileştirmek için olumsuz ve çelişkili düşünceleri veya bastırılmış duyguları tanıyarak kabul etmesi, anlaması ve ifade etmesi üzerine odaklanır. Bu tekniklerle, hasta bu duyguları nasıl bastırdığını ve bastırmanın karar vermede, davranış ve ilişkilerinde nasıl etkilediğini anlamasını sağlar.

Psiko-Dinamik Terapi Süreci Nasıl İşler?

Psiko-Dinamik Terapi, Psikolog

Psikodinamik terapi sürecinde terapiye başvuran kişinin, psikolog ya da terapistin de yardımıyla, mevcut konular, korkular, arzular, hayaller ve fanteziler dahil olmak üzere akla gelen her şey hakkında özgürce konuşması teşvik edilir. Amacı ise bireyin çatışmalarını, engellemelerini, kendisini nasıl sabote ettiğini fark etmesi, kendi içsel kapasitesini, kaynaklarını ve becerilerini artırabilmesini sağlamaktır.. Hasta, terapi sona erdikten sonra bile iyileşme devam edebilir. Bazı hastalar için bir yıl veya daha kısa süreli Psiko-Dinamik terapi yeterli olsa da diğerlerinde kalıcı faydalar elde etmek için uzun süreli bir psikoterapi süreci gerekli olabilir. Terapiye başvuran kişiler, daha önceki deneyimlerin ve duyguların bu derin keşfi ve analizi ile mevcut sorunlarını analiz etmeyi ve çözmeyi ve mevcut ilişkilerde davranışlarını değiştirmeyi öğrenirler.

Psikodinamik Terapinin Kullanımı

Psiko-Dinamik yaklaşım çok çeşitli zihinsel ve duygusal semptomları, davranışları ve davranış modellerini değiştirir. Problemler, duygular ve travmatik olaylar ile ilgili konuşmak, bireyin ruhsallığını anlamlandırmasını sağlayan daha derin bir öz-farkındalık sağlar. Psiko-dinamik terapide çalışılan diğer ruhsal sorunlar;

 • Kişilik Bozuklukları
 • Stres ve kaygı kaynaklı fiziksel problemler
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar,
 • Depresyon
 • Depresyonla ilişkili diğer bozukluklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Borderline Kişilik Bozuklukları
 • Fiziksel temeli olmayan fiziksel belirtiler
 • Üzüntü, keder
 • Yalnızlık

Psiko- Dinamik terapi almanın faydaları gerçektir, bu da işlevsiz olan davranışları ve tetikleyicilerini tanıma yeteneğinden kaynaklanmaktadır.  Psikodinamik yaklaşım, yaptığımız işi neden yaptığımıza, geçmiş olayları ve bilinçaltı yapıları mevcut davranış ve davranış kalıplarına bağlayan cevaplar sunar.  Terapinin etkileri uzun ömürlüdür.

 

 

**Bu sayfada kullanılan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır, teşhis içermez.

Leave a Reply

Your email address will not be published.