Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
BLOG-BG-HIGH
Home » Çocuk Danışmanlığı » Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

dehb-nedir

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir? Kişi nasıl davranır nedenleri nelerdir ? Olası göstergeleri nelerdir? Ne zaman uzman psikolog desteği almalıyım? Terapi süreci nasıl ilerler?

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) , etkilenen kişi olduğu kadar aile ve çevresinin de yaşam kalitesinde belirgin bozulmaya yol açan klinik bir durumdur. DEHB temel olarak dikkatsizlik , hiperaktivite ve dürtüsellik davranışlarıyla belirli karmaşık bir problemdir.

DEHB’nin temel özelliği kalıcı ve sürekli dikkatsizlik örüntüsü veya benzer gelişim düzeylerindeki bireylere göre daha sık ve şiddetli hiperaktivite-dürtüselliğinin olmasıdır. Ayrıca; duygulanımda değişkenlik , duygularını kontrol edememe( kısa süreli patlayıcı davranışlar), aşırı tepkisellik(tahammülsüzlük) ve organize olamama da önemli özellikleri arasındadır.

DEHB’li yetikşinlerde; randevularını kaçırma ya da iş hayatında zaman ayarlayamama , fatura ödemelerini takip edememe , başarısızlık ve gevşemede zorluk , volta atma , bacak sallama , konuşurken evraklarla oynama gibi motor huzursuzluğun bazı göstergeleri görülebilir. Sosyal ortamlardaki beceri problemleri , ilişkilerde gergin durumlara yol açabilir. Boşanma ve fazla sayıda evlilik yapma Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde sık görülmektedir. Bazı erişkin DEHB’liler ilişkilerinde kontrol edici partnerlere boyun eğici tarzda davranabilirler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olası Göstergeleri;

 • Dikkat eksikliğine bağlı uzun süre konsantre olamama
 • Unutkanlık
 • Dalgınlık
 • Zamanı kötü kullanma
 • Bir işi bitirmede güçlük
 • Eşyalarını kaybetme , nereye koyduğunu unutma
 • İşlerini erteleme

Daha büyük bir oranda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan kişiler içsel dikkat bölünmesi yaşarlar. Dikkat sürdürmede zorluk nedeniyle , uzun görüşmelerde oturma zorluğu yaşarlar.Uzun raporları okumada güçlük , işleri tamamlayamama görülür. Akılda aynı anda birden fazla işi sürdürmeye çalışma , düşünceden düşünceye sıçrama vardır.“Kafa yorulması gereken birçok şey var” şeklinde yakınma sık görülür.

**Yetişkinlerde DEHB , semptomlarınız çocukluktan beri mevcut olmadıkça klinik psikolog ve terapistler tarafından doğrulanamaz.

Bir yetişkinin DEHB tanısı alabilmesi için, semptomlarının yaşamlarının farklı alanları üzerinde orta derecede bir etkiye sahip olması gerekir, örneğin:

 • İşte veya eğitimde başarısızlık
 • Tehlikeli araç kullanımı
 • Arkadaş edinme zorluğu
 • Akran ilişkilerinde zorluk

Ne Zaman Uzman Psikolog Desteği Almalıyım?

Yukarıdaki olası göstergelere sahipseniz ve çocukluk öykünüzde DEHB geçmişiniz bulunuyorsa uzman psikolog desteği almak sizin için faydalı olacaktır. Alanlarında eğitimli olan psikolog veya terapistler ile terapi sürecine başlamak dikkat eksikliği- hiperaktivite bozukluğunun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. DEHB göstergeleri günlük yaşamınızı etkilediği durumlarda bir uzman desteği almak, yaşam kalitenizi kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedenleri

DEHB’nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, durumun ailelerde olduğu gösterilmiştir. Araştırma aynı zamanda, DEHB olan kişilerin beyinlerinde durumsuz olanlarla karşılaştırıldığında bir takım olası farklılıkları tanımlamıştır.

DEHB’de potansiyel bir rol oynadığı öne sürülen diğer faktörler şunlardır:

 • prematüre doğma (gebeliğin 37. haftasından önce)
 • düşük doğum ağırlığına sahip olmak
 • Hamilelik sırasında sigara veya alkol veya uyuşturucu kullanımı

DEHB, zihinsel yeteneği olan insanlarda meydana gelebilir, ancak öğrenme güçlüğü olan kişilerde daha yaygındır.

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) Terapi Süreci Nasıl İlerler?

DEHB için terapi süreci, uygun eğitim desteği, gerekirse ebeveynlerin ve etkilenen çocukların tavsiyesi ve desteği ile yönetilebilir. Uzman psikologlar haftalık yapılan seanslar ve belirli terapi teknikleriyle davranışlarda iyileşmeler ve değişimler görülmesine yardımcı olur. Bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemler psikolojik destek açısından kişinin biliş ve davranışlarını düzenlemektedir. Seanslara düzenli katılım sağlandığı takdirde ve kişinin iyileşmeye ve terapi sürecine motivasyonu olduğu durumlarda değişim gözle görülür şekilde olmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *