Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
BLOG-BG-HIGH

Depresyon

1059592_620x410

Depresyon Nedir? | Belirtileri Nelerdir? | Nedenleri Nelerdir? | Depresyon Tekrarlar mı? |

Depresyon Nedir?

Depresyon çoğu zaman ciddi görülmeyen, pek çok farklı alanda kendisini gösteren duygu durumudur. Depresyon; gündelik yaşamda yapacağımız pek çok şeyi gerçekleştirmemizi engelleyen bir süreçtir. Belirtilerinin ortaya çıkmasında kişinin kendisine yönelik öz saygısının kaybolması ve geleceğe yönelik umutsuzluk yer alır. Geleceğe karşı umutsuzluk yaşayan kişi diğer insanların kendisini sevmediğini, işe yaramadığını, yetersiz olduğunu düşünmektedir.

Gündelik yaşamda herkes zaman zaman kendini moralsiz, üzgün, mutsuz hatta karamsar hissedebilir. Depresyon hastalığının gündelik olağan moral bozukluğu ya da demoralizasyondan farklıdır. Depresyondaki kişi, düşünce olarak durumuyla ilgili ümitsiz ve çaresizdir. Kendini yetersiz ve değersiz algılar. Davranış olarak kendini toplumdan soyutlar, içine kapanır ve giderek durgunlaşır. Hatta bu kişiler intiharı bir çıkış yolu olarak görebilir.

Şu anda dünyada en fazla yeti kaybı oluşturan hastalıklarda dördüncü sırasındadır. İyi tedavi edilmemiş depresyon; alkol-madde bağımlılığına, başka ruhsal bozukluklara ve bedensel hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Depresyondaki kişi, yaşamdan eskisi kadar keyif almıyor, hobilerini yapmak istemiyor, mesleğini gerektiği gibi yapamıyordur. İnsanlarla görüşmek, bir yerlere gitmek istemiyor, hatta en basit şeyleri yapmak bile artık çok zor gelir olmuştur. Uykusu bozulmuş, iştahı ve cinsel isteği azalmıştır. Kendini halsiz, bitkin hissetmektedir. Hem hiçbir şey yapmak istemiyor hem de yapacak gücü kendinde bulamıyordur. Geçmişte yaptığı hataları sorguluyor, şimdiki yaşamının ne kadar olumsuz olduğunu ve gelecekte de bu sorunlarının düzelme umudu olmadığını düşünüyordur. Hemen her şey ile ilgili kötümser ve karamsardır. Bu mutsuzluğu, durgunluğu dışarıdan da fark edilir derecededir.

Depresif ruh hali derinleştikçe bu şikayetlerin ve düşüncelerin olumsuzluk derecesi de artar, tablo “hafif” depresif bozukluktan “çok ağır” depresif bozukluğa doğru ilerleyebilir. Hastalığın ciddiyeti arttıkça hastaneye yatarak tedavi gerekebilir, çünkü kendine bakım önemli derecede azalmış ve intihar riski artmıştır.

Nedenleri Nelerdir?

Dünya üzerinde en sık görülen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Depresyonun ortaya çıkma nedenleri arasında; erken ebeveyn kaybı, madde ve alkol kötü kullanımı, anksiyete bozuklukları, düşük sosyoekonomik düzey, sevilen birinin ölümü ya da genetik faktörler yer almaktadır. Bu durumda depresyonun hemen hemen her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlık olduğunu söylemek mümkündür ancak yapılan araştırmalar kadınlarda daha fazla gözlemlendiğini ifade etmektedir. Özellikle yaşlılarda bedensel ve bilişsel değişim gerçekleştiği için daha sık ortaya çıkan depresyon çocuk ve ergenlerde de ortaya çıkabilir.

Depresyon Tekrarlar mı?

Depresyon yineleyici bir hastalıktır. Atak sayısı arttıkça tekrarlama olasılığın artar. İlk depresif ataktan sonra yeni bir atak geçirme olasılığı % 50-60 arasında iken bu oran 2. ataktan sonra % 70’e, 3. ataktan sonra % 90’a kadar çıkmaktadır. Yeni atakların engellenmesi ve var olan atağın iyileştirilmesi ancak tedaviyle mümkündür.

Depresyonda yineleme için risk etkenleri:

  • Kalıntı belirtilerin varlığı
  • Daha önce depresyon geçirmiş olmak
  • Kronik depresyon
  • Duygudurum bozuklukları için aile öyküsü
  • Anksiyete ve madde kullanımı depresyonla birlikte görülmesi
  • Depresyonun 60 yaş üzerinde başlaması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *