Ergen Psikoterapisi Nedir?

Günümüzde ergen bireyler bir önceki kuşaktan daha fazla stres altındadır. Bu stresin artmasının temel nedeni ergenleri etkileyen akademik, sosyal ve aile içi dinamiklerin hayatın içinde daha fazla baskı oluşturacak şekilde var olmasıdır. Stres etkenlerin hayatın çoğu alanında etkili olması baş edebilme konusunda zorluklara yol açabilmektedir. Bu nedenle ergenlik dönemindeki bireylere terapi sürecinde yer alma fırsatını sağlamak, bağımsızlığı teşvik eden becerilerin gelişmesinde ve oluşan baskıya rağmen kendilerini keşfedebilmelerine olanak sağlar.

Ergenler ve gençler için terapi; evde, okulda, aile içinde ve akran / sosyal çevrede genel işlevlerini geliştirmelerine yardımcı olabilmektedir. Çocukluk, ergenlik veya gençlik yılları düşünce, duygu ve davranışlardaki birçok değişiklikle birlikte yaşanmaktadır. Bu sürekli bir geçiş zamanıdır. Bazen gelişimsel değişimi bozan zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu zorluklar okul, ebeveyn uyuşmazlığı, boşanma, hastalık, öğrenme güçlüğü, akran baskısı, zorbalık, ev değiştirme ve diğer geçişler gibi streslerden kaynaklanabilir.

Ergen olarak Terapi Desteği Almak

Ergenler veya gençler, büyüdükçe sosyal becerileri ve duygusal zekâları geliştirirler. Bu gelişimsel ilerleme genellikle sağlıklı ve mutlu yaşam sürmelerine yol açar. Ancak bazı ergenlerin iyi olma hallerini bozacak şekilde duyguları veya davranışları olabilir.

Ergenlerin ruh sağlığı sorunları hakkında bilgi edinmek, nasıl yardım edebileceğiniz konusundaki bilginizi arttırılabilir. Bazı beceriler size çocuğunuzla daha etkili bir şekilde etkileşim kurmayı öğretebilir. Bir terapiste görünmek size bu becerileri öğretebilir. Bir terapist veya danışman da ergenlere veya gençlere fayda sağlayabilir. Terapi, çocukların düşünce ve duyguları işlemesi için güvenli bir alandır.

 

ergen-danismanligi-1024x662

 

Gençlerde veya Ergenlerde Risk Faktörleri Nelerdir?

Gelişimin her aşaması çocuklar için belirli zorluklar getirir. Büyümenin normal bir parçası olarak bunları çözülmeye meyillidir. Ruhsal rahatsızlıklar bu sağlık koşullarını daha da zorlaştırabilir. Bir çocuğun hayatındaki ani gelişen olaylar nedeniyle bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilirler. Bunlar, zorbalık gibi travmatik olaylar, yakın birinin kaybı, yeni bir eve taşınmak gibi rutin durumlar da olabilir.

Her çocuk yaşam değişikliklerine farklı tepki verir. Bir ergenin veya gencin ruh sağlığını etkileyebilecek bazı olaylar şunlardır:

Bir kardeşin doğuşu
Bir aile üyesi veya evcil hayvan gibi sevilen birinin ölümü
Fiziksel veya cinsel istismar
Yoksulluk veya evsizlik
Doğal afet
Aile içi şiddet
Yeni bir yere taşınmak veya yeni bir okula gitmek
Zorbalığa uğramak
Yaşına uygun olandan daha fazla sorumluluk almak
Ebeveyn boşanması veya ayrılığı
Yaş ve cinsiyet, bir çocuğun veya gencin yaşam değişikliklerine karşı direncini etkileyebilir. Daha küçük yaştaki çocukların boşanmaya alışmaları genellikle büyük çocuklara göre daha kolay olur.
Ayrıca genetik faktör de rol oynar. Bipolar gibi bazı ruhsal sağlık sorunları ailelerde ortaya çıkması ergenlerin duygu durumunu olumsuz etkileyebilir.

Ergen Terapisinin Önemi

Hemen hemen tüm ebeveynler bir çocuğun ergenlik aşamasının son derece zor ve kafa karıştırıcı olabileceği gerçeğini onaylayabilir. Ruh halindeki dalgalanmalarla, çocuğunuz bir an mutlu olabilir ve bir sonraki an çıldırabilir. Çoğu zaman, bu aşamada çoğu çocuk, ebeveynleri onlara baskı yapıyormuş gibi hisseder ve sadece boşluk ister. Bu nedenle çoğu çocuk ergenlik çağına geldiklerinde geri çekilme eğilimindedir ve ebeveynleriyle pek bir şey yapmak istemezler. Bu dönemde vücutlarının ve cinselliklerinin de daha çok farkına varırlar. Sonuç olarak, yeni arkadaşlar edinmek ve yeni şeyler denemek isterler. Bu kafa karıştırıcı bir zamandır, bu nedenle ebeveynlerin, gençlerin yanlış yaşam kararları vermemelerini sağlamak için izlemesi ve denetlemesi gerekir.

Ergen danışmanları, genç yetişkinleri nasıl dinleyeceği ve bir ergenin yaşayabileceği farklı şeyleri nasıl ele alacağı konusunda eğitim almış profesyonellerdir. Aynı zamanda ergenlere, yaşadıkları tüm değişimlerde kendilerini nasıl idare etmeleri gerektiği konusunda geri bildirimde bulunurlar.

Ergen danışmanlığıyla ilgili farklı gerekçelere bakmadan önce, bu tür danışmanlığın farklı yöntemler veya yaklaşımlar kullanılarak yapılabileceğini anlamak önemlidir. Mevcut danışmanlık yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Etkileşimli Grup Atölyeleri, genellikle genç yetişkinlerden veya ergenlerden oluşan danışan gruplarının buluşması ile gerçekleştirilir. Bu tür grup çalışmaları sırasında ergenler, sohbetler, oyunlar ve diğer uygulamalı oturumlar gibi farklı birebir ve etkileşimli etkinliklere katılırlar. Aynı zamanda genç yetişkinlere ergenlik ve akran baskısı hakkında bilgi konuşmaları yapılır.

Bireysel Terapisi, bireysel ergen danışmanlığı, ergenin danışma oturumlarına katılmasını içerir. Genellikle, bir ebeveynin çocukları ve/veya ergenliğe geçiş konusunda endişeleri olması veya bu çok kırılgan aşamada farklı faktörlerden olumsuz etkilenmesi durumunda bu danışmanlık şekli önerilir.

Ergen ve Psikoterapist İlişkisi

Seans içerisinde psikolog veya psikoterapist ile kurulan güven ilişkisi sayesinde ergen birey, sıkıntılarının nedenlerini belirlemeyi, duygularını tanımlamayı ve ifade etmeyi, gerektiğinde yardım istemeyi ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi öğrenir.

Aileler her zaman gençler/ergenler için hem rahatlık hem de stres kaynağı olmuştur; ancak, öğretmenler ve ödevler nedeniyle daha uzun okul günleri, birçok gencin ailelerini zar zor görmesine neden oluyor. Bu faktörlerin tümü gençlerin stresine, endişelerine ve depresyonuna yol açabilmektedir.

Gençler genellikle gelişimsel ve olgunlaşan dönüm noktalarını karşılama ve aşma konusunda zorlanırlar; Dış streslerin de eklenmesi, genellikle hormonlara atfedilen duygusal dalgalanmalara neden olur.

Gençler okul, sosyal ya da aile stresini etkili bir şekilde idare edemeyecekleri bir noktaya ulaştığında, ebeveynleri bir terapi desteği aramaya karar verebilir. Tipik olarak, bu karar, gencin öğretmenleri veya davranışları ile ilgili ebeveynlerin endişelerinden kaynaklanmaktadır.

Şişli Terapi Enstitüsü olarak İstanbul Beşiktaş’ta ergenlere yönelik psikolojik destek sunmaktayız. Ergenlerle ilgili hem koruyucu hem de destekleyici çalışmalarla ergen bireyin yaşamının ilerleyen dönemlerine hazırlıyoruz.

“Sağlıklı ergenliğin hazırlayıcısı sağlıklı çocukluk, sağlıklı yetişkinliğin hazırlayıcısı sağlıklı ergenliktir.”

 Terapistlerimiz