Çift Psikoterapisi Nedir?

Çift ve Aile terapileri sorunlu romantik ilişki ve aile içerisindeki problem yaratan unsurlar üzerine çalışılan terapi türleridir. Çift Terapisi romantik bir ilişki içinde yer alan iki kişinin, ilişkilerini anlama, çatışmaları çözme ve ilişki memnuniyetini artırmalarına yardımcı olduğu bir terapi yaklaşımıdır. Çift terapisi uygulaması, aşağıdaki genel unsurları içerme eğilimindedir:

 1. Belirli bir soruna odaklanma (cinsel problemler, internet bağımlılığı, kıskançlık)
 2. Terapistin, her bireyin ayrı ayrı değil, ilişkinin kendisini ele alması
 3. Çözüm odaklı ve değişime yönelik müdahalelerin tedavinin erken aşamalarında yapılması
 4. Tedavi hedeflerinin açık bir şekilde belirlenmesi

Tedavi aşamasında, uzman psikolog çiftin sorunu sürdüren ilişkisel dinamikleri kavramalarına yardımcı olurken, iki tarafın da işlevsiz etkileşimlerdeki rollerini anlamalarına yardımcı olur. Rollerin anlaşılması ile çiftin ilişkiyi ve birbirlerini algılama şeklini değişecektir. Çift terapisinin odağı, ilişkideki memnuniyetsizliğin, sıkıntının varlığını belirlemek ve mevcut semptomları iyileştirmek veya hafifletmektir. Terapi süresince ilişkiyi daha iyi ve sağlıklı bir işleyiş seviyesine getirmek için tasarlanmış hedeflerle bir tedavi planı oluşturma ve uygulama amaçlanır.

Çift terapisi, tekrarlayan çatışmalar, iletişimsizlik, kopuk duygulanım, cinsellik veya yakınlık ile ilgili sorunlar veya dış uyaranlardan kaynaklanan zorluklar dahil olmak üzere çok çeşitli ilişkisel sorunlarını ele alabilir. Çift terapisi, medeni durumunuz, yaşınız, inancınız veya cinsel yöneliminiz ne olursa olsun ilişkinizin her aşamasında size yardımcı olabilir.

Çift Terapisi Yaklaşımları

 • Duygusal Odaklı Çift Terapisi, partnerlerin arasındaki bağı geliştirmeye odaklanır. Terapist, kopukluk duygulanmaya yol açan kalıpları anlamanıza ve değiştirmenize terapi süresince yardımcı olmaya çalışır.
 • Gottman Çift Terapisi, çatışma alanlarını ele almayı ve partnerlerin problem çözme becerilerine arttırmasını destekler. Bu yaklaşım partnerinizle aranızdaki ilişki kalitesini ve yakınlık düzeyini artırmayı amaçlar.
 • Psikodinamik Çift Terapisi, partnerlerin birbirini daha iyi anlamasına yardımcı olmak için sizi ve eşinizi motive eden temel duyguların altında yatanları araştırır.
 • Davranışsal Çift Terapisi, olumsuz duygulanımı arttıran davranışları söndürürken, istikrarı ve memnuniyeti teşvik eden olumlu davranışları pekiştirerek davranışı şekillendirmeyi içerir.
 • Bilişsel Davranışçı Çift Terapisi, davranışı olumsuz etkileyen düşünce kalıplarını tanımlamayı ve işlevsiz olanları değiştirmeyi içerir.
 • Çift terapistleri, danışanların ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı terapi yaklaşımlarından yaralanabilirler, genellikle terapi sürecine entegre bir yaklaşım tercih edilmektedir.

Çift Terapisinde Terapistin Rolü

Terapistin başlıca rolleri aşağıdaki gibi listelenebilir;

Yansıtıcı dinleyerek tanıtmak: terapist, terapi sürecinde partnerleri detaylı şekilde tanıyarak güvenlik duygusu yaratmaya çalışır. Böylece partnerler birbirlerini daha iyi anlamalarına aktif ve iş birliği içinde yardımcı olabilir.

Duyguları tanımlamak: terapist, partnerlerin duyguları tanımlamasına ve birbirlerinin duygularını sözcüklere dökmesine yardımcı olur.

Geçmişi keşfetmek: çift terapisti, partnerlerin ilişkideki korkuları, motivasyonları ve davranışları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilmek için geçmişlerinde farkında olmadıkları durumları keşfetme teşvik eder. Ayrıca, ilişki geleceğini etkileyen çözülmemiş çatışmaları ele almanıza yardımcı olabilir.

Çözümlere odaklanmak: terapist, sorunları çözmek, olumsuz davranış kalıplarını düzeltmek ve ilişkinin olumlu yönlerine odaklanmak için partner ile birlikte çalışır.

Öğretme becerileri: çift terapisti, partnerlerin öfke yönetimi, problem çözme ve çatışma çözme becerilerini kazanmasına destekler. Amaç, partnerlerin sorunlar ortaya çıktıkça bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olacak araçları keşfetmesini sağlamaktır.

Çift Terapisine Ne zaman İhtiyaç Duyulur?

Çift terapisine ihtiyaç duymanızın nedenleri çok çeşitli sorunlar olabilir. Çift terapisi süreci söz konusu olduğunda, eşler çatışmaya, sıkıntıya veya güvensizliğe neden olan herhangi bir nedenle terapiye başlayabilirler. Genellikle çiftlerin terapiye başvurduklarındaki motivasyonları şu şekilde sıralanabilir;

 • Aldatma veya aldatmadan sonra güveni yeniden inşa etmek
 • Tatminsiz hissetmek, fiziksel ve duygusal yakınlığı geliştirmek
 • Yaşanılan travmanın üstesinden gelmek
 • Ebeveynlik veya hayatlarındaki büyük bir değişimin üstesinde gelmek
 • Nasıl ebeveyn olunacağına dair partnerlerin çelişkili görüşler olması
 • Partnerlerden birinin madde kullanım bozukluğunun yönetmesine yardımcı olmak
 • Sevilen birinin kaybının yasını tutarken destek almak
 • İlişki hakkında daha fazla bilgi edinmek
 • İlişkinizde yaşanılan cinsel sorunlar hakkında destek almak
 • Çatışmayı rasyonel bir şekilde çözmek
 • Üçüncü bir tarafın yardımıyla bir ilişkinin önemini ve ciddiyetini tanımlamak
 • Karma aileler ve üvey ebeveynlik konusunda yardım almak
 • Kariyer baskıları ve iş değişiklikleri konusunda finansal sorunları ele almak gibi çok çeşitli konularda destek almak için bir çift terapistine başvurulabilir.

Çoğu zaman, çiftler ilişkilerinde bir kriz noktasına ulaşana kadar terapi ihtiyacı olduğunu fark etmezler. Terapiye başlamak istediklerini fark ettikleri zaman, çift terapisi almak için uygun bir zaman olsa da her iki partnerinde çift terapisinin doğru destek yolu olduğundan emin olmaları ve bu yolla yatırım yapmaları süreci etkileyen çok önemli bir faktördür.

Ancak çift terapisi ile önlenemeyecek durumlarda, ruh sağlığı uzmanları başka bir yol önerebilir. Örneğin, karakterolojik aile içi şiddet durumları veya devam eden bir başka ilişki gibi çift terapisinin uygun olmadığı zamanlar vardır. Bu gibi durumlarda, terapist muhtemel süreci bu bireysel danışmanlığa yönlendirebilir.

https://www.sisliterapi.com/images/file-manager/ed634be0-17f0-11ed-bf59-952d4e54be7d/1663430897-1663430897190.png

Aile Terapisi Nedir?

Tüm aile üyelerinin davranışlarını ve bu davranışların yalnızca bireysel aile üyelerini değil, aynı zamanda aile üyeleri ve bir bütün olarak aile birimi arasındaki ilişkileri de etkileyen bir psikoterapi şeklidir. Özellikle ailelerin ruh sağlığını ve işleyişini etkileyen sorunlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Aile terapisinde, evlilik ve çift çatışması, ebeveyn ve çocuk çatışması, alkol ve uyuşturucu kullanımı, keder, sıkıntı, yeme bozuklukları ve kilo sorunları, çocukların davranış sorunları ve yaşlı bakımı gibi sorunlar yer almaktadır. Geleneksel terapi, bireye daha fazla odaklanırken, aile terapisi bireyin davranışının hem bireyi hem de bir ailenin parçası olarak ilişkisini nasıl etkilediğini inceler. Aile terapisi, aile üyelerinin birey olarak daha güçlü ilişkiler kurmasına, iletişimi geliştirmesine ve aile sistemi içindeki çatışmaları yönetmesine yardımcı olabilir.

Aile terapilerine sizi yönlendirecek bazı sorunlar şunlardır;

 • İletişim problemleri
 • Çocuk yetiştirme veya karma aileler hakkında çatışmalar
 • Madde bağımlılığı
 • Öfke

Aile Terapisi Türleri

Aile terapisinin birkaç türü vardır. Karşılaşabileceğiniz birkaç tanesi şunları içerir:

 • Aile sistemik terapisi, insanların zihinsel sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için ilişkilerinin güçlü yanlarını kullanmalarına yardımcı olmaya odaklanan bir yaklaşımdır.
 • İşlevsel aile terapisi, riskli davranış, şiddet veya madde kullanımıyla ilgili sorunlar yaşayan gençler için sıklıkla kullanılan kısa süreli bir tedavidir. Her bir birey için güven ve saygı oluştururken, gençlerin ve ailelerin çözümler aramasına yardımcı olur.
 • Öyküsel aile terapisi, aile üyelerinin deneyimlerini kendilerinin nasıl şekillendirdiğini ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduklarını anlamak için hikayelerini anlatmaya teşvik eder. Bu anlatı ile çalışarak, kişi sorunları kendi dar penceresinden görmekten daha objektif olarak görmeye başlayabilir.
 • Psikoeğitim, aile üyelerinin zihinsel sağlık koşullarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya odaklanır. İlaçlar, tedavi seçenekleri ve kendi kendine yardım yaklaşımları hakkında daha fazla bilgi sahibi olan aile üyeleri, uyumlu bir destek sistemi olarak işlev görebilir.
 • Destekleyici aile terapisi, aile üyelerinin hissettiklerini açıkça paylaşabilecekleri ve ailelerinden destek alabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaya odaklanır.

Aile terapilerine gitme kararını vermek çoğu zaman zor olabilir. Bireyler, yardım istemek yerine sorunlarını görmezden gelmek veya bu sorunların kendi başlarına daha iyi hale gelmelerini beklemeyi tercih etmektedirler. Bazen de aile ilişkisi içinde ihtiyaç duyduğu yardımı kabul ederek, bu yardıma doğru ilk adımı atmak destekleyici olabilir. Çoğu birey bu deneyimi anlayışlı ve güçlendirici bulmaktadır. Aile ya da çift ilişkilerindeki dinamiği korumak ve özel hayatınızın daha sağlıklı bir konumda olmasını sağlamak için uzman bir psikolog tarafından terapi desteği almak iyi bir fikir olabilir.

Şişli Terapi Enstitüsü olarak İstanbul Beşiktaş’ta deneyimli psikolog kadrosuyla çift ve ailelere yönelik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tüm terapistlerimiz Psikoloji lisanslı ve çalışma alanlarında uzmanlığa sahiptirler. Çift ve Aile Danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz 05523470020 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.


**Bu sayfada kullanılan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır, teşhis içermez.

 

Terapistlerimiz