Bireysel Psikoterapi (Terapi) Nedir?

Bireysel terapi ya da bireysel terapi,  bir psikoloğun günlük yaşantılarında  bazı sorunlarla  karşılaşılan bireylere yönelik yardımcı olduğu bir yöntemdir. Bireyin karşılaştığı bu sorunların yarattığı işlevsizliğin ortadan kalkmasını, bireyin kendisi ve çevresiyle olan etkileşiminin daha etkin bir hal almasını hedefler. Deneyimlenen sorunların çözümüne yönelik bir çok farklı psikoloji ekolü bulunmaktadır.

Bireysel Psikoterapide Seanslar

Bireyin ihtiyaçları ve durumu göz önüne alınarak terapi seansları birebir olarak yüzyüze ya da online şekilde gerçekleştirilebilir. Seanslar ortalama olarak haftada bir olacak şekilde 45 dakika olarak planlanır. Psikoterapi de hem hasta hem de terapist aktif bir rol oynar.

Terapi, aciliyeti olan bir konu üzerinden kısa ve çözüm odaklı ya da daha karmaşık bir konu üzerinden uzun vadeli olarak gerçekleşebilir. Tedavinin hedefleri, sıkılığı ve ne kadar süre görüşüleceğine ilişkin düzenlemeler hasta ve terapistin ortaklaşa planlamasıyla gerçekleşir.

Gizlilik, psikoterapinin temel gerekliliklerinden biridir. Bireylerin yaptığı herhangi bir paylaşım 3. bir şahsa ancak çok istisnai durumlarda (başkasına zarar verme, intihar etme vb.) iletilebilir. Ayrıca, hastalar kişisel duygu ve düşüncelerini paylaşsa da bir terapistle fiziksel temas asla uygun, kabul edilebilir veya yararlı değildir.

 

Psikolog Desteğine İhtiyaç Duyduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Terapiye hazır olduğunuza karar vermeden önce biraz düşünmeniz gerekebilir. Biraz bekleyip zamanın, yaşam tarzınızın, arkadaşlarınızın ve ailenizin desteğinin yaşanılan sorunları çözme konusunda yardımcı olup olmadığını görmek isteyebilirsiniz.

Amerikan Psikoloji Topluluğu (APA), başa çıkılamayan bir stres ve hayatın bir kısmına yayılmış işlevsizlik söz konusuysa ve özellikle aşağıda ki durumlar söz konusuysa bir terapistle görüşmenizi önerir.

 • Sorun hakkında düşünmek veya sorunla başa çıkmak her gün en az bir saatinizi alıyorsa,
 • Sorun utanmaya neden oluyor veya başkalarından kaçınmak istemenize neden oluyorsa,
 • Sorun yaşam kalitenizin düşmesine neden oluyorsa,
 • Sorun okulu, işi veya ilişkileri olumsuz etkiliyorsa,
 • Sorunla başa çıkmak için hayatınızda ve alışkanlıklarınızda değişiklikler yaptığınız halde sorun çözümlenmiyorsa.

Ayrıca aşağıda belirtilen duygu ve hislerden herhangi birinin yaşamınıza engel olacak biçimde yaşıyor, bu semptomlar tarafından kontrol ediliyor veya başkalarına zarar verebileceğini düşünüyorsanız. Bir terapistle görüşmenizin zamanın geldiğini düşünebilirsiniz.

 • Tükenmişlik
 • Orantısız Öfke, Kızgınlık veya İçerleme
 • Agorafobi
 • Endişeli Düşünceler
 • Umutsuzluk
 • Sosyal Geri Çekilme
 • İlgisizlik (Apati)


Şişli Terapi Enstitüsünde bulunan Uzman Psikologlarımız, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara yardımcı olabilir:


 • Depresyon
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk ve Panik Atak
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Sosyal anksiyete
 • Yetişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (AD/HD)
 • Öfke sorunları ve ruh hali değişimleri
 • Boşanma veya yer değiştirme gibi yaşam geçişlerine uyum
 • Anlamlı ilişkilerin geliştirilmesi
 • İlişki kurma veya ilişkide kalma sorunları
 • İş, kariyer veya okul zorlukları
 • Ebeveynlik/bakım veren stresi ve zorlukları
 • Aile çatışması
 • Stres Yönetimi
 • Travma ve yas, kayıp
 • Sağlıklı yaşam beceriler


Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli terapi yaklaşımları kullanmaktayız:


 • Bilişsel-davranışçı terapi (CBT)
 • Psikodinamik / Analitik
 • Davranış terapisi
 • Bütüncül terapi
 • Şema Terapi
 • Psikodrama
 • Oyun Terapisi
 • Cinsel TerapiTerapi sürecinde uzman psikologlar, yeni başa çıkma stratejileri öğrenmenize, daha fazla güven geliştirmenize, alışkanlıkları geliştirmenize, iletişim becerilerini güçlendirmenize, bir anlam ve amaç duygusunu sağlamlaştırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca terapide geçmişte hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen sorunları çözmeniz desteklenebilir.


İşbirliğine dayalı bir yaklaşım ile terapide ilerlemenin yolunu açan terapötik ilişkiye Şişli Terapi Enstitüsü olarak büyük değer veriyoruz.


 

Terapistlerimiz