Skip to main content
×
Şişli Terapi Enstitüsü
BLOG-BG-HIGH
Home » Psikolog » Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğu nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu’nun Belirtileri ve Altında Yatan Nedenler Nelerdir? Terapi Süreci Nasıl İşler?

Borderline sisli terapi enstitusu

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğu diğer adıyla Sınırda Kişilik Bozukluğu (SKB ve BKB) benlik algısında ve duygularında tutarsızlıklar yaşayan, ani tepkiler verebilen, beklenmedik ve dürtüsel davranışlara sahip olan bu kişiler kendisine ve çevrelerindeki insanlar için yıkıcı bir psikolojik durum oluşturur. Bu durum çoğu zaman manik depresif ya da şizofrenik tanısı konularak yanlış terapi uygulanmaktadır. Bu sebeple uzmanlar tarafından konmuş doğru tanı ve buna uygun terapiler oldukça önemlidir.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişimindeki belirtiler ve altında yatan nedenler genellikle bireysel genetik yatkınlık, çevresel stres, çocukluk çağında yaşanan ihmal veya istismar gibi travmatik olaylardır. Sınırda kişilik bozukluğunun nesilden nesile geçmesi olağan olduğundan doğru teşhis – tanı, psikolog eşliğinde psikoterapik müdahale ve terapi gereklidir. Borderline Kişililik Bozukluğu tanısı için aşağıdaki özelliklerden en az 5 tanesini taşıyor olmak gerekir. Bunlar;

– Gerçek ya da hayali bir terk yaşamamak için çaba harcamak

– İstikrarsız ve gergin bir ilişki kalıbı

– Karşısındaki kişilere aşırı değer verme, göklere çıkarma ya da aşırı değersiz hissettirip gözden çıkarma

– Kimlik karmaşası dediğimiz benlik algılayışında karmaşalar yaşamak, önem verilen kültürel ve ahlaki değer anlayışında değişkenlikler göstermek

– Duygu durumunda aşırı tepkiselliğe bağlı olarak sürekli duygusal değişkenlik hali (öfke nöbetleri, depresyon, panik atak, üzüntü, kaygı, sevinç dönemleri)

– Kendine zarar verebilme olasılığı yüksek, öz-yıkıcı davranış, bir veya birden fazla sonunu düşünmeden, aniden yapılan eylemler (seks, aniden çok para harcama, dikkatsiz sürücülük, önceden düşünülmeyen uygunsuz cinsel davranışlar)

– Kişinin kendisini sürekli olarak boşlukta hissetmesi ve bununla başa çıkamaması

– Stresle ilişkili, gelip geçici, kendine kötülük yapılacağı düşünceleri ya da dissosiyatif belirtiler

-Gerginlikle tetiklenen paranoid düşünceler veya ruhsal ayrışma belirtileri (gerçekle teması yitirme)

Uzman Bir Psikolog ile Görüşmek ve Terapi Süreci

Borderline Kişilik Bozukluğu terapi sürecinde psikologlar genellikle 3 ana nokta konu üzerine odaklanırlar . Bunlar genellikle kişiler arası ilişkiler, benlik algısındaki karmaşalar ve duygulanımdaki değişkenliklerdir.

Borderline Kişilik Bozukluğu için, psikoterapi son yıllarda gelişim göstermiştir ve psikoterapi süresince uzmanlar tarafından sınırda kişilik bozukluğunun tedavisinde en önemli yöntem olarak kabul edilmektedir. Psikoterapiler genelde tekil ve grup halinde olabilir . Terapiler birkaç ay sürebilir ya da özellikle kişilik bozuklukları için ise, birkaç yıl sürebilir. Borderline Kişilik Bozukluğu, terk edilme korkusu ve korkunun dışa vurumu ile ilişkilidir ve danışan, terapistin onu reddetme olasılığından önce, terapisti reddedebilir.

Terapi Süreci ve Terapiler

Yukarıda belirtilmiş olan Borderline hakkındaki yazımızda terapi süresince yararlanabilecek terapi türleri belirtilmektedir . Bunlar; Bilişsel davranışçı terapi, Diyalektik davranış terapisi, Farmakoterapi, Bireysel psikoterapi, Grup psikoterapisi, Sanat terapisi gibi terapi yöntemleri, borderline kişilik bozukluğunun tedavi ve terapisinde yararlanılabilecek terapi türleridir .

Bilişsel Davranış Terapisi: zihinsel bozukluklar için en yaygın kullanılan ve belirlenmiş psikolojik tedavi yöntemidir.

Diyalektik davranış terapisi: Diyalektik Davranış olarak adlandırılan yeni bir psikososyal tedavi, borderline kişilik bozukluğunu tedavi etmek için özel olarak geliştirilmiştir . Diyalektik davranış terapisi, bilişsel-davranışçı terapi tekniklerinden türemiştir

Farmakoterapi: Borderline kişilik bozukluğunun başka psikiyatrik bozukluklarla birlikte görüldüğü durumlarda, psikofarmakolojik tedavi mutlaka gerekmektedir. Psikofarmakolojik tedavide antidepresanlar, antipsikotikler ya da duygudurum düzenleyiciler kullanılmaktadır.

Bireysel psikoterapi: psikoterapi sürecinde borderline tetikleyen ve temelini oluşturan bölünme mekanizması hedef alınır, psikodinamik yönelime göre, bebeklikteki dil-öncesi dönemde bakım veren kişiyle yaşanan iyi ve kötü deneyimlere kadar uzanan terapi uygulaması yapılır.

Grup psikoterapisi: Grup terapisinde terapi için başvuranların dört alanda yaşam becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu beceriler farkındalık, strese dayanıklılık, duygu kontrolü ve kişiler arası etkileşimi geliştirmek açısından birlikte çalışmalar yürütülür. Terapiler en az 1 sene sürer isteğe ve gereklilik durumunda süre ve terapi uzatılır .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *