Rorschach Testi

Rorschach Testi

Rorschach Testi Nedir? | Rorschach Testi Nasıl Çalışır? | Uygulanma Amacı Nedir? | Testin Yorumlanması | Test Sonuçları |Kimlere Uygulanabilir? | 

Rorschach Testi Nedir? 

Rorschach testi, Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiş, mürekkep lekeleri içeren kartlardan oluşan, projektif (iç dünyayı yansıtan) bir kişilik testidir. Rorschach testi ile kişilerin ruhsal yapılanmalarının, duygu dünyalarının, düşünce sistemlerinin ve savunma mekanizmalarının detaylı analizi yapılır.

Rorschach  Testi Nasıl Çalışır?

Rorschach testinin uygulama biçimini anlamak için, testten beklentileri ve testin içeriğini anlamak gerekir. Mürekkep testinin uygulama süresi 20 dakika ile 90 dakika arasında değişebilmektedir. Teste tabi olan kişi hakkında herhangi bir fikir sahibi olunması gerekmez.
 • Mürekkep testi, kimisi siyah, beyaz veya gri; kimisi renkli 10 mürekkep lekesi kartından oluşmaktadır.
 • Testte yer alan on kartın her birisi, katılımcıya sırasıyla gösterilir.
 • Ardından danışana kartın neye benzediği sorulur ve alınan her cevap not edilir.
 • Teste tabi olanların kartları ister yukarıdan aşağı ister sağdan sola veya soldan sağa, istediği herhangi bir şekilde yorumlamasına izin verilir.
 • Katılımcılar belirsiz görüntüyü istedikleri gibi yorumlamakta özgürdür.
 • Kartları inceleyenleri ne gördükleri konusunda bir ve birden çok yanıt verebilir veya hiçbir şey görmediklerini de ifade edebilir.
 • Teste girenler bir bütün olarak karta, görüntünün bazı kısımlarına veya kartın boş bölümlerine odaklanmakta özgürdür.
 • Katılımcı yanıtlarını verdikten sonra psikiyatrist, ilk izlenimlerini daha çok detaylandırması için ek sorular sorar.
Rorschach Testi | Şişli Terapi Enstitüsü | Beşiktaş | Psikolog |

Uygulanma Amacı Nedir? 

Rorschach (mürekkep lekesi testi) bir psikolojik değerlendirme yöntemidir.
 • Psikologlar bu yöntemi, katılımcıların kişilik özelliklerini ve ruhsal işleyişini araştırmak için uygular.
 • Bu test genellikle hastanın psikotik düşünceyi açıkça kabul etmekte isteksiz olduğu durumlarda, altta yatan düşünce bozukluklarının teşhisinde ve psikotik ile psikotik olmayan düşünceyi ayırt etmede kullanılır.
 • Hasta ile psikolog arasında arabulucu gibi nitelendirilebilecek Rorschach testi, psikoloğun belirlediği bir mekanda, katılımcının hayal dünyasında, kendine özgü yorumlama, anlamlandırma gibi psikolojik süreçlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olur.
 • Bunun gibi projektif testlerde bireysellik en önemli özelliklerden birisidir. Testte kullanılan malzeme hem çok belirgin ve somuttur hem de çelişki içerir. Katılımcıya çağrışım yapan görüntüler, kişinin içsel yaşantısını ve fantezilerini sergilemeye yardımcı olur.
 • Katılımcıyı, testin tüm aşamalarında parça parça olarak değil; bir bütün olarak ele alan bir testtir. Rorschach testinin asıl gayesi kişileri sınıflandırma veya bir etiket belirleme değildir. Test sonucu elde edilen bilgiler, uygulanacak terapi çalışmalarında önemli bir destekçidir.
 • Rorschach testinin uygulanması sırasında psikolog ile hasta arasında bir ilişki kurulmalı ve bu ilişki, kişinin dış dünyasında kurduğu ilişkilere benzemelidir. Testin başarıya ulaşması için ilişkinin içeriği oldukça önemlidir. Denek eğer psikoterapiye dahil olacaksa, psikolog ile ilişkisinin nasıl gelişeceğinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Rorschach testi, işe alım sürecinde kullanılabilmektedir. Silah kullanma ve taşıma ruhsatı, sürücü ehliyeti, akli dengenin  yerinde olup olmadığının tespiti gibi çeşitli nedenlerle de başvurulan bir testtir.
 • Rorschach testi psikiyatrik durumların ve psikoterapötik değerlendirmenin belirlenmesinde yararlı bir rol oynayabilir. Şişli Terapi Enstitüsü bünyesinde alanında uzman psikologlar tarafından uygulanan testler arasında yer alır.

Rorschach Testi | Şişli Terapi Enstitüsü | Beşiktaş | Psikolog | Rorschach  Testinin Yorumlanması 

Kartlara nispeten daha hızlı verilen yanıtlar, katılımcının nasıl sosyal ilişkiler kurduğunu gösterirken; geç verilen yanıtlar, bu tür ilişkilerde zorlandığını ortaya çıkarabilmektedir. Test içerisinde bulunan ve kırmızı renk içeren bazı kartlar, kan figürleri olarak yorumlanabilir ve bu da insanların zarar verme eğilimlerine, öfkeleriyle nasıl başa çıkabildiğine veya tehditlere karşı nasıl direnç gösterebildiğine işaret edebilir. Ayrıca birçok kartın yorumlanması, cinsel imgeleme olarak ifade edilebilmektedir.

Test Sonuçları 

Araştırmalar, Rorschach testi  kartlarına verilen belirli tepkilerin şizofreni, bipolar bozukluk,  ve şizotipal kişilik bozukluğunun göstergesi olabileceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, mürekkep lekesine verilen yanıtların travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, majör depresyon, bağımlı, narsistik ve antisosyal kişilik bozuklukları ile ilişkili görünmediğini göstermektedir.

Kimlere Uygulanabilir? 

7 yaşından itibaren çocuklara ve yetişkinlere yaş sınırı gözetilmeksizin uygulanabilir. Kimi durumda kişinin zekası hakkında bilgi de verebilir. Çocuklarda uygulanabilecek test için çocuk psikopatolojisi hakkında deneyimli olmak gerekir.  

Paylaş