Aile İçi Şiddet

Aile İçi Şiddet

Aile İçi Şiddet Nedir? | Aile İçi Şiddet Türleri | Şiddet Sarmal Halinde Oluşur | Şiddetin Nedenleri Nelerdir? | Nasıl Önlenir? | Terapi Süreci

İnsanların içinde doğup geliştiği, her türlü temel ihtiyacını karşıladığı toplumu oluşturan en temel birim olan aile, aynı zamanda bir insanın kendini yeryüzünde en güvende hissedebileceği yerdir. Ne var ki, özellikle son dönemlerde gündemimizi işgal eden mühim bir konu olarak karşımıza çıkan aile içi şiddet gibi problemler neticesinde ailenin, artık en temel fonksiyonlarından biri olan güvenliği sağlayamaz duruma geldiğini görmekteyiz. Üstüne düşen rolleri ve görevleri yerine getiremeyişi, aileyi suç ve sapmanın, bireysel ve toplumsal sorunların yaşandığı bir toplum haline getirebilmektedir. Bu itibarla, ailede yaşanacak herhangi bir sorun tüm toplumu etkiyecek boyutlara ulaşabilmektedir.

Aile İçi Şiddet Nedir?

Aile içi şiddet, evlilikte veya birlikte yaşanılan ev ortamlarında karşılaşılan en yaygın ve en ciddi sorunlardan biridir. Aile içi şiddetin genellikle faili baba ya da erkek partner iken mağdurları başta anne ya da kadın olmak üzere, çocuklar, kardeşler, yaşlılar ve bakım ihtiyacı olan engelliler olabilmektedir. Bu çok boyutlu bir sorundur. Bir ailede bir tür aile içi şiddet yaşanıyorsa, genellikle bu diğer aile içi şiddet türlerinin de yaşandığının işareti olabilmektedir. Şiddet kavramı bir bireye fiziksel güç kullanmak anlamı kadar, bireyin psikolojisine zarar veren her türlü söz, tavır ve davranışları içeren bir anlama da sahiptir. Diğer bir deyişle şiddet kavramı, bireyin temel hak ve özgürlüklerini kullanmasının engellenmesi ya da kısıtlanmasıyla gerçekleştirilen her türlü baskıyı içermektedir. Şiddet sosyalleşme sürecinde hem çocukluk döneminde hem de yetişkinlik döneminde kolayca öğrenilebilen bir olgudur. Sosyalleşme süreciyle kuşaktan kuşağa geçmektedir. Bu durum ise, sağlıksız toplumların oluşmasına neden olmaktadır. Şiddete maruz kalmış çocuklar ebeveyn olduklarında, çocuklarına veya aile üyelerine benzer tepkiler gösterebilmektedir.

Şiddetin Türleri

Genelde şiddet, özelde ise aile içi şiddet tüm dünyada giderek artan önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkar. Aile içi şiddet, aileyi oluşturan her bireyin diğer üyelere uyguladığı her türlü şiddeti karşılamaktadır. Hâlbuki sağlıklı bir toplumda aile; fiziksel, duygusal ve mali açıdan her bir ferdine destek sağlar. Aile içi şiddet kavramından bahsedildiğinde dövme, vurma gibi fiziksel şiddet türleri akla gelmektedir. Ancak fiziksel şiddet, aile içi şiddetin boyutlarından sadece biridir. Belki fiziksel şiddet aile içi şiddetin görmezden gelinemez noktaya geldiği son aşama olarak karşımız çıkar. Terapistler şiddet türlerini 5 başlık altında toplamıştır:

 • Fiziksel şiddet,
 • Özel şiddet,
 • Cinsel şiddet,
 • Duygusal şiddet,
 • Ekonomik şiddet.

Şiddet Bir Sarmal Halinde Oluşur

 • 1. Basamak: Kıskançlık, Kontrol
 • 2. Basamak: İzolasyon
 • 3. Basamak: Talep, Eleştri, Aşağılama, Güç, Kontrol
 • 4. Basamak: Şiddet patlaması, Barışma, Affetme
 • 5. Basamak: Tehdit, Gerçeklerin Saptırılması

[caption id="" align="alignleft" width="463"]Aile İçi Şiddet | Şişli Terapi Enstitüsü | Beşiktaş | Psikolog  Aile İçi Şiddet[/caption]

Şiddetin Nedenleri Nelerdir? 

Aile içi şiddet çalışmalarında; stres, depresyon, kıskançlık, öfke, eş ya da arkadaş tarafından tahrik edilme, uzun süren işsizlik, ekonomik zorluklar, alkol, akraba kışkırtması şiddet sebebi olarak üzerinde durulan faktörlerdir. Terapistler ise aile içi şiddetin ilişkilerde yaşanılan istismarlar sonucu öğrenilen bir davranış olduğunu söyler. Aile içi şiddetin gerçekleşme şekline göre, bazı aile içi şiddet nedenleri aynı zamanda aile içi şiddetin sonucu olabilmektedir. Örneğin stres aile içi şiddete neden olabildiği gibi aile içi şiddetin sonucu olarak da ortaya çıktığı görülebilmektedir. Şiddet; uyku problemlerine, depresyona, düşük öz-saygıya, aile üyelerinin birbirine güvenmemesine, öfkeye, eşler ve çocuklar arasında kötü ilişkiye, zihinsel ve fiziksel sağlığın bozulmasına, uyuşturucu madde kullanmaya, endişe nöbetine sebebiyet verir.

Aile İçin Şiddet Nasıl Önlenir? | Terapi Süreci 

Şiddet ile baş etme Önerileri

 • Yaşadıklarınızın sorumlusu olarak kendinizi görmeyin. Şiddetin suçlusunun siz olmadığınızı unutmayın. Şiddet suçtur ve kimsenin size bu şekilde davranmaya hakkı yoktur.
 • Yaşadıklarınızı anlatmaktan utandığınız için saklamayın. Güvendiğiniz kişilerle yaşadıklarınızı paylaşıyor olmanız bu durumla baş etme konusunda size yardımcı olacaktır.
 • Görmezden gelmeye ve yaşadıklarınıza katlanmaya çalışmayın. Kimse şiddete katlanmak zorunda değildir.

Bu olgu birçok değişkenin karşılıklı etkileşimi ile ortaya çıkan karmaşık bir durumdur. Aile içi şiddete maruz kalıyorsanız, aile terapisi desteği almayı düşünebilirsiniz. Burada amaç her bir aile üyesine bilinç ve duyarlılık kazandırmak; aile içi dinamikleri artırarak her bir aile üyesinin işlevsiz etkileşimlerdeki rollerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Şişli Terapi Enstitüsü olarak aile danışmanlığı hizmeti sağlıyoruz. Size uygun bir terapistimize sizi yönlendirmemizi isterseniz bize başvuruda bulunabilirsiniz.  

Powered by Froala Editor

Paylaş