Şişli Terapi Enstitüsü, psikolog, terapi, online terapi, online psikolog, şişli, beşiktaş, nişantaşı, levent

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Şişli Terapi Enstitüsü, Nişantaşı, Beşiktaş, Sarıyer

Dikkat Eksikliği  ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) psikolog ve terapistlerin yorumlarından da yola çıkarak, sık görülen ve etkilenen kişi olduğu kadar aile, çevresinin de yaşam kalitesinde belirgin bozulmaya yol açan klinik bir durumdur.

DEHB temel olarak dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik davranışlarıyla belirli karmaşık bir sendromdur. Dikkat Eksikliği  ve Hiperaktivite Bozukluğunun temel özelliği kalıcı ve sürekli dikkatsizlik örüntüsü veya benzer gelişim düzeylerindeki bireylere göre daha sık ve şiddetli hiperaktivite-dürtüselliğinin olmasıdır. Ayrıca; duygulanımda değişkenlik, duygularını kontrol edememe (kısa süreli patlayıcı davranışlar), aşırı tepkisellik (tahammülsüzlük)  ve organize olamama da önemli özellikleri arasındadır. Dikkat Eksikliği  ve Hiperaktivite Bozukluğu olgunlarda; randevularını kaçırma ya da iş hayatında zamanı planlamakta zorluk yaşama, fatura ödemelerini takip edememe, başarısızlık ve bedensel rahatlamada zorluk, volta atma, bacak sallama, konuşurken evraklarla oynama gibi motor huzursuzluğun bazı göstergeleri görülebilir. Sosyal ortamlardaki beceri problemleri, ilişkilerde gergin durumlara yol açabilir. Boşanma ve fazla sayıda evlilik yapma DEHB’li erişkinlerde sıktı. Psikolog ve terapistlere göre bazı erişkin DEHB’li bireyler ilişkilerinde kontrol edici partnerlere boyun eğici tarzda davranabilirler.

DEHB’nin Belirtileri

 • Dikkat eksikliğine bağlı uzun süre konsantre olamama
 • Unutkanlık
 • Dalgınlık
 • Zamanı kötü kullanma
 • Bir işi bitirmede güçlük
 • Eşyalarını kaybetme, nereye koyduğunu unutma
 • İşlerini erteleme

Daha büyük bir oranda içsel dikkat bölünmesi  yaşarlar. Dikkat sürdürmede zorluk nedeniyle, uzun   görüşmelerde oturma zorluğu yaşarlar. Uzun raporları okumada güçlük, işleri tamamlayamama görülür. Akılda aynı anda birden fazla işi sürdürmeye çalışma, düşünceden düşünceye sıçrama vardır. “Kafa yorulması gereken birçok şey var” şeklinde yakınma sık görülür.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dikkat Eksikliği  ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) psikolog ve terapistlerin yorumlarından da yola çıkarak, sık görülen ve etkilenen ...

Tanı Ölçütleri

Yetişkinlerde DEHB tanısı koymak zordur, çünkü çocukları ve gençleri teşhis etmek için kullanılan belirtiler listesinin yetişkinler için de geçerli olup olmadığı konusunda bazı anlaşmazlıklar vardır. Psikolog ve terapistlere göre, çocuklar için tanı kriterlerinde listelenen 5 veya daha fazla dikkatsizlik belirtisi veya 5 veya daha fazla hiperaktivite ve dürtüsellik belirtisi varsa, bir yetişkine DEHB tanısı konulabilir. Değerlendirmenizin bir parçası olarak, uzman mevcut semptomlarınızı soracaktır. Bununla birlikte, mevcut tanı kılavuzları uyarınca, yetişkinlerde DEHB tanısı, semptomlarınız çocukluktan beri mevcut olmadıkça doğrulanamaz. Çocukken sorun yaşayıp yaşamadığınızı veya DEHB tanısı almamış olduğunuzu hatırlamakta zorlanırsanız, psikolog ya da terapistiniz eski okul kayıtlarınızı görmek veya ebeveynleriniz, öğretmenleriniz veya tanıyan başka biri ile konuşmak isteyebilir. Bir yetişkinin tanı alabilmesi için, semptomlarının yaşamlarının farklı alanları üzerinde orta derecede bir etkiye sahip olması gerekir, örneğin:

 • İşte veya eğitimde başarısızlık
 • Tehlikeli sürüş
 • Arkadaş edinme  zorluğu
 • Ortaklarla ilişkilerde zorluk

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB) Ne Sebep Olur?

Dikkat Eksikliği  ve Hiperaktivite Bozukluğunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, durumun ailelerde olduğu gösterilmiştir. Araştırma aynı zamanda, bu kişilerin beyinlerinde durumsuz olanlarla karşılaştırıldığında bir takım olası farklılıkları tanımlamıştır. DEHB’de potansiyel bir rol oynadığı öne sürülen diğer faktörler şunlardır:

 • prematüre doğma (gebeliğin 37. haftasından önce)
 • düşük doğum ağırlığına sahip olmak
 • Hamilelik sırasında sigara veya alkol veya uyuşturucu kullanımı

DEHB, zihinsel yeteneği olan insanlarda meydana gelebilir, ancak öğrenme güçlüğü olan kişilerde daha yaygındır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İçin Terapi Süreci 

DEHB’li bireylerin günlük aktivitelerindeki normal işlevselliklerinin  azalması ya da artması dolayısıyla bozulması beklenir ve bu en önemli kriterdir. Sonraki süreçte ise, bu tanı grubundaki kişilerden ilaç desteğine ihtiyaç duyanların, ek olarak terapi alması son derece faydalı olacaktır.  Ayrıca uygun eğitim desteği, gerekirse ebeveynlerin ve etkilenen çocukların tavsiyesi ve desteği ile yönetilebilir. Psikolog desteği ile Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun temel dinamiklerini çalışabilirsiniz. Çoğu zaman dikkat eksikliğinin kaynağı çocukluk dönemi ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Terapi süreci ile kendi dağınık dikkatinizi anlamlandırabilir ve dikkatinizi daha işlevsel bir hale getirebilirsiniz.

Online Terapi